• Tartalom

1656/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

1656/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról1

2017.09.15.

1. A Kormány egyetért azzal, hogy

a) a kulcsfontosságú budapesti közúti közlekedési beruházások (Galvani-híd előkészítése, M1 autópálya 2x3 sávra bővítése Budapest és Győr között projekt előkészítése című projektek) a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztési programja keretében kerüljenek tervezésre;

b) a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat] 1. melléklete az 1. melléklet szerinti projektekkel kiegészítésre kerüljön;

c) az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt „1. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 1. prioritás terhére megvalósítani tervezett közútfejlesztési projektlista” című táblázat 20. sora szerinti „M1 autópálya Hegyeshalom, országhatár átkelési szakasz akadálymentesítés megvalósítása” című, valamint az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett közútfejlesztési projektlista” című táblázat 22. sora szerinti „Békéscsaba megközelítése M8 Kecskemét–Nagykőrös közötti szakasz” című projektek megvalósítására 2022 után kerüljön sor;

d) az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt „1. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 1. prioritás terhére megvalósítani tervezett közútfejlesztési projektlista” című táblázat 22. sorában foglalt M6 autópálya az országhatárig autóútként kerüljön meghosszabbításra;

e) az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett közútfejlesztési projektlista” című táblázat 21. sora szerinti „Békéscsaba megközelítése M44 Nagykőrös–Tiszakürt” című projekt két ütemben valósuljon meg, a 2022-ig megvalósítandó projektek között az „M44 Lakitelek–Tiszakürt” című projekt szerepeljen.

2.2

3. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett közútfejlesztési projektlista” című táblázatban foglalt projekteknek az Integrált Közlekedési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) terhére történő finanszírozási lehetőségét, és a vizsgálat eredménye alapján tegyen javaslatot az IKOP terhére finanszírozandó (vagy IKOP projektlistán szereplő), de kockázatosnak tartott, nem előrehaladott és indikátorcélokhoz hozzá nem járuló beruházásokat helyettesíthető projektekre.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

4.3

5. A Kormány – az 1. pontban foglalt döntésének érdekében – felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletének módosításához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

6. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon jelen döntés szerinti valamennyi beruházás előkészítéséről, illetve azok megvalósításáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

7. A Kormány az 1. pont b) alpontja szerinti projektek megvalósításához szükséges források biztosítása érdekében

a) felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a beruházások előkészítése érdekében a 2017–2020 közötti évekre vonatkozóan gondoskodjanak a központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 28. Kiemelt közúti projektek jogcímcsoport javára – a pénzügyi tranzakciós illetékkel és a kapcsolódó kincstári díjakkal együtt – az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt beruházásokra jóváhagyott keretösszeg részét képező további 35 325 millió forint forrás biztosításáról,

b) jóváhagyja a kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítésére korábban már biztosított és a 2018. évi központi költségvetésről szóló törvényben tervezett összegből együttesen biztosított 7960 millió forint összeggel a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat] 1. mellékletében meghatározott keretösszeg növelését, és

c) jóváhagyja az „1. sz. főút likócsi körforgalom – Ipar u. csomópont közötti szakasz 2Ű2 sávos fejlesztése” és az „54. sz. főút Kecskemét bevezető szakasz kapacitásbővítése” projektre a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1126/2017. (III. 17.) Korm. határozattal 2017. évre biztosított 1700 millió forint összeggel az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 1. mellékletében meghatározott keretösszeg növelését.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 2017. évi központi költségvetés végrehajtása során

8–11.4

12. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

13.5

1–3. melléklet az 1656/2017. (IX. 13.) Korm. határozathoz6

1

A határozatot az 1958/2017. (XII. 15.) Korm. határozat 19. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 16. napjával.

2

A 2. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8–11. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 13. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére