• Tartalom

165/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

165/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.07.01.

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Terrorelhárítási Központ megszervezi és végrehajtja
a) a miniszterelnök és a legfőbb ügyész állandó védelmét,
b) az a) pontban meghatározott állandó személyvédelemben részesülő személynek a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke személyvédelmét, ha alapos okból védelmük szükséges,
c) az Rtv. 46. § (6) bekezdése szerint elrendelt, az a) pontban meghatározott feladatkörhöz kapcsolódóan szükségessé váló, ideiglenes védelemben részesített személy védelmét.”

(2) Az R. 1. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A Készenléti Rendőrség megszervezi és végrehajtja)

h) az 1. melléklet 1. pont 4. és 5. alpontjában meghatározott állandó személyvédelemben részesülő személynek a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke személyvédelmét, ha alapos okból védelmük szükséges [az (1) bekezdésben és az a)–f) és h) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: védett személy].”

2. § Az R. 3. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Ha az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személy személyvédelmének elrendelése indokolt, a Terrorelhárítási Központ határozza meg, hogy az (1) és (3a) bekezdésben meghatározott védelmi intézkedések közül melyeket kell alkalmazni.
(9) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában és az 1. § (2) bekezdés h) pontjában meghatározott személy személyvédelmének szükségességéről, az ott meghatározott állandó személyvédelemben részesülő személy személyvédelmét ellátó javaslata alapján, a rendészetért felelős miniszter dönt.”

3. § Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Az R.

a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában az „az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés a) pontjában” szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés d) pontjában az „az Rtv.” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés c) pontjában foglalt kivétellel az Rtv.” szöveg,

c) 1. § (3) bekezdésében az „a)–f) pontjában” szövegrész helyett az „a)–f) és h) pontjában” szöveg,

d) 2. § c) pontjában az „élelmiszer-vegyészeti” szövegrész helyébe az „élelmiszerbiztonsági, továbbá a vegyi, biológiai vagy nukleáris veszélyek felderítésére és elhárítására irányuló” szöveg,

e) 3. § (3a) pontjában az „a köztársasági elnöknek” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet 1. pont 1. és 3. alpontjában meghatározott állandó személyvédelemben részesülő személynek” szöveg,

f) 3. § (7) bekezdésében az „a köztársasági elnöknek a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa, valamint gyermeke” szövegrész helyébe az „az 1. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott személy” szöveg,

g) 4. § (1) bekezdésében az „a Készenléti Rendőrség” szövegrész helyébe az „az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében a Terrorelhárítási Központ, egyéb esetben a Készenléti Rendőrség” szöveg,

i) 8/A. § c) pontjában a „Magyar Honvédség Honvédkórház (a továbbiakban: MH Honvédkórház)” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH Egészségügyi Központ)” szöveg,

j) 8/B. §-ában, 8/C. § (1) bekezdésében és 8/C. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az „MH Honvédkórház” szövegrész helyébe az „MH Egészségügyi Központ” szöveg,

k) 8/C. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában, 8/C. § (3) bekezdés b) pontjában, 8/D. § (4) bekezdésében és 8/F. § b) pontjában a „regionális” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei” szöveg,

l) 8/F. § a) pontjában az „MH Honvédkórház főigazgatója” szövegrész helyébe az „MH Egészségügyi Központ parancsnoka” szöveg

lép.

5. § (1) Hatályát veszti az R. 1. § (2) bekezdés f) pontjában az „[az (1) bekezdésben és az a)–f) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: védett személy]” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R. 8/A. § c) pontjában a „készenléti” szövegrész.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

1. melléklet a 165/2017. (VI. 28.) Korm. rendelethez

A védett személy gyógyintézeti ellátására kijelölhető intézmények
1. Budapest, Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
2. Budapest, Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
3. Budapest, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
4. Budapest, Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
5. Budapest, Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
6. Budapest, Semmelweis Egyetem
7. Ajka, Magyar Imre Kórház
8. Baja, Bajai Szent Rókus Kórház
9. Balassagyarmat, Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet
10. Balatonfüred, Állami Szívkórház
11. Berettyóújfalu, Gróf Tisza István Kórház
12. Békéscsaba, Békés Megyei Központi Kórház
13. Cegléd, Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
14. Csorna, Csornai Margit Kórház
15. Debrecen, Debreceni Egyetem Klinikai Központ
16. Debrecen, Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
17. Dombóvár, Dombóvári Szent Lukács Kórház
18. Dunaújváros, Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros
19. Eger, Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
20. Esztergom, Vaszary Kolos Kórház
21. Fehérgyarmat, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
22. Gyöngyös, Bugát Pál Kórház
23. Győr, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
24. Gyula, Békés Megyei Központi Kórház
25. Hatvan, Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
26. Hódmezővásárhely, Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ – Hódmezővásárhely-Makó
27. Jászberény, Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
28. Kalocsa, Bács-Kiskun Megyei Kórház
29. Kaposvár, Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
30. Karcag, Kátai Gábor Kórház
31. Kazincbarcika, Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.
32. Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Kórház
33. Keszthely, Keszthelyi Kórház
34. Kiskunfélegyháza, Bács-Kiskun Megyei Kórház
35. Kiskunhalas, Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
36. Kisvárda, Felső-Szabolcsi Kórház
37. Komárom, Selye János Kórház
38. Makó, Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ – Hódmezővásárhely-Makó
39. Marcali, Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
40. Mátészalka, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
41. Mezőtúr, Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
42. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
43. Mohács, Mohácsi Kórház
44. Mosonmagyaróvár, Karolina Kórház-Rendelőintézet
45. Nagyatád, Nagyatádi Kórház
46. Nagykanizsa, Kanizsai Dorottya Kórház
47. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
48. Orosháza, Orosházi Kórház
49. Ózd, Almási Balogh Pál Kórház
50. Pápa, Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő
51. Pécs, Pécsi Tudományegyetem
52. Salgótarján, Szent Lázár Megyei Kórház
53. Sátoraljaújhely, Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
54. Siófok, Siófoki Kórház-Rendelőintézet
55. Sopron, Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
56. Szeged, Szegedi Tudományegyetem
57. Szekszárd, Tolna Megyei Balassa János Kórház
58. Székesfehérvár, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
59. Szentes, Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház
60. Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
61. Szombathely, Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
62. Tatabánya, Szent Borbála Kórház
63. Vác, Jávorszky Ödön Kórház
64. Veszprém, Csolnoky Ferenc Kórház
65. Zalaegerszeg, Zala Megyei Szent Rafael Kórház”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére