• Tartalom

1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat

1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat

a minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira, valamint a belügyminiszter közvetlen irányítása alatt álló költségvetési szervek tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról

2018.02.02.

A Kormány

1. egyetért a minimálbér- és a garantált bérminimum-emelésnek a gazdálkodásra gyakorolt közvetlen és közvetett hatásaira tekintettel, valamint a piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszint biztosítása érdekében – a Belügyminisztérium, valamint a belügyminiszter közvetlen irányítása alatt álló költségvetési szervek tulajdonosi joggyakorlása alatt álló – egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságoknál és azok leányvállalatainál 2017. január 1. napjától megvalósuló, a járulékcsökkentés eredményeként jelentkező megtakarítás felhasználásával, továbbá többletforrás biztosításával történő bérfejlesztés végrehajtásával;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címben a 3. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím létrehozását;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a belügyminiszterrel együttműködve – gondoskodjon

a) a 2017. évben 1397,6 millió forint,

b)1 a 2018. évben legfeljebb 2879,1 millió forint,

c)2 a 2019. évtől – bázisba épülő jelleggel – legfeljebb 4409,4 millió forint

költségvetési forrás biztosításáról a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: az a) pont tekintetében azonnal

a b) pont tekintetében 2018. január 15.

a c) pont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

1

A 3. pont b) alpontja az 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat 15. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. pont c) alpontja az 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat 15. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére