• Tartalom

1798/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

1798/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a TIT Budapesti Planetárium épülete felújításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

2018.11.29.

A Kormány

1. egyetért a TIT Budapesti Planetárium épülete felújításának szükségességével;

2. az 1. pont szerinti beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a), m), n) és o) pontja szerinti előkészítési fázisaira – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – összesen 50 000 000 forint forrást biztosít a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2018. év augusztus 31. napjáig kell megvalósítani;1

3. az 1. pont szerinti beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet címrendjének a 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 6. A TIT Budapesti Planetárium épületének felújítása jogcímcsoporttal történő kiegészítéséről;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kvtv. 20. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a 2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében – gondoskodjon 50 000 000 forint egyszeri átcsoportosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 6. A TIT Budapesti Planetárium épületének felújítása jogcímcsoport javára, a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: az átcsoportosítás tekintetében azonnal

a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében a 7. pont a) alpontja szerinti jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül

6. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti előkészítési fázisokat a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0001079, címe: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) valósítsa meg;

7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy

a) készítsen jelentést a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében a 2. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a felhasznált forrás összegéről,

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2. pont szerinti véghatáridő lejártát követő 30 napon belül

b) az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére az 1. pont szerinti beruházás megvalósításának kérdésében, a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. október 31.2

1

Az 1631/2018. (XI. 29.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja alapján az előkészítési fázisokat legkésőbb 2019. május 31-ig kell megvalósítani.

2

Az 1631/2018. (XI. 29.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja alapján az emberi erőforrások minisztere 2019. július 31-ig készít előterjesztést a Kormány részére az előkészítési fázisok eredménye alapján a beruházás megvalósításának kérdésében, a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére