• Tartalom

1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat

1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat

az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról

2017.09.07.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 31. Hermina Garázs előkészítésével kapcsolatos feladatok támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. mellékletben részletezettek szerint, a központi költségvetési szervek kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványából 68 596 129 060 forint visszahagyását engedélyezi azzal, hogy a visszahagyott maradványokból 9 233 797 079 forint további intézkedésig nem használható fel, arra kötelezettséget vállalni nem lehet;

3. az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XI. Miniszterelnökség fejezetnél keletkezett 1 260 526 690 forint, a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetnél keletkezett 5 118 873 358 forint, a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetnél keletkezett 1 942 600 000 forint, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett 36 147 247 334 forint és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 19 451 659 986 forint összegű kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 2017. június 30. utáni felhasználását;

4. az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradványokból az I. Országgyűlés fejezetnél keletkezett 179 131 347 forint, a XI. Miniszterelnökség fejezetnél keletkezett 1 763 398 157 forint, a XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezetnél keletkezett 1 301 284 176 forint, a XIX. Uniós Fejlesztések fejezetnél keletkezett 4 036 858 000 forint és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 10 850 409 forint felhasználását;

5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozathoz

 

 

 

forintban

Fejezet

2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány

2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból

visszahagyásra javasolt

további intézkedésig fel nem használható maradvány

I. Országgyűlés

1 114 091 173

370 627 592

743 463 581

I-5. Közbeszerzési Hatóság

768 648 379

139 010 565

629 637 814

I-21. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

0

 

0

I-22. Egyenlő Bánásmód Hatóság

15 566 526

15 566 526

0

I-23. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

95 964 805

 

95 964 805

I-24. Nemzeti Választási Iroda

1 663 994 671

1 663 994 671

0

I-25. Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

0

 

0

II. Köztársasági Elnökség

0

 

0

III. Alkotmánybíróság

69 744 464

69 744 464

0

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

6 769 512

6 769 512

0

V. Állami Számvevőszék

2 068 104

2 068 104

0

VI. Bíróságok

2 081 253 018

1 941 042 176

140 210 842

VIII. Ügyészség

315 813 750

315 813 750

0

X. Igazságügyi Minisztérium

1 322 197 300

1 188 077 300

134 120 000

XI. Miniszterelnökség

6 054 435 246

6 054 435 246

0

XI-31. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

38 589 511

 

38 589 511

XII. Földművelésügyi Minisztérium

4 413 836 000

3 782 966 032

630 869 968

XIII. Honvédelmi Minisztérium

0

 

0

XIV. Belügyminisztérium

89 815 436

59 246 951

30 568 485

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

3 304 961 178

3 304 961 178

0

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

4 967 168 856

4 967 168 856

0

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

7 840 709 773

4 701 647 117

3 139 062 656

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

2 268 053 099

2 258 560 147

9 492 952

XIX. Uniós Fejlesztések

3 472 457 397

3 472 457 397

0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

27 862 160 007

24 273 447 206

3 588 712 801

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

51 395 335

51 395 335

0

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

301 513 195

301 513 195

0

XXXI. Központi Statisztikai Hivatal

6 492 768

 

6 492 768

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

845 134

845 134

0

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia

405 143 561

400 000 000

5 143 561

XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

41 467 335

 

41 467 335

Összesen:

68 575 155 533

59 341 358 454

9 233 797 079

LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap (ONYF)

20 973 527

20 973 527

0

LXXII. Egészségbiztosítási Alap (OEP)

0

 

0

Mindösszesen:

68 596 129 060

59 362 331 981

9 233 797 079

2. melléklet az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozathoz

A 2016. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Alcím-
szám

Jogcím-
csoport szám

Jogcím-
szám

Kiemelt
előirányzat szám

Fejezet név

Cím név

Alcím név

Jogcím-
csoport név

Jogcím
név

Kiemelt előirányzat neve

Átcsoportosítás (+/-)

I.

 

 

 

 

 

Országgyűlés

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Országgyűlés Hivatala

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Országgyűlés hivatali szervei

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-179 131 347

 

3

 

 

 

 

 

Országgyűlési Őrség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-9 200 657

 

4

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-2 835 935

 

 

8

 

 

 

 

 

Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-73 000 000

 

 

13

 

 

 

 

 

Fejezeti tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-75 000 000

 

 

14

 

 

 

 

 

Steindl Imre program támogatása

 

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

179 131 347

 

5

 

 

 

 

 

Közbeszerzési Hatóság

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Közbeszerzési Hatóság

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-139 010 565

 

22

 

 

 

 

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-15 566 526

III.

 

 

 

 

 

Alkotmánybíróság

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Alkotmánybíróság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-69 744 464

IV.

 

 

 

 

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-6 769 512

V.

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-2 068 104

VI.

 

 

 

 

 

Bíróságok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Bíróságok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-235

VIII.

 

 

 

 

 

Ügyészség

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ügyészségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

296 100 000

 

3

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Jogerősen megállapított kértérítések célelőirányzata

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-19 713 750

 

 

6

 

 

 

 

 

Fejezeti tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-296 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

Hermina Garázs előkészítésével kapcsolatos feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

173 000 000

X.

 

 

 

 

 

Igazságügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Igazságügyi Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-87 780 000

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-338 957 267

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-289 788 949

 

 

 

2

 

 

 

 

 

A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-13 146 974

 

 

 

3

 

 

 

 

 

IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-98 080 515

 

 

 

5

 

 

 

 

 

2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-38 556 178

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Igazságügyi regionális együttműködés

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-14 102 471

 

 

 

17

 

 

 

 

 

A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapitott kártalanítás

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-4 441 130

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Jogi segítségnyújtás

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-29 408 565

 

 

 

19

 

 

 

 

 

Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-10 718 209

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-18 894 007

 

 

 

27

 

 

 

 

 

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-11 093 368

 

 

3

 

 

 

 

 

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-25 000

 

 

 

2

 

 

 

 

 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-18 500

 

 

25

 

 

 

 

 

 

Fejezeti általános tartalék

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-73 466 167

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-340 632 765

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-116 271 410

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

96 058 000

 

2

 

 

 

 

 

Információs Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-400 000 000

 

5

 

 

 

 

 

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének Igazgatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-60 882 995

 

6

 

 

 

 

 

Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-785 261

 

7

 

 

 

 

 

Nemzeti Örökség Intézete

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-620 809

 

12

 

 

 

 

 

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-64 532 969

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-92 322 924

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 927 884 922

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

98 000 000

 

14

 

 

 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-10 090 332

 

18

 

 

 

 

 

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-84 919 684

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-99 356 922

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Ifjúságpolitikai célok támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-288 983

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

14 720 710

 

 

 

17

 

 

 

 

 

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 000 000

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

450 000 000

 

 

 

19

 

 

 

 

 

Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-2

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-8 263 550

 

 

 

24

 

 

 

 

 

Civil Alap - pályázati program

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-24 469 486

 

 

 

25

 

 

 

 

 

Önkormányzatok átmeneti támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-104 389 694

 

 

 

27

 

 

 

 

 

Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-12 012 244

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás technikai rendezése

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-5 586 373

 

 

 

38

 

 

 

 

 

Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-260 035

 

 

 

40

 

 

 

 

 

Örökségvédelmi feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 913 032

 

 

 

42

 

 

 

 

 

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-14 720 710

 

 

 

43

 

 

 

 

 

Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-600 000 000

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

24 534 834

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

28 700 000

 

 

 

44

 

 

 

 

 

Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-22 621 802

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-8 983 977

 

 

 

45

 

 

 

 

 

Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-19 504 372

 

 

 

48

 

 

 

 

 

Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-2 607 031

 

 

 

50

 

 

 

 

 

Határontúli műemlék-felújítási program

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-3 029 143

 

 

 

56

 

 

 

 

 

Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-40 850 479

 

 

 

57

 

 

 

 

 

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-8 015 936

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 600 000 000

 

 

 

58

 

 

 

 

 

Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-3 382

 

 

 

60

 

 

 

 

 

Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-33 734 760

 

 

 

66

 

 

 

 

 

Kormányablak program megvalósítása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-20 122 304

 

 

 

73

 

 

 

 

 

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-1 147 565

 

 

 

74

 

 

 

 

 

Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 000 000

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-65 197 000

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 000 000

 

 

 

77

 

 

 

 

 

Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

58 286 049

 

 

 

78

 

 

 

 

 

Modern Városok Program

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-6 958 445

 

 

 

99

 

 

 

 

 

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-172 344 049

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-530 368 253

 

 

3

 

 

 

 

 

Határon túli magyarok programjainak támogatása

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-3 085 892

 

31

 

 

 

 

 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

50 000 000

XII.

 

 

 

 

 

Földművelésügyi Minisztérium

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Földművelésügyi Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

127 132 969

 

6

 

 

 

 

 

Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

152 786 656

 

10

 

 

 

 

 

Génmegőrzési Intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

327 900 000

 

14

 

 

 

 

 

Nemzeti Park Igazgatóságok

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-239 807 689

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 525 210 000

 

17

 

 

 

 

 

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-311 557

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Környezetvédelmi célelőirányzatok

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

455 330 000

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Természetvédelmi kártalanítás

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-715 066

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 695 362 311

 

 

 

14

 

 

 

 

 

Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-308 168

 

 

 

16

 

 

 

 

 

Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 811 866

 

 

 

22

 

 

 

 

 

Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-210 992 957

 

 

 

23

 

 

 

 

 

Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

596 000 000

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 411 010

 

 

 

35

 

 

 

 

 

Egyéb szervezetek feladataira

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-23 591 049

 

 

 

39

 

 

 

 

 

Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-4 903 779

 

 

3

 

 

 

 

 

Agrár célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-310

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Tanyafejlesztési Program

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 920 868

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 530 214

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-798 232

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-9 350 288

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 332 519

 

 

 

33

 

 

 

 

 

Lovas rendezvények támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-9 000 000

 

 

 

36

 

 

 

 

 

Agrármarketing célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-225

 

 

 

37

 

 

 

 

 

Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

212 730 000

 

 

20

 

 

 

 

 

Európai uniós fejlesztési programok

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Uniós programok kiegészítő támogatása

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Nemzeti Diverzifikációs Program

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-49 600

 

 

5

 

 

 

 

 

Nemzeti támogatások

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-55 333 543

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Vadgazdálkodás támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-4 256 856

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Nemzeti Erdőprogram

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-83

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Fejlesztési típusú támogatások

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-55 292 681

 

 

8

 

 

 

 

 

Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-3 748 963

 

 

17

 

 

 

 

 

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-6 726 822

XIV.

 

 

 

 

 

Belügyminisztérium

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Rendőrség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-291

 

17

 

 

 

 

 

Vízügyi Igazgatóságok

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-1 126 399

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

87 780 000

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ágazati célfeladatok

 

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

Vízkárelhárítási művek fenntartása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-622 925

 

 

 

56

 

 

 

 

 

Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-70 193

 

 

 

59

 

 

 

 

 

Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-104 000

 

 

2

 

 

 

 

 

Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-12 778

 

 

25

 

 

 

 

 

Európai Uniós fejlesztési programok

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-210 994

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Szolidaritási programok

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Európai Menekültügyi Alap

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-4 021 435

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Integrációs Alap

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 353 336

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Visszatérési Alap

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-4 506 731

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Külső Határok Alap

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-24 084 579

XV.

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-63

 

5

 

 

 

 

 

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 863 812 478

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

18 271 410

 

6

 

 

 

 

 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

100 000 000

 

7

 

 

 

 

 

Szakképzési Centrumok

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 282 167 971

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-864 813 366

 

8

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 245 430 000

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-99 131 987

 

17

 

 

 

 

 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-62 539 360

 

25

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Ágazati célelőirányzatok

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Magyar találmányok külföldi bejelentése

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-96 099

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Kárrendezési célelőirányzat

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Függő kár kifizetés

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-485

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Járadék kifizetés

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-30 539 059

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Tőkésítésre kifizetés

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 305 000

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-44 684 515

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-5 834 000

 

 

 

9

 

 

 

 

 

ClusterCOOP program támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-39 851 094

 

 

4

 

 

 

 

 

Területfejlesztési feladatok

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-8 954 234

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Decentralizált területfejlesztési programok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-114 736 145

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 059 052

 

 

5

 

 

 

 

 

Belgazdasági feladatok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Gazdasági Zöldítési Rendszer

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-561 986 900

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-19 983 078

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-16

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Nemzetközi szabványosítási feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 047 596

 

 

 

6

 

 

 

 

 

MKIK támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-47 194 760

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Nagyvállalati beruházási támogatások

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-3 054 684

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-12 886 000

 

 

7

 

 

 

 

 

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-29 379 156

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-60 175 914

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági programok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-8 894 346

 

 

8

 

 

 

 

 

Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 227 400 000

 

 

9

 

 

 

 

 

Munkaerőpiaci és képzési feladatok

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-34 775

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-10 066 000

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-198 963 850

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-118 215 049

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

23 953 000

 

4

 

 

 

 

 

Országos Atomenergia Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-86 169 316

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-28 520 482

 

5

 

 

 

 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

86 169 316

 

11

 

 

 

 

 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

198 963 850

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

Közlekedési ágazati programok

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

TEN-T projektek

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-111 123 456

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-5 168 654

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-162 754 276

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Zajtérképezés EU tagállami feladatai

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

206 311 000

 

 

 

28

 

 

 

 

 

Kiemelt közúti projektek

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-73 922 000

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Közúthálózat felújíttása

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

314 658 461

 

 

 

35

 

 

 

 

 

Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-1 400 310 500

 

 

 

37

 

 

 

 

 

Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 820 000 000

 

 

35

 

 

 

 

 

Klíma- energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-419 689 500

 

 

36

 

 

 

 

 

PPP programok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Autópálya rendelkezésre állási díj

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 993 960

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-7 000 000

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-132 389 000

 

 

38

 

 

 

 

 

Egyéb feladatok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nemzetközi tagdíjak

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

121 117 416

 

 

39

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-11 550 000

 

 

 

25

 

 

 

 

 

Tanuszoda-fejlesztési program

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-9 903 000

 

 

53

 

 

 

 

 

Balatonfüredi parkoló fejlesztés

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 500 000

XVIII.

 

 

 

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Külképviseletek igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-700 000 000

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

296 026 055

 

5

 

 

 

 

 

Nemzeti Befektetési Ügynökség

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-18 128 490

 

7

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-6 304 220

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

600 000 000

 

 

 

5

 

 

 

 

 

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-244 238 789

 

 

3

 

 

 

 

 

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-59 326 037

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Európai uniós befizetések

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-127 039 588

 

 

4

 

 

 

 

 

Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-74 227 720

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Peres ügyek

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-9 000 000

XIX.

 

 

 

 

 

Uniós Fejlesztések

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

I. Nemzeti Fejlesztési Terv

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Vidéki térségek fejlesztése

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-471 821

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Beruházás-ösztönzés

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-132 153

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Információs társadalom és gazdaságfejlesztés

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-394

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-299 196

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-3 773

 

 

2

 

 

 

 

 

Közösségi Kezdeményezések

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

EQUAL Közösségi Kezdeményezés

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-660 512

 

 

3

 

 

 

 

 

Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

M0 Körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-260 000 000

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2002/HU/16/P/PT/008

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

260 000 000

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-115 000 000

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Bp-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2.ütem, II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

115 000 000

 

 

 

2

 

 

 

 

 

ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-4 624 421

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-23 551 077

 

 

4

 

 

 

 

 

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

Környezet és Energia Operatív Program

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-4 036 858 000

 

 

5

 

 

 

 

 

Területi Együttműködés

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Európai Területi Együttműködés

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

INTERREG IVC

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-27 290 346

 

 

6

 

 

 

 

 

Egyéb uniós előirányzatok

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-16 506 384

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Schengen Alap technikai segítségnyújtás

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-1 677 628

 

 

7

 

 

 

 

 

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-104 126 581

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-364 210 890

 

 

8

 

 

 

 

 

Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-5 018 439

 

 

11

 

 

 

 

 

Vidékfejlesztési és halászati programok

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 075 105 795

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-670 394 205

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-277 683 074

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-40 488 363

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Technikai segítségnyújtás

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-148 614 964

 

 

12

 

 

 

 

 

Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 745 500 000

 

 

13

 

 

 

 

 

Uniós Programok ÁFA fedezete

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-100 000 000

 

 

14

 

 

 

 

 

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Egyéb EU által nem térített kiadások

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-11 597 381

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Egyetemek, főiskolák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

854 641 743

 

11

 

 

 

 

 

Közgyűjtemények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-50 026

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

19 300 000

 

19

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-38 600 000

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Normatív finanszírozás

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-854 641 743

 

 

5

 

 

 

 

 

Egyéb feladatok támogatása

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

19 300 000

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Maradványelszámolás

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 851 201

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-8 778 461

 

 

8

 

 

 

 

 

Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-50 000 000

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

244 238 789

 

 

14

 

 

 

 

 

A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

318 000 000

 

 

19

 

 

 

 

 

Szociális célú humánszolgáltatások

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-318 000 000

 

 

20

 

 

 

 

 

Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-43 000

 

 

28

 

 

 

 

 

Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-230 205

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-204

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Gazdasági társaság által ellátott horizontális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

50 000 000

 

 

48

 

 

 

 

 

Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

9 051 870

 

 

50

 

 

 

 

 

Kulturális szakmai feladatok támogatása

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-173 000 000

 

 

55

 

 

 

 

 

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

35 000 000

 

 

56

 

 

 

 

 

Nemzetiségi támogatások

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-3 306 408

 

 

62

 

 

 

 

 

Nemzeti Civil Alapprogram

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-14 544 793

XXI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-3 050

 

2

 

 

 

 

 

Nemzeti Kommunikációs Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-8 200 303

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-691 982

 

 

 

4

 

 

 

 

 

A Magyar Foundation of North America támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-22 500 000

 

 

 

7

 

 

 

 

 

MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-20 000 000

XXX.

 

 

 

 

 

Gazdasági Versenyhivatal

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-45 800 000

XXXIII.

 

 

 

 

 

Magyar Tudományos Akadémia

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-845 134

XLIII.

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

2

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

6 769 512

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére