• Tartalom

2017. évi CLXXII. törvény

2017. évi CLXXII. törvény

az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről1

2018.01.01.

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) mellékletét módosító, az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2017. március 16-án elfogadott, 60/4.–60/11. számú határozataiban foglalt módosítás (a továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Módosítást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:


„Decision 60/4
Inclusion of 4-MEC (4-methylethcathinone) in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971
At its 7th meeting, on 16 March 2017, the Commission on Narcotic Drugs decided by 50 votes to none, with no abstentions, to include 4-MEC (4-methylethcathinone) in Schedule II of the 1971 Convention.”

„Decision 60/5
Inclusion of ethylone in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971
At its 7th meeting, on 16 March 2017, the Commission on Narcotic Drugs decided by 50 votes to none, with no abstentions, to include ethylone in Schedule II of the 1971 Convention.”

„Decision 60/6
Inclusion of pentedrone in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971
At its 7th meeting, on 16 March 2017, the Commission on Narcotic Drugs decided by 51 votes to none, with no abstentions, to include pentedrone in Schedule II of the 1971 Convention.”

„Decision 60/7
Inclusion of ethylphenidate in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971
At its 7th meeting, on 16 March 2017, the Commission on Narcotic Drugs decided by 51 votes to none, with no abstentions, to include ethylphenidate in Schedule II of the 1971 Convention.”

„Decision 60/8
Inclusion of MPA (methiopropamine) in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971
At its 7th meeting, on 16 March 2017, the Commission on Narcotic Drugs decided by 51 votes to none, with no abstentions, to include MPA (methiopropamine) in Schedule II of the 1971 Convention.”

„Decision 60/9
Inclusion of MDMB-CHMICA in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971
At its 7th meeting, on 16 March 2017, the Commission on Narcotic Drugs decided by 51 votes to none, with no abstentions, to include MDMB-CHMICA in Schedule II of the 1971 Convention.”

„Decision 60/10
Inclusion of 5F-APINACA (5F-AKB-48) in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971
At its 7th meeting, on 16 March 2017, the Commission on Narcotic Drugs decided by 51 votes to none, with no abstentions, to include 5F-APINACA (5F-AKB-48) in Schedule II of the 1971 Convention.”

„Decision 60/11
Inclusion of XLR-11 in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971
At its 7th meeting, on 16 March 2017, the Commission on Narcotic Drugs decided by 51 votes to none, with no abstentions, to include XLR-11 in Schedule II of the 1971 Convention.”
„60/4 sz. határozat
A 4-MEC (4-methylethcathinone) felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe
A Kábítószer Bizottság 2017. március 16-án megtartott 7. ülésén, 50 igen szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 4-MEC-t (4-methylethcathinone) a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe felveszi.”

„60/5 sz. határozat
Az ethylone felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe
A Kábítószer Bizottság 2017. március 16-án megtartott 7. ülésén, 50 igen szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az ethylonet a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe felveszi.”

„60/6 sz. határozat
A pentedrone felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe
A Kábítószer Bizottság 2017. március 16-án megtartott 7. ülésén, 51 igen szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a pentedrone-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe felveszi.”

„60/7 sz. határozat
Az ethylphenidate felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe
A Kábítószer Bizottság 2017. március 16-án megtartott 7. ülésén, 51 igen szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az ethylphenidate-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe felveszi.”

„60/8 sz. határozat
Az MPA (methiopropamine) felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe
A Kábítószer Bizottság 2017. március 16-án megtartott 7. ülésén, 51 igen szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az MPA-t (methiopropamine) a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe felveszi.”

„60/9 sz. határozat
Az MDMB-CHMICA felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe
A Kábítószer Bizottság 2017. március 16-án megtartott 7. ülésén, 51 igen szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az MDMB-CHMICA-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe felveszi.”

„60/10 sz. határozat
Az 5F-APINACA (5F-AKB-48) felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe
A Kábítószer Bizottság 2017. március 16-án megtartott 7. ülésén, 51 igen szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az 5F-APINACA-t (5F-AKB-48) a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe felveszi.”

„60/11 sz. határozat
Az XLR-11 felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe
A Kábítószer Bizottság 2017. március 16-án megtartott 7. ülésén, 51 igen szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az XLR-11-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe felveszi.”

4. § Ez a törvény 2018. január 1-jén lép hatályba.

5. § (1) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

(2) Az Egyezmény – a Módosításban foglalt módosításokkal – egységes szerkezetbe foglalt hiteles szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának a közzétételéről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 28-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. december 11.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére