• Tartalom

1657/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

1657/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében született egyes közlekedésfejlesztési projektekről és a vonatkozó kormányhatározatok módosításáról1

2017.09.14.

1–11.2

12. A Kormány

a) a Szombathely és Kőszeg közötti közúti kapcsolat fejlesztésének előkészítése érdekében jóváhagyja az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 1. mellékletében meghatározott keretösszeg 1850,0 millió forinttal történő növelését;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

b) az a) pont végrehajtása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1850,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern városok program jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 28. Kiemelt közúti projektek jogcímcsoport javára a 2. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

13. A Kormány

a) a 8. számú főút és a 82. számú főút összeköttetésével tervezett, a veszprémi sportlétesítmények megközelítésének javítását is szolgáló útfejlesztési projekt előkészítése, a 87–89. számú főút Szombathely hiányzó északkeleti elkerülő szakasz fejlesztésének előkészítése, valamint az 52. számú főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz négysávossá történő kapacitásbővítésének előkészítése érdekében jóváhagyja az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 1. mellékletében meghatározott keretösszeg 845,0 millió forinttal történő növelését az alábbi éves ütemezésben:

aa) 2018-ban 330,0 millió forint,

ab) 2019-ben 315,0 millió forint,

ac) 2020-ban 200,0 millió forint,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

b) az a) pont 2018. évre vonatkozó ütemének végrehajtása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2018. évi költségvetés végrehajtása során tegyen javaslatot 330,0 millió forintnak a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet javára történő átcsoportosítására a Modern Városok Program végrehajtására rendelkezésre álló előirányzatok terhére,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2018. január 31.

c) az a) pont 2019–2020. évre vonatkozó ütemeinek végrehajtása érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2019. évi és 2020. évi központi költségvetésről szóló törvény előkészítése során a központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetének kiadási előirányzataira úgy tegyen javaslatot, hogy az a szükséges összegeket a következő ütemezésben tartalmazza:

ca) 2019-ben 315,0 millió forint,

cb) 2020-ban 200,0 millió forint.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2019. évi források tekintetében a 2019. évi költségvetési törvény tervezése során

a 2020. évi források tekintetében a 2020. évi költségvetési törvény tervezése során

14. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon a 12. és a 13. pont szerinti beruházások előkészítéséről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

1–2. melléklet az 1657/2017. (IX. 13.) Korm. határozathoz3

1

A határozatot az 1958/2017. (XII. 15.) Korm. határozat 20. pontja visszavonta 2017. december 16. napjával.

2

Az 1–11. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére