• Tartalom

2017. évi CLXXX. törvény

2017. évi CLXXX. törvény

egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról1

2019.06.02.

1. A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosítása

1. §2

2. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
1995. évi LXVI. törvény módosítása

2. §3

3. Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosítása

3. §4

4. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

4. §5

5. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény módosítása

5. §6

6. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosítása

6. § (1)–(18)7

(19)8

7. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

7. §9

8. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény módosítása

8. §10

9. Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetéséről szóló 2009. évi XXXII. törvény módosítása

9. §11

10. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása

10–15. §12

16. §13

17. §14

18. §15

19. § (1)–(2)16

(3)17

20. §18

21. § (1)19

(2)20

22. § (1)21

(2)–(3)22

23. § (1)23

(2)24

24. §25

25. §26

26. §27

27–30. §28

31. §29

32. §30

33. § (1)31

(2)32

(3)33

(4)34

34. §35

11. Záró rendelkezések

35. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésekben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 3 és 4. §, a 6. § (1)–(18) bekezdése, a 7. §, a 16. §, a 18. §, a 19. § (3) bekezdése, a 23. § (2) bekezdése, a 27–30. §, a 31. §, a 33. § (2) bekezdése, a 34. §, valamint a 36. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 6. § (19) bekezdése 2018. január 2-án lép hatályba.

(4) A 22. § (2) és (3) bekezdése 2018. április 1-jén lép hatályba.

(5) A 21. § (2) bekezdése 2019. június 1-jén lép hatályba.

(6) A 33. § (3) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.

(7) A 25. §, a 32. § , valamint a 33. § (4) bekezdése 2026. január 1-jén lép hatályba.

36. §36

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 28-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. december 11.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § (1)–(18) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § (19) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 19. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 19. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 20. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 21. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 21. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 22. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 22. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 23. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 35. § (7) bekezdése alapján 2026. január 1-jén lép hatályba.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 32. § a 35. § (7) bekezdése alapján 2026. január 1-jén lép hatályba.

31

A 33. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 33. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 33. § (3) bekezdése a 2020: CXLVIII. törvény 78. §-a alapján nem lép hatályba.

34

A 33. § (4) bekezdése a 35. § (7) bekezdése alapján 2026. január 1-jén lép hatályba.

35

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére