• Tartalom

1941/2017. (XII. 11.) Korm. határozat

1941/2017. (XII. 11.) Korm. határozat

a bős–nagymarosi jogvita keretében szlovák–magyar szigetközi környezeti monitoring működtetése és finanszírozása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

2017.12.11.

A Kormány a szigetközi környezeti/ökológiai monitoring újraindítása és működtetése érdekében:

1. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Dunában és a Mosoni-Dunában egyes ideiglenes műszaki intézkedésekről és vízhozamokról Budapesten, 1995. április 19-én aláírt megállapodás szerinti környezeti monitoring folytatása szükséges a bős–nagymarosi vízlépcső ügyében a hágai Nemzetközi Bíróság által hozott ítélet végrehajtásának módozatairól szóló kétoldalú megállapodás megkötéséig;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet

a) XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Környezetvédelmi célelőirányzatok alcímének az 1. Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása jogcímcsoporttal történő kiegészítését,

b) XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célelőirányzatok alcímének, 1. Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a szigetközi monitoring hiányzó elemeinek újraindításához, működésének biztosításához, az eddigi eredmények átfogó értékeléséhez, a jelenlegi monitoring racionalizálásához, valamint az eddigi dokumentumok és adatbázisok végleges elhelyezéséhez, 2017. évi kezdéssel és 2018. januári átcsoportosítással biztosítson

a) 120 400 000 forint egyszeri forrást, melyből 18 000 000 forintot a 2017. évben és 102 400 000 forintot a 2018. évben januári forrásbiztosítással a központi költségvetés XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Környezetvédelmi célelőirányzatok alcímének az 1. Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása jogcímcsoport javára,

b) 44 000 000 forint egyszeri forrást a 2017. évben a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célelőirányzatok alcím, 1. Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: felmerülés ütemében

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a szigetközi monitoring feladatainak rendszeres végrehajtására 2018-tól biztosítson 120 000 000 forint forrást beépülő jelleggel a központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célelőirányzatok alcím, 1. Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2018. évben a felmerülés ütemében, 2019. évtől a költségvetési tervezés során

5. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. közreműködésével gondoskodjon a szigetközi monitoring hiányzó elemeinek újraindításáról, az eddigi eredmények átfogó értékelésének elvégeztetéséről, az eddigi dokumentumok és adatbázisok olyan végleges elhelyezéséről, mely felhasználhatóvá teszi azokat a meglévő környezetvédelmi és természetvédelmi információs rendszere számára, továbbá biztosítja, hogy az elmúlt két évtized során végzett vizsgálatok a jövőben is felhasználhatók és kutathatók legyenek.

Felelős: földművelésügyi miniszter

Határidő: a szükséges forrás rendelkezésre állása után azonnal

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére