• Tartalom
Oldalmenü

17/2017. (VI. 23.) MNB rendelet

a „Lajtha László” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2017.06.24.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Lajtha László születésének 125. évfordulója alkalmából – „Lajtha László” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2017. június 24.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 12,5 gramm, átmérője 30 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben egy éppen forgó néptáncos pár ábrázolása látható, háttérben egy négytagú – hegedűsből, cimbalmosból, brácsásból és nagybőgősből álló – népi zenekarral. A nagybőgő jobb alsó részén Horváth Andrea tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme szélén félköriratban, fent a „MAGYARORSZÁG”, lent az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az ábrázolás alatt bal oldalon a „2017” verési évszám, jobb oldalon a „BP.” verdejel olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a bal oldali érmemezőben Lajtha László portréjának ábrázolása látható. A portrétól jobbra, négy vízszintes sorban, az emlékérme széléhez rendezve az „1892”, a „LAJTHA”, a „LÁSZLÓ” és az „1963” felirat olvasható. Az emlékérme bal oldali szélén, a portré ábrázolásába ágyazva Pelcz Balázs tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2017. június 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 17/2017. (VI. 23.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 17/2017. (VI. 23.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: