• Tartalom

1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

2017.11.07.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 40. Bicske Város Önkormányzata hivatali épület beruházásának támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontjában a XI. Miniszterelnökség fejezet részére 2017. június 30. utáni felhasználásra engedélyezett kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványból a Bicskei Járási Hivatal új irodaépületének kialakításához kapcsolódó bontási munkálatok elvégzése érdekében elrendeli 100 000 000 forint átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím terhére a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 40. Bicske Város Önkormányzata hivatali épület beruházásának támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az abban meghatározott támogatási célra, pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján Bicske Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére költségvetési támogatást nyújtson;

4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az Önkormányzat számára;

5. a Korm. határozatban megállapított, 2016. évi, további intézkedésig fel nem használható kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi az I. Országgyűlés fejezetnél keletkezett 172 000 000 forint és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 141 505 048 forint felhasználását;

6. az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt, azonban meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradványokból a XI. Miniszterelnökség fejezetnél keletkezett 170 360 000 forint, a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetnél keletkezett 546 421 324 forint, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett 370 065 419 forint és a XIX. Uniós Fejlesztések fejezetnél keletkezett 1 673 702 104 forint felhasználását;

7. az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a kötelezettségvállalással terhelt, de június 30-ig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványok felhasználását;

8. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 5–7. pontban felhasználásra engedélyezett összegekből a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozathoz

A 2016. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

Fejezet-
szám

Címszám

Alcím-
szám

Jogcím-csoport- szám

Jogcím-szám

Kiemelt- előirányzat-szám

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcím-
csoportnév

Jogcímnév

Kiemelt előirányzat neve

Átcsoportosítás (+/-)

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

Bicske Város Önkormányzata hivatali épület beruházásának támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

100 000 000

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-100 000 000

2. melléklet az 1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozathoz

A 2016. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

Fejezet-
szám

Címszám

Alcím-
szám

Jogcím-
csoport- szám

Jogcím-
szám

Kiemelt- előirányzat-szám

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcím-
csoportnév

Jogcímnév

Kiemelt előirányzat neve

Átcsoportosítás (+/-)

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-2 493 045 345

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 493 045 345

XIV.

 

 

 

 

 

Belügyminisztérium

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Belügyminisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 620 259 092

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ágazati célfeladatok

 

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 620 259 092

XIX.

 

 

 

 

 

Uniós Fejlesztések

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

Környezet és Energia Operatív Program

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-516 002 436

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-1 157 699 668

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-119 508

 

2

 

 

 

 

 

Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

203 325 000

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

879 827 000

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Köznevelési feladatok támogatása

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-83 566

 

 

5

 

 

 

 

 

Egyéb feladatok támogatása

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

204 116 049

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Határon túli kulturális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-649

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Határon túli köznevelési feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-201 185

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Maradványelszámolás

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-443

 

 

8

 

 

 

 

 

Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Kétoldalú munkatervi feladatok

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-480

 

 

9

 

 

 

 

 

EU-tagsággal kapcsolatos feladatok

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Európai uniós programok előfinanszírozása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-111 350 000

 

 

11

 

 

 

 

 

Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Filmszakmai támogatások

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-1 601

 

 

 

20

 

 

 

 

 

A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-247

 

 

12

 

 

 

 

 

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Közművelődési szakmai feladatok

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-41 696

 

 

13

 

 

 

 

 

Művészeti tevékenységek

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-96 120

 

 

15

 

 

 

 

 

Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-45 436

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32 691 144

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

158 678 399

 

 

16

 

 

 

 

 

Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Családpolitikai Programok

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 060 000

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

99 330 000

 

 

19

 

 

 

 

 

Szociális célú humánszolgáltatások

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

91 000 000

 

 

22

 

 

 

 

 

Egészségügyi ágazati előirányzatok

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

Patika hitelprogram kamattámogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-963

 

 

23

 

 

 

 

 

Sporttevékenység támogatása

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-244

 

 

 

24

 

 

 

 

 

Diák- és hallgatói sport támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-679

 

 

25

 

 

 

 

 

Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

A szentendrei Pajor kúria felújítása, bővítése

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-69 573

 

 

26

 

 

 

 

 

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Kulturális alapítványok, közalapítványok

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-15 255

 

 

30

 

 

 

 

 

Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-173

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Magyar Írószövetség támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-31 500

 

 

 

24

 

 

 

 

 

Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-39

 

 

50

 

 

 

 

 

Kulturális szakmai feladatok támogatása

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Bartók Év

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-26 442

 

 

55

 

 

 

 

 

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

107 699 000

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 745 777

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 878 244

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-321 623

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-4 581 221

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-592

 

 

 

14

 

 

 

 

 

Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-81 000

 

 

 

21

 

 

 

 

 

Egyházi személyek eszközellátásának támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 007 440

 

 

 

22

 

 

 

 

 

Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-6 070 467

 

 

56

 

 

 

 

 

Nemzetiségi támogatások

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-12 732 577

 

 

58

 

 

 

 

 

Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-308

LXXI.

 

 

 

 

 

Nyudgíjbiztosítási Alap

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Központi hivatali szerv

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 931 194

LXXII.

 

 

 

 

 

Egészségbiztosítási Alap

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Egészségbiztosítási költségvetési szervek

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Központi hivatali szerv

 

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

17 549 366

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére