• Tartalom
Oldalmenü

17/2017. (VII. 5.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásaival összefüggő módosításáról1

2017.08.01.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 13. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § és a 2. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

1. melléklet a 17/2017. (VII. 5.) BM rendelethez

    1.     Az R1. 7. melléklet 1. függelék 2. pontja a következő 9a. alponttal egészül ki:
(Alkalmazott rövidítések:)
„9a. KEF: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály”
    2.     Az R1. 7. melléklet 1. függelék 2. pontja a következő 13a. és 13b. alponttal egészül ki:
(Alkalmazott rövidítések:)
„13a. KR MÜIG: Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság
13b. KR KIG: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság”
    3.     Az R1. 7. melléklet 1. függelék 4. A Készenléti Rendőrségnél rendszeresített szolgálati beosztások alcím I. pontjában foglalt táblázat a következő 10a. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves
kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás)

10a.

főosztályvezető 2

főosztályvezető (KEF)

III., IV.

IV.

    4.     Az R1. 7. melléklet 1. függelék 4. A Készenléti Rendőrségnél rendszeresített szolgálati beosztások alcím I. pontjában foglalt táblázat a következő 17. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás)

17.

osztályvezető 1

osztályvezető (KEF)

I., II., III., IV.

IV.

    5.     Az R1. 7. melléklet 1. függelék 4. A Készenléti Rendőrségnél rendszeresített szolgálati beosztások alcím II. pontjában foglalt táblázat a következő 6a. és 6b. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás)

6a.

E

osztályvezető-helyettes (KEF)

III., IV.

IV.

6b.

E

alosztályvezető (KEF)

III., IV.

IV.

    6.     Az R1. 7. melléklet 1. függelék 4. A Készenléti Rendőrségnél rendszeresített szolgálati beosztások alcím II. pontjában foglalt táblázat a következő 12a. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás)

12a.

D

kiemelt főtechnikus

I., II.

IV.

    7.     Az R1. 7. melléklet 1. függelék 4. A Készenléti Rendőrségnél rendszeresített szolgálati beosztások alcím II. pontjában foglalt táblázat a következő 21a. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves
kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás)

21a.

C

főnyomozó

II.

III.

    8.     Az R1. 7. melléklet 1. függelék 4. A Készenléti Rendőrségnél rendszeresített szolgálati beosztások alcím II. pontjában foglalt táblázat a következő 23a. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás)

23a.

B

technikustiszt

I., II.

IV.

    9.     Az R1. 7. melléklet 1. függelék 4. A Készenléti Rendőrségnél rendszeresített szolgálati beosztások alcím II. pontjában foglalt táblázat a következő 25a. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves
kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás)

25a.

B

nyomozótiszt

II.

III.

    10.     Az R1. 7. melléklet 1. függelék 4. A Készenléti Rendőrségnél rendszeresített szolgálati beosztások alcím I. pontjában foglalt táblázat B:4 mezőjében a „GI GEK” szövegrész helyébe a „KR MÜIG, KR KIG” szöveg lép.
    11.     Hatályát veszti az R1. 7. melléklet 1. függelék 2. pont 7. alpontja.

2. melléklet a 17/2017. (VII. 5.) BM rendelethez

    1.     Az R2. 2. melléklet VI. Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásai (területi szerv besorolású) alcím 1. pontjában foglalt táblázat a következő 10a. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

E

1.

vezetői
kategória

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat]

10a.

középvezető

főosztályvezető 2

főosztályvezető
(KR NNI KEF)

400

 

    2.     Az R2. 2. melléklet VI. Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásai (területi szerv besorolású) alcím 1. pontjában foglalt táblázat a következő 17. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

E

1.

vezetői
kategória

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat]

17.

beosztott vezető

osztályvezető 1

osztályvezető
(KR NNI KEF)

400

 

    3.     Az R2. 2. melléklet VI. Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásai (területi szerv besorolású) alcím 2. pontjában foglalt táblázat a következő 7a. és 7b. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

1.

besorolási
kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat]

7a.

E

osztályvezető-helyettes (KR NNI KEF)

400

 

7b.

E

alosztályvezető (KR NNI KEF)

400

 

    4.     Az R2. 2. melléklet VI. Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásai (területi szerv besorolású) alcím 2. pontjában foglalt táblázat C:11 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[C
hivatásos pótlék mértéke (%)
alapfeladat]

(11.)

150**
200
225***
400*****
600******

    5.     Az R2. 2. melléklet VI. Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásai (területi szerv besorolású) alcím 2. pontjában foglalt táblázat C:13 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[C
hivatásos pótlék mértéke (%)
alapfeladat]

(13.)

200
225***
400*****

    6.     Az R2. 2. melléklet VI. Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásai (területi szerv besorolású) alcím 2. pontjában foglalt táblázat a következő 22a. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

1.

besorolási
kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat]

22a.

C

főnyomozó

200
225***
400*****

 

    7.     Az R2. 2. melléklet VI. Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásai (területi szerv besorolású) alcím 2. pontjában foglalt táblázat a következő 26a. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

1.

besorolási
kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat]

26a.

B

nyomozótiszt

200
225***
400*****

 

    8.     Az R2. 2. melléklet VI. Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásai (területi szerv besorolású) alcímét követő magyarázat
„150**: A Személy és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztály alapfeladatokat ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 150%.”
szövegrésze helyébe a
„150**: A Személy és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztály alapfeladatokat ellátó állomány esetében – a IV. Őrségi Osztály állománya kivételével – a hivatásos pótlék mértéke 150%.”
szöveg lép.
    9.     Az R2. 2. melléklet VI. Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásai (területi szerv besorolású) alcímét követő magyarázat a
„300****: A Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó) beosztások esetében a hivatásos pótlék mértéke 300%.”
szövegrészt követően a következő rendelkezéssel egészül ki:
„400*****: A Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály esetében a hivatásos pótlék mértéke 400%.”
    10.     Az R2. 2. mellékletében a táblázatokat követő „Megjegyzés” rész „Egyéb rövidítések” rovata a „KR NNI: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda” szövegrészt követően a következő rendelkezéssel egészül ki:
„KR NNI KEF: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. augusztus 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás