• Tartalom

17/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról1

2018.01.01.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 4. pontjában, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 2., 9. és 11. pontjában, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A GET szerinti adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének az alábbi adatlapok Hivatal részére történő megküldésével tesz eleget:)

l) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 136. § (1) bekezdésében és a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 1. mellékletében meghatározott földgáz egyetemes szolgáltató és földgázkereskedő a 22., 23., 24., 25., 34. és 35. melléklet

(alapján)

2. § (1) Az R. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R. 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az R. 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az R. 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az R. 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az R. 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az R. 20. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az R. 33. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az R. 34. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Az R. a 12. mellékletben foglalt 35. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 17/2017. (XII. 21.) MEKH rendelethez

2. melléklet a 17/2017. (XII. 21.) MEKH rendelethez

3. melléklet a 17/2017. (XII. 21.) MEKH rendelethez

4. melléklet a 17/2017. (XII. 21.) MEKH rendelethez

5. melléklet a 17/2017. (XII. 21.) MEKH rendelethez

6. melléklet a 17/2017. (XII. 21.) MEKH rendelethez

7. melléklet a 17/2017. (XII. 21.) MEKH rendelethez

8. melléklet a 17/2017. (XII. 21.) MEKH rendelethez

9. melléklet a 17/2017. (XII. 21.) MEKH rendelethez

10. melléklet a 17/2017. (XII. 21.) MEKH rendelethez

11. melléklet a 17/2017. (XII. 21.) MEKH rendelethez
12. melléklet a 17/2017. (XII. 21.) MEKH rendelethez
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére