• Tartalom

2017. évi CLXV. törvény

2017. évi CLXV. törvény

a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról1

2017.11.24.

1. § (1) A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 4. § (2) bekezdése a következő s) és t) ponttal egészül ki:

(Az MMA közfeladatai a következők:)

s) segíti a kulturális örökségvédelem területét érintő szakértői és tudományos tevékenységet, valamint
t) a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ útján ellátja a kulturális örökségvédelem tudományos gyűjteményeinek kezelésével, gyarapításával, közzétételével és nyilvánosan hozzáférhető kutatószolgálatának működtetésével kapcsolatos feladatokat.”

(2) A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 4. § (2) bekezdés r) pontjában az „ellátja az Építészeti Múzeum” szövegrész helyébe az „ellátja a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ” szöveg lép.

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. november 23. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. november 25. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére