• Tartalom

1706/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

1706/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a Pécsi Vasutas Sportkör 2017–2019. évekre vonatkozó centenáriumi sportinfrastruktúra-fejlesztési stratégiája megvalósításához szükséges intézkedésekről

2017.09.22.

A Kormány

1. egyetért a Pécsi Vasutas Sportkör részére bemutatott és általa megtárgyalt 2017–2019. évekre vonatkozó centenáriumi sportinfrastruktúra-fejlesztési stratégiájával (a továbbiakban: Stratégia) és támogatja annak megvalósítását – az ingatlanszerzésre fordítandó összegen felül – 4 595 721 ezer forint értékben,

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcímet, 63. Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása jogcímcsoporttal egészíti ki,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Stratégia megvalósítása érdekében, szem előtt tartva a helyi és térségi gazdaságfejlesztés szempontjait is, a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjanak

a) a 2017. évben szükséges 1 579 692 ezer forint biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzat cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 63. Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása jogcímcsoport javára,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

b) a 2018. évben szükséges 1 500 000 ezer forint biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzat cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 63. Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása jogcímcsoport javára,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: felmerülés ütemében

c) a 2019. évben szükséges 1 500 000 ezer forint forrás biztosításáról a 2019. évi központi költségvetésben, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzat cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 63. Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása jogcímcsoport javára,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

d) a 3. pont a)–c) alpontjában szereplő összegek biztosításával egyidejűleg a kincstári díjak és tranzakciós illeték finanszírozásáról is a 2017–2019. években összesen 16 029 ezer forint összegben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 3. pont a)–c) alpontjában meghatározott források biztosításával egyidejűleg

4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a nemzeti fejlesztési miniszter részére, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzat cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 63. Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása jogcímcsoport kiadási előirányzatai terhére a 2018. évre vonatkozó költségvetés terhére legfeljebb 1 500 000 ezer forint, a 2019. évre vonatkozó költségvetés terhére legfeljebb 1 500 000 ezer forint kötelezettséget vállaljon;

5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Stratégia megvalósításának helyszínéül kijelölt ingatlanok vonatkozásában a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Magyar Államvasutak Zrt. útján

a) tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Verseny utcai kosárlabdacsarnokhoz (7622 Pécs, Verseny u. 2.) tartozó, 19157/4 helyrajzi számú ingatlanból a kosárlabdacsarnok alatti és az előtte lévő földterület (a rajta lévő épületekkel együtt) a Verseny utcáig, önálló ingatlanként a Magyar Állam tehermentes tulajdonába kerüljön,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a kivitelezés megkezdéséig, de legkésőbb 2018. március 31-ig

b) használati jogcímet biztosítson a Pécsi Vasutas Sportkör részére a Verseny utcai sporttelepen (7622 Pécs, Verseny u. 11.) belüli, 19256/2 helyrajzi számú földterület és az a) pont szerinti ingatlan vonatkozásában;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával, hogy gondoskodjon az 5. pont a) alpontjában rögzített ingatlan Magyar Állam tulajdonába kerüléséhez szükséges többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára legfeljebb az ingatlanokra vonatkozó értékbecslésben meghatározott összeg erejéig.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: felmerülés ütemében

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére