• Tartalom

1740/2017. (X. 10.) Korm. határozat

1740/2017. (X. 10.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról1

2017.10.11.

1. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat]

szerint módosul.

2.1. 1. pontjában foglalt táblázat

2.1.1. C:2 mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „12,00” szöveg,

2.1.2. C:3 mezőjében a „4,05” szövegrész helyébe a „8,62” szöveg,

2.1.3. C:4 mezőjében a „3,15” szövegrész helyébe az „1,85” szöveg,

2.1.4. C:5 mezőjében az „1,40” szövegrész helyébe az „1,75” szöveg,

2.1.5. C:5b mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe az „1,20” szöveg,

2.1.6. C:6 mezőjében a „6,20” szövegrész helyébe a „6,60” szöveg,

2.1.7. C:7 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe az „1,20” szöveg,

2.1.8. C:14 mezőjében a „9,00” szövegrész helyébe a „13,31” szöveg,

2.1.9. C:15 mezőjében a „2,40” szövegrész helyébe a „2,39” szöveg,

2.1.10. C:16a mezőjében a „17,39” szövegrész helyébe a „16,94” szöveg,

2.1.11. C:19 mezőjében a „3,50” szövegrész helyébe a „4,20” szöveg,

2.1.12. C:21 mezőjében a „14,00” szövegrész helyébe a „14,24” szöveg,

2.1.13. C:23b mezőjében a „4,00” szövegrész helyébe a „4,30” szöveg,

2.1.14. A:24 mezőjében az „EFOP-1.4.1-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.4.1-15” szöveg,

2.1.15. C:24 mezőjében a „3,60” szövegrész helyébe a „3,00” szöveg,

2.1.16. C:26a mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe a „2,73” szöveg,

2.1.17. C:28 mezőjében a „15,00” szövegrész helyébe a „14,11” szöveg,

2.1.18. C:29 mezőjében a „35,00” szövegrész helyébe a „33,88” szöveg,

2.1.19. C:36 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „10,00” szöveg,

2.1.20. C:38a mezőjében az „1,90” szövegrész helyébe a „2,54” szöveg,

2.1.21. C:45a mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe a „2,74” szöveg,

2.1.22. E:46b mezőjében a „2017. augusztus” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. szeptemberben” szöveg,

2.1.23. C:46c mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe az „1,05” szöveg,

2.1.24. E:47 mezőjében a „2017. augusztus” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. júniusban” szöveg,

2.2. 2. pontjában foglalt táblázat

2.2.1. C:5 mezőjében a „21,88” szövegrész helyébe a „23,77” szöveg,

2.2.2. C:7a mezőjében az „55,42” szövegrész helyébe az „53,52” szöveg,

2.2.3. E:14 mezőjében az „augusztus” szövegrész helyébe a „november” szöveg,

2.2.4. C:16b mezőjében a „4,50” szövegrész helyébe a „4,49” szöveg,

2.2.5. E:16f mezőjében a „2017. augusztus” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. augusztusban” szöveg,

2.2.6. E:18 mezőjében a „2017. augusztus” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. augusztusban” szöveg,

2.3. 3. pontjában foglalt táblázat

2.3.1. C:8b mezőjében az „1,50” szövegrész helyébe a „0,60” szöveg,

2.3.2. C:8c mezőjében a „3,50” szövegrész helyébe a „0,82” szöveg,

2.3.3. C:9 mezőjében a „6,50” szövegrész helyébe a „6,07” szöveg,

2.3.4. C:13 mezőjében a „8,00” szövegrész helyébe a „3,72” szöveg,

2.3.5. C:14 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „2,90” szöveg,

2.3.6. E:17c mezőjében a „2017. augusztus” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. júliusban” szöveg,

2.3.7. C:18 mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe az „5,30” szöveg,

2.3.8. C:21c mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „4,00” szöveg,

2.3.9. C:22 mezőjében az „1,20” szövegrész helyébe az „1,15” szöveg,

2.3.10. C:24 mezőjében a „25,20” szövegrész helyébe a „24,95” szöveg,

2.3.11. C:25 mezőjében a „8,00” szövegrész helyébe a „7,92” szöveg,

2.3.12. C:27a mezőjében az „1,35” szövegrész helyébe az „1,20” szöveg,

2.3.13. C:28 mezőjében a „22,20” szövegrész helyébe a „22,02” szöveg,

2.3.14. C:33 mezőjében az „1,90” szövegrész helyébe az „1,84” szöveg,

2.3.15. C:36 mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „18,90” szöveg,

2.3.16. E:37 mezőjében a „2017. augusztus” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. júniusban” szöveg,

2.3.17. C:39 mezőjében a „4,90” szövegrész helyébe a „2,14” szöveg,

2.4. 4. pontjában foglalt táblázat

2.4.1. C:2 mezőjében a „14,42” szövegrész helyébe a „14,29” szöveg,

2.4.2. A:3 mezőjében az „EFOP-4.1.2-16” szövegrész helyébe az „EFOP-4.1.2-17” szöveg,

2.5. 5. pontjában foglalt táblázat

2.5.1. E:2 mezőjében az „augusztus” szövegrész helyébe a „november” szöveg,

2.5.2. C:3 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe a „2,12” szöveg,

2.5.3. E:3 mezőjében az „augusztus” szövegrész helyébe az „október” szöveg,

2.5.4. E:5 mezőjében az „augusztus” szövegrész helyébe az „október” szöveg,

2.5.5. E:6 mezőjében az „augusztus” szövegrész helyébe az „október” szöveg

lép.

3.1. D:2 mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „12,00” szöveg,

3.2. D:3 mezőjében a „4,05” szövegrész helyébe a „8,62” szöveg,

3.3. D:11 mezőjében a „3,50” szövegrész helyébe a „4,20” szöveg,

3.4. A:13 mezőjében az „EFOP-1.4.1-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.4.1-15” szöveg,

3.5. D:13 mezőjében a „3,60” szövegrész helyébe a „3,00” szöveg,

3.6. D:50 mezőjében a „6,50” szövegrész helyébe a „6,07” szöveg,

3.7. D:55 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „2,90” szöveg,

3.8. D:64 mezőjében az „1,90” szövegrész helyébe az „1,84” szöveg

lép.

4. A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

4.1. 1. mellékletében foglalt táblázat

4.1.1. C:2 mezőjében a „18,40” szövegrész helyébe a „19,38” szöveg,

4.1.2. C:3 mezőjében a „2,02” szövegrész helyébe a „2,12” szöveg,

4.1.3. C:5 mezőjében a „9,52” szövegrész helyébe a „9,96” szöveg,

4.2. 2. mellékletében foglalt táblázat

4.1.1. D:2 mezőjében az „1,000” szövegrész helyébe az „1,108” szöveg,

4.1.2. D:3 mezőjében a „17,400” szövegrész helyébe a „18,270” szöveg,

4.1.3. D:4 mezőjében a „2,020” szövegrész helyébe a „2,121” szöveg,

4.1.4. D:6 mezőjében a „9,520” szövegrész helyébe a „9,960” szöveg

lép.

5. Hatályát veszti az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. pont d) alpontja.

6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1740/2017. (X. 10.) Korm. határozathoz

    1.    Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 24a. sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(Felhívás meghirdetésének módja)

(Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

24a.

EFOP-1.4.1-17

Integrált gyermekprogramok, valamint járási felzárkózási fejlesztések szakmai támogatása

1,54

kiemelt

2017. november

    2.    Hatályát veszti az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5c. sora.

2. melléklet az 1740/2017. (X. 10.) Korm. határozathoz

Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 13a. sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

[Projekt indikatív támogatási kerete
(Mrd Ft)]

[Magyarország központi költségvetéséből megtéríthető indikatív önerő
(Mrd Ft)]

(Projekt benyújtásának várható ideje)

(Szakmai elvárások)

13a.

EFOP-1.4.1-17

Integrált gyermekprogramok, valamint járási felzárkózási fejlesztések szakmai támogatása

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
(konzorciumvezető)
Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont,
Magyar Máltai Szeretetszolgálat

1,54

2017. november

A projekt célja a gyermekek esélyeit növelő helyi fejlesztések megalapozása, valamint a helyi szakemberek képzésének, továbbképzésének és folyamatos szakmai támogatásának biztosítása. További cél a szakmai és közösségi hálózatok építése, az együttműködések és meglévő tudásbázis fejlesztése, kutatások, elemzések, értékelések elvégzése, valamint – a járási szintű megvalósításhoz – a helyi (települési) szinten kidolgozott Jelenlét program továbbfejlesztése a leginkább elmaradott járások területi felzárkózása érdekében.

1

A határozat a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. október 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére