• Tartalom

1796/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

1796/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint az egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról

2021.12.07.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének az alábbi címekkel történő kiegészítését:

a) 42. Csólyospálos Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása,

b) 43. Fülöpszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása,

c) 44. Gátér Község Önkormányzat fejlesztéseinek támogatása,

d) 45. Jakabszállás Község Önkormányzat fejlesztéseinek támogatása,

e) 46. Kömpöc Község Önkormányzat fejlesztéseinek támogatása,

f) 47. Kunszállás Község Önkormányzat fejlesztéseinek támogatása,

g) 48. Nyárlőrinc Község Önkormányzat fejlesztéseinek támogatása,

h) 49. Pálmonostora Község Önkormányzat fejlesztéseinek támogatása,

i) 50. Tiszaug Község Önkormányzat fejlesztéseinek támogatása;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 13. cím Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása II. 41. Kiskunmajsa Város feladatainak támogatása II. alcím terhére elrendeli:

a) az 1. pont a) alpontja szerinti címre községi könyvtár bővítése érdekében 32 000 000 forint,

b) az 1. pont b) alpontja szerinti címre közösségi tér és szálláshely kialakítása érdekében 42 500 000 forint,

c) az 1. pont c) alpontja szerinti címre önkormányzati bérlakások felújítása céljából 20 000 000 forint,

d) az 1. pont d) alpontja szerinti címre háziorvosi rendelő felújítása céljából 35 000 000 forint,

e) az 1. pont e) alpontja szerinti címre járda felújítása céljából 24 500 000 forint,

f)1 az 1. pont f) alpontja szerinti címre M5-ös autópálya fel- és lehajtójának előkészítése, támogatásnyújtással megvalósuló megépítése érdekében 525 000 000 forint,

g) az 1. pont g) alpontja szerinti címre polgármesteri hivatal épületének felújítása céljából 45 000 000 forint,

h) az 1. pont h) alpontja szerinti címre önkormányzati épület felújítása érdekében 30 000 000 forint,

i) az 1. pont i) alpontja szerinti címre belterületi belvíz elvezetésének megoldása érdekében 150 000 000 forint

egyszeri átcsoportosítását az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter

a) a 2. pont szerint átcsoportosított összegek terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy vagy több részletben nyújtson támogatást az érintett önkormányzatok részére,

b) a támogatások felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeiről támogatói okiratot adjon ki, valamint

c) a 2. pont szerinti támogatásokat folyósítsa az önkormányzatok számára.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: az a) és b) alpont tekintetében azonnal

a c) alpont tekintetében: a b) alpont szerinti támogatói okirat kiadását követően azonnal

4–6.2

1. melléklet az 1796/2017. (XI. 8.) Korm. határozathoz


7K29482_0

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2017.

forintban

Államház-

tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

372439

 

42

 

 

 

 

 

Csólyospálos Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

32 000 000

 

 

 

372440

 

43

 

 

 

 

 

Fülöpszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

42 500 000

 

 

 

372451

 

44

 

 

 

 

 

Gátér Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000 000

 

 

 

372462

 

45

 

 

 

 

 

Jakabszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

35 000 000

 

 

 

372473

 

46

 

 

 

 

 

Kömpöc Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

24 500 000

 

 

 

372484

 

47

 

 

 

 

 

Kunszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

525 000 000

 

 

 

372495

 

48

 

 

 

 

 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

45 000 000

 

 

 

372506

 

49

 

 

 

 

 

Pálmonostora Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

372517

 

50

 

 

 

 

 

Tiszaug Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

150 000 000

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

364762

 

13.

 

 

 

 

 

Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

365162

 

 

41.

 

 

 

 

 

Kiskunmajsa Város feladatainak támogatása II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-904 000 000

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezet

 

 

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb: azonnal

 

 

904 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

904 000 000

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A 2. pont f) alpontja az 1881/2021. (XII. 7.) Korm. határozat 2. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 4–6. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére