• Tartalom

186/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Kübekháza–Rábé (Szerbia) összekötő út (43112 jelű út meghosszabbítása) Kübekháza és a magyar–szerb országhatár közötti szakasza nyomvonalának megállapításáról

2017.07.13.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kübekháza–Rábé (Szerbia) összekötő út (43112 jelű út meghosszabbítása) Kübekháza és a magyar–szerb országhatár közötti szakasz nyomvonalát meghatározó tengelyét az egymástól legfeljebb 100 méteres távolságban lévő tengelypontok ábrázolásával az 1. melléklet szerinti, M = 1:10 000 léptékű áttekintő térkép tartalmazza.

(2) Az 1. melléklet szerinti tengelypontok Egységes Országos Vetületi Rendszer (a továbbiakban: EOV) szerinti koordinátáit, valamint WGS84 földrajzi (GPS) (a továbbiakban: WGS84) koordinátáit a 2. melléklet határozza meg azzal, hogy az 1., a 2. és a 3. melléklet közötti, vagy az EOV és a WGS84 koordináták közötti eltérés esetén a tengelypontok EOV koordinátái tekintendők irányadónak.

(3) A Kübekháza–Rábé (Szerbia) összekötő út (43112 jelű út meghosszabbítása) Kübekháza és a magyar–szerb országhatár közötti szakaszának nyomvonala a tengelypontokban az út tengelyére merőlegesen, a 2. §-ban meghatározott távolságban felvett pontok és a végpontoktól számított, a 2. §-ban meghatározott távolsággal egyező sugarú félkör által meghatározott terület az 1. melléklet szerint.

(4) Az e rendelettel megállapított nyomvonallal érintett ingatlanok helyrajzi számait a 3. melléklet tartalmazza. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvényben foglalt, az ingatlanokat érintő tilalmakat és korlátozásokat a 3. melléklet szerinti ingatlanok 1. melléklet szerinti térképen jelölt nyomvonallal érintett területsávja tekintetében kell alkalmazni.

(5) Ha a 3. melléklet szerinti ingatlanok helyrajzi száma e rendelet hatálybalépését követően változik meg, akkor a (4) bekezdésben foglaltakat valamennyi olyan új helyrajzi számmal rendelkező ingatlanra alkalmazni kell, amelyet az 1. melléklet szerinti térképen jelölt nyomvonallal érintett területsáv érint.

2. § (1) A nyomvonal határát meghatározó pontok tengelypontoktól mért távolsága alszakaszonként a P1 ponttól P25 pontig 50 méter.

(2) A H26 és a H27 pontok a nyomvonal határvonalának az országhatárral alkotott metszéspontjai.

3. § A megállapított nyomvonallal érintett területsáv védettségének időtartama e rendelet hatálybalépésétől számított két év.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 186/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

A Kübekháza–Rábé (Szerbia) összekötő út (43112 jelű út meghosszabbítása) Kübekháza és a magyar–szerb országhatár közötti szakasza nyomvonala és a nyomvonalát meghatározó tengelypontok összessége

2. melléklet a 186/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

A Kübekháza–Rábé (Szerbia) összekötő út (43112 jelű út meghosszabbítása) Kübekháza és a magyar–szerb országhatár közötti szakasza tengelypontjainak koordinátái és a beépítésre nem szánt terület határpontjainak tengelytől mért távolsága, továbbá a H26, H27 pontok esetén a beépítésre nem szánt terület határvonalának és az országhatár vonalának metszésponti koordinátái

 

A

B

C

D

E

F

1.

Pont száma

EOV Y

EOV X

GPS φ(Szélesség)
Tizedes fok (WGS84)

GPS Λ (Hosszúság)
Tizedes fok (WGS84)

Távolság
m

2.

P1

745167,24

89518,71

46° 08 37,58”

20° 16 48,93”

50

3.

P2

745244,18

89469,07

46° 08 35,93”

20° 16 52,48”

50

4.

P3

745169,77

89404,49

46° 08 33,88”

20° 16 48,96”

50

5.

P4

745078,11

89365,46

46° 08 32,66”

20° 16 44,67”

50

6.

P5

744996,92

89308,87

46° 08 30,87”

20° 16 40,84”

50

7.

P6

744942,50

89225,11

46° 08 28,19”

20° 16 38,25”

50

8.

P7

744890,59

89139,63

46° 08 25,45”

20° 16 35,77”

50

9.

P8

744838,68

89054,16

46° 08 22,70”

20° 16 33,28”

50

10.

P9

744786,77

88968,69

46° 08 19,96”

20° 16 30,80”

50

11.

P10

744734,87

88883,22

46° 08 17,22”

20° 16 28,32”

50

12.

P11

744682,96

88797,74

46° 08 14,48”

20° 16 25,84”

50

13.

P12

744631,05

88712,27

46° 08 11,74”

20° 16 23,36”

50

14.

P13

744579,84

88626,38

46° 08 08,98”

20° 16 20,92”

50

15.

P14

744531,39

88538,91

46° 08 06,18”

20° 16 18,59”

50

16.

P15

744485,88

88449,87

46° 08 03,32”

20° 16 16,41”

50

17.

P16

744443,36

88359,37

46° 08 00,41”

20° 16 14,36”

50

18.

P17

744400,96

88268,80

46° 07 57,50”

20° 16 12,32”

50

19.

P18

744355,57

88179,71

46° 07 54,63”

20° 16 10,14”

50

20.

P19

744307,93

88091,78

46° 07 51,81”

20° 16 07,86”

50

21.

P20

744260,16

88003,93

46° 07 48,99”

20° 16 05,57”

50

22.

P21

744212,38

87916,08

46° 07 46,17”

20° 16 03,28”

50

23.

P22

744164,61

87828,23

46° 07 43,35”

20° 16 00,99”

50

24.

P23

744116,83

87740,38

46° 07 40,53”

20° 15 58,71”

50

25.

P24

744069,06

87652,53

46° 07 37,71”

20° 15 56,42”

50

26.

P25

744034,44

87588,88

46° 07 35,66”

20° 15 54,76”

50

27.

H26

743958,39

87553,68

46° 07 34,56”

20° 15 51,19”

Országhatár metszéspont

28.

H27

744104,18

87612,46

46° 07 36,39”

20° 15 58,02”

Országhatár metszéspont

3. melléklet a 186/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

A Kübekháza–Rábé (Szerbia) összekötő út (43112 jelű út meghosszabbítása) Kübekháza és a magyar–szerb országhatár közötti szakasza nyomvonalával érintett ingatlanok listája

 

A

B

1.

Település

HRSZ

2.

Kübekháza

(094)

3.

Kübekháza

3020

4.

Kübekháza

3019/3

5.

Kübekháza

0108/4

6.

Kübekháza

(3022)

7.

Kübekháza

(0107)

8.

Kübekháza

3021

9.

Kübekháza

3019/1

10.

Kübekháza

(092)

11.

Kübekháza

0106/7

12.

Kübekháza

0106/6

13.

Kübekháza

(0103)

14.

Kübekháza

093/2

15.

Kübekháza

095/3

16.

Kübekháza

095/4

17.

Kübekháza

0106/4

18.

Kübekháza

0108/3

19.

Kübekháza

0108/2

20.

Kübekháza

0106/3

21.

Kübekháza

0108/1

22.

Kübekháza

0106/2

23.

Kübekháza

095/5

24.

Kübekháza

0105/1

25.

Kübekháza

095/12

26.

Kübekháza

095/11

27.

Kübekháza

(0121)

28.

Kübekháza

0104/1

29.

Kübekháza

0104/2

30.

Kübekháza

095/10

31.

Kübekháza

095/9

32.

Kübekháza

095/6

33.

Kübekháza

095/2

34.

Kübekháza

096/1

35.

Kübekháza

096/2

36.

Kübekháza

096/3

37.

Kübekháza

096/4

38.

Kübekháza

096/5

39.

Kübekháza

096/6

40.

Kübekháza

096/7

41.

Kübekháza

096/8

42.

Kübekháza

096/9

43.

Kübekháza

085/2

44.

Kübekháza

097

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére