• Tartalom

1757/2017. (X. 31.) Korm. határozat

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához kapcsolódó egyes kormányhatározatok módosításáról1

2017.11.01.

A Kormány az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásával kapcsolatban – a 3. pont tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (2) bekezdés d) pontja alapján – a következő határozatot hozza:

1. Az Idősek Tanácsáról szóló 1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat 7. pont k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tanács ülésén állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vesz)

k) a Magyar Államkincstárnak és”

(egy-egy képviselője.)

2. Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról szóló 1133/2015. (III. 10.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:27 mezőjében az „Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár” szöveg lép.

3. Hatályát veszti a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pont 1.58. alpontja.

4. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:28 mezőjében az „Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár” szöveg lép.

5. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:11 mezőjében az „Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár” szöveg lép.

6. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:2, C:25, C:26 és C:28 mezőjében az „Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár” szöveg lép.

7. A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat a következő 10b. ponttal egészül ki:

„10b. felhívja az érintett minisztereket, hogy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság esetében – a feladatellátás biztonságára tekintettel – a 10. pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ugyanakkor az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság be nem töltött álláshelyei a Magyar Államkincstár által nem kerülhetnek átvételre;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal”

8. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről szóló 1313/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 19. sorában az „Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár” szöveg lép.

9. Ez a határozat 2017. november 1-jén lép hatályba.

1

A határozat a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. november 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére