• Tartalom

2017. évi CXCII. törvény

2017. évi CXCII. törvény

egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról1

2019.01.02.
I. Fejezet

EGYES OKTATÁSI, SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény módosítása

1–6. §2

2. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

7–22. §3

23. §4

24–27. §5

28. §6

29–31. §7

32. § (1)–(2)8

(3)9

33. §10

34. § (1)11

(2)12

35. §13

a)–j)14

k)15

l)–n)16

36. §17

a)18

b)–c)19

d)20

3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

37–41. §21

4. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

42–51. §22

52. § (1)23

(2)24

53–56. §25

5. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvény módosítása

57. § Nem lép hatályba a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvény

II. Fejezet

EGYES OKTATÁSI, SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ
ÁGAZATI TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

6. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

58. §26

7. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény módosítása

59. § Nem lép hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény 443. § (11) bekezdése.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. Hatályba léptető rendelkezések

60. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(3) A 23. §, a 28. §, a 32. § (3) bekezdése, a 34. § (2) bekezdése, a 35. § k) pontja, valamint a 36. § b) és c) pontja 2018. július 1-jén lép hatályba.

(4) Az 52. § (2) bekezdése 2019. január 1-jén lép hatályba.

(5) Ez a törvény 2019. szeptember 2-án hatályát veszti.

9. Az Európai Unió jogának való megfelelés

61. § Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. december 18. A törvény a 60. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. szeptember 2. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 24–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 29–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 32. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 32. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 34. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 34. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 35. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 35. § a)–j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 35. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 35. § l)–n) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 36. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 36. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 36. § b)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 36. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 37–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 42–51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

Az 52. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

Az 52. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

Az 53–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére