• Tartalom

2017. évi CXCVII. törvény

2017. évi CXCVII. törvény

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról1

2018.07.02.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

2. Az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 1989. évi XXXVI. törvény módosítása

5. §6

3. Az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról szóló

1990. évi XXVI. törvény módosítása

6. §7

4. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

5. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

12. §13

13. §14

14. §15

6. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

15. §16

7. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

16. §17

17. §18

8. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

18. §19

9. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

19. §20

20. §21

10. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

21. §22

22. §23

11. A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosítása

23. §24

12. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

24. §25

25. §26

26. §27

13. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

27. §28

14. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

28. §29

29. §30

30. §31

15. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

31. §32

16. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása

32. §33

17. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

33. §34

34. §35

35. §36

36. §37

37. §38

38. §39

39. §40

40. §41

41. §42

42. §43

43. §44

44. §45

45. §46

46. §47

47. §48

48. §49

18. A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása

49. §50

50. §51

19. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

51. §52

20. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

52. §53

21. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

53. §54

54. §55

55. §56

22. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása

56. §57

57. §58

23. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

58. §59

24. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

59. §60

60. §61

61. §62

25. A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény módosítása

62. §63

63. §64

64. §65

65. §66

66. §67

67. §68

68. §69

26. A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosítása

69. §70

27. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

70. §71

28. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

71. §72

29. A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló

1996. évi LVIII. törvény módosítása

72. §73

30. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

73. §74

31. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

74. §75

75. §76

76. §77

77. §78

32. Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosítása

78. §79

33. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

79. §80

80. §81

34. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

81. §82

82. §83

83. §84

84. §85

35. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

85. §86

86. §87

87. §88

88. §89

36. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

89. §90

37. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

90. §91

91. §92

92. §93

38. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

93. §94

94. §95

39. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

95. §96

40. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

96. §97

97. §98

41. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló

1997. évi CLIX. törvény módosítása

98. §99

99. §100

42. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

100. §101

101. §102

102. §103

43. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

103. §104

104. §105

44. Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló

1999. évi LIV. törvény módosítása

105. §106

45. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása

106. §107

46. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény módosítása

107. §108

108. §109

47. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

109. §110

110. §111

48. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

111. §112

112. §113

49. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény módosítása

113. §114

114. §115

50. Az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvény módosítása

115. §116

51. A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosítása

116. §117

52. A büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény módosítása

117. §118

118. §119

119. §120

120. §121

121. §122

122. §123

123. §124

124. §125

125. §126

126. §127

127. §128

128. §129

129. §130

130. §131

131. §132

132. §133

133. §134

134. §135

135. §136

136. §137

137. §138

138. §139

139. §140

140. §141

53. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

141. §142

142. §143

143. §144

54. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény módosítása

144. §145

145. §146

146. §147

147. §148

148. §149

149. §150

150. §151

151. §152

152. §153

153. §154

154. §155

155. §156

156. §157

157. §158

158. §159

159. §160

160. §161

161. §162

162. §163

163. §164

164. §165

165. §166

166. §167

167. §168

168. §169

55. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása

169. §170

170. §171

171. §172

56. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

172. §173

173. §174

57. A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény módosítása

174. §175

175. §176

58. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosítása

176. §177

59. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

177. §178

178. §179

179. §180

180. §181

181. §182

182. §183

183. §184

184. §185

185. §186

186. §187

60. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

187. §188

188. §189

189. §190

61. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

190. §191

62. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

191. §192

192. §193

193. §194

194. §195

195. §196

63. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

196. §197

197. §198

64. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosítása

198. §199

199. §200

65. Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény módosítása

200. §201

66. A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény módosítása

201. §202

67. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

202. §203

68. A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény módosítása

203. §204

204. §205

69. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

205. §206

206. §207

207. §208

208. §209

70. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény módosítása

209. §210

210. §211

211. §212

212. §213

213. §214

214. §215

71. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

215. §216

72. A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása

216. §217

73. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

217. §218

218. §219

219. §220

220. §221

74. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítása

221. §222

222. §223

223. §224

75. A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény módosítása

224. §225

225. §226

226. §227

227. §228

228. §229

229. §230

230. §231

231. §232

232. §233

233. §234

234. §235

235. §236

236. §237

237. §238

238. §239

239. §240

240. §241

241. §242

242. §243

243. §244

244. §245

76. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

245. §246

77. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

246. §247

247. §248

78. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

248. §249

79. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

249. §250

250. §251

251. §252

80. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

252. §253

81. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

253. §254

82. Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosítása

254. §255

83. A Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között a határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött Szerződés (Prümi Szerződés) kihirdetéséről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CXII. törvény módosítása

255. §256

84. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

256. §257

85. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

257. §258

258. §259

259. §260

260. §261

86. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

261. §262

87. Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosítása

262. §263

88. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

263. §264

89. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

264. §265

265. §266

266. §267

267. §268

268. §269

90. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása

269. §270

91. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

270. §271

92. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosítása

271. §272

93. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

272. §273

273. §274

274. §275

94. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

275. §276

95. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

276. §277

96. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

277. §278

278. §279

279. §280

280. §281

281. §282

282. §283

283. §284

97. A 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 2011. évi XVI. törvény módosítása

284. §285

285. §286

98. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

286. §287

287. §288

99. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény módosítása

288. §289

100. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

289. §290

290. §291

291. §292

101. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

292. §293

293. §294

294. §295

102. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

295. §296

296. §297

297. §298

103. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosítása

298. §299

104. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

299. §300

105. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

300. §301

301. § (1)302

(2)303

302. §304

106. Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény módosítása

303. §305

304. §306

107. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

305. §307

108. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosítása

306. §308

109. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

307. §309

110. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

308. §310

111. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

309. §311

310. §312

112. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

311. §313

113. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

312. §314

114. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

313. §315

115. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

314. §316

315. §317

316. §318

317. §319

a) 320
b)–e) 321

318. §322

116. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

319. §323

117. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

320. §324

118. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

321. §325

119. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

322. §326

323. §327

324. §328

120. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény módosítása

325. §329

121. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

326. §330

122. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény módosítása

327. §331

123. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

328. §332

329. §333

330. §334

331. §335

332. §336

333. §337

334. §338

335. §339

336. §340

337. §341

338. §342

339. §343

340. §344

341. §345

342. §346

343. §347

124. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

344. §348

125. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosítása

345. §349

126. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

346. §350

347. §351

127. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló

2012. évi CLXXX. törvény módosítása

348. §352

349. §353

350. §354

351. §355

352. §356

353. §357

354. §358

355. §359

356. §360

357. §361

358. §362

359. §363

360. §364

361. §365

362. §366

363. §367

364. §368

365. §369

366. §370

367. §371

128. A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény módosítása

368. §372

369. §373

129. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

370. §374

130. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

371. §375

372. §376

373. §377

374. §378

375. §379

131. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény módosítása

376. §380

377. §381

378. §382

379. §383

380. §384

132. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosítása

381. §385

382. §386

383. §387

133. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

384. §388

385. §389

386. §390

387. §391

388. §392

389. §393

390. §394

391. §395

134. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosítása

392. §396

135. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

393. §397

136. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása

394. §398

137. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

395. §399

396. §400

397. §401

138. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása

398. §402

139. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény módosítása

399. §403

140. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása

400. §404

141. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

401. §405

402. §406

403. §407

142. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

404. §408

405. §409

406. §410

407. §411

408. §412

409. §413

143. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

410. §414

411. §415

412. §416

413. §417

414. §418

415. §419

416. §420

417. §421

418. §422

419. §423

420. §424

421. §425

422. §426

423. §427

424. §428

425. §429

426. §430

427. §431

428. §432

429. §433

430. §434

431. §435

432. §436

433. §437

434. §438

435. §439

436. §440

437. §441

438. §442

439. §443

440. §444

441. §445

442. §446

443. §447

444. §448

445. §449

446. §450

447. §451

448. §452

449. §453

450. §454

451. §455

452. §456

453. §457

454. §458

455. §459

456. §460

457. §461

458. §462

459. §463

460. §464

461. §465

462. §466

463. §467

464. §468

465. §469

466. §470

467. §471

468. §472

469. §473

470. §474

471. §475

472. §476

473. §477

474. §478

475. §479

144. A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 2014. évi VII. törvény módosítása

476. §480

145. A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény módosítása

477. §481

146. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

478. §482

479. §483

147. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása

480. §484

481. §485

148. Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 2014. évi LXXXIII. törvény módosítása

482. §486

149. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

483. §487

484. §488

150. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

485. §489

486. §490

487. §491

1–12. 492
13. 493
14–15. 494

151. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény módosítása

488. §495

152. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

489. §496

153. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

490. §497

154. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló

2015. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

491. §498

492. §499

155. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló

2015. évi CCXXII. törvény módosítása

493. §500

156. A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény módosítása

494. §501

157. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

495. §502

496. §503

158. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

497. §504

498. §505

159. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

499. §506

160. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

500. §507

161. A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény módosítása

501. §508

162. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosítása

502. §509

163. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

503. § (1) Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ügyvédi tv.) 110. §-a a következő (2a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(2a) Ha a taggyűlés döntése alapján a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló rendelkezésekben foglalt kötelezettségeket az ügyvédi iroda teljesíti, a kötelezettség teljesítéséért a fegyelmi felelősség
a) a kötelezettség teljesítéséért ténylegesen felelős természetes személyt, vagy
b) ha az a) pontban meghatározott személy nem állapítható meg, vagy a területi kamara fegyelmi hatásköre nem terjed ki rá, az irodavezető ügyvédet – több irodavezető esetén az irodavezető ügyvédeket közösen –
terheli.”

(2)510

504. §

505. §

506. §

507. §511

164. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény eltérő tartalommal hatályba lépő rendelkezései

508. § A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: új Be.) 4. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(7) Büntetőeljárás nem indítható, illetve a megindult büntetőeljárást meg kell szüntetni, ha az elkövető cselekményét az Európai Unió tagállamában (a továbbiakban: tagállam) jogerősen elbírálták, vagy egy tagállamban a cselekmény érdeméről olyan határozatot hoztak, amely azonos cselekmény vonatkozásában – a határozatot hozó tagállam joga alapján – akadályát képezi újabb büntetőeljárás megindításának, vagy annak, hogy a büntetőeljárást hivatalból vagy rendes jogorvoslat alapján tovább folytassák.
(8) A (7) bekezdés nem akadálya a büntetőeljárás megindításának és lefolytatásának, ha
a) a tagállam bírósága által hozott jogerős ítélet (a továbbiakban: tagállami ítélet) nem vehető figyelembe, vagy
b) a cselekményt egészében Magyarország területén követték el, kivéve, ha az elkövető elítélése esetén a tagállami ítélettel kiszabott büntetést végrehajtották, annak végrehajtása folyamatban van, vagy a jogerős ítéletet hozó tagállam joga szerint az nem hajtható végre.
(9) A (8) bekezdésben meghatározott esetben a büntetőeljárás megindításáról a legfőbb ügyész dönt. Az így lefolytatott eljárásban történt elítélés esetén a külföldön végrehajtott büntetést, intézkedést vagy személyi szabadságot érintő kényszerintézkedést a magyar bíróság által kiszabott büntetésbe vagy intézkedésbe be kell számítani.”

509. § Az új Be. 45. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

45. § (1) A védelem ellátására meghatalmazást a terhelt, a terhelt törvényes képviselője vagy nagykorú hozzátartozója, külföldi állampolgár terhelt esetén hazája konzuli tisztviselője is adhat.
(2) A meghatalmazott ügyvéd védőként akkor járhat el, ha – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát az eljáró bírósághoz, ügyészséghez vagy nyomozó hatósághoz benyújtották.
(3) Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) szerinti rendelkezési nyilvántartásban (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) a védői meghatalmazásra vonatkozó nyilatkozat csak a meghatalmazás elfogadásával és az elfogadó nyilatkozat rendelkezési nyilvántartásban való rögzítésével érvényes. A rendelkezési nyilvántartásba vett védői meghatalmazás az eljáró bíróságnak, ügyészségnek, illetve nyomozó hatóságnak történő bejelentéstől hatályos.
(4) A terhelt mind az általa, mind az (1) bekezdésben meghatározott segítő által meghatalmazott védő meghatalmazását bármikor visszavonhatja.
(5) A meghatalmazás hatálya – ha a meghatalmazásból más nem tűnik ki – a büntetőeljárás jogerős befejezéséig tart, és kiterjed a perújításra, a felülvizsgálatra, az egyszerűsített felülvizsgálatra, a bűncselekménnyel összefüggő vagyon vagy dolog elvonására, adat hozzáférhetetlenné tételére irányuló eljárásra, valamint a különleges eljárásokra is.”

510. § Az új Be. 56. § (1) és (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) A büntetőeljárásban polgári jogi igényként az a
a) kártérítésre, vagy
b) dolog kiadására vagy pénz fizetésére
irányuló követelés érvényesíthető, amely a vád tárgyává tett cselekmény közvetlen következtében keletkezett.
(2) A polgári jogi igényre a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a kereseti kérelem fajtáira vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni kell. Ha a sértett az (1) bekezdésben foglalt követeléseket vagylagosan érvényesíti, a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a keresethalmazatra vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni kell.”

511. § Az új Be. 62. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

62. § (1) A meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. A meghatalmazott képviselő – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles az eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát az első beadványához mellékelni, vagy ha erre előbb kerül sor, első jelentkezése alkalmával az ügyiratokhoz csatolás végett az eljáró bíróságnak, ügyészségnek vagy nyomozó hatóságnak átadni.
(2) A meghatalmazást – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
(3) A rendelkezési nyilvántartásban a meghatalmazásra vonatkozó nyilatkozat csak a meghatalmazás elfogadásával és az elfogadó nyilatkozat rendelkezési nyilvántartásban való rögzítésével érvényes. A rendelkezési nyilvántartásba vett meghatalmazás az eljáró bíróságnak, ügyészségnek, illetve nyomozó hatóságnak történő bejelentéstől hatályos.
(4) Az ügyvédnek adott meghatalmazás igazolásáról jogszabály eltérően rendelkezhet.
(5) A meghatalmazás korlátozása csak annyiban hatályos, amennyiben az magából a meghatalmazásból kitűnik.”

512. § Az új Be. 72. §-a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(4) Ha a sértett, a vagyoni érdekelt vagy az egyéb érdekelt a 69. § alapján büntetőeljárási cselekvőképességgel rendelkezik, de a polgári jog szabályai szerint teljes cselekvőképességgel nem rendelkezik, a törvényes képviselője a jelenléti, az ügyirat megismerési és a tájékoztatáshoz való jogát azokban az ügykörökben történő képviselet megfelelő biztosítása érdekében gyakorolhatja, amelyekre a polgári jog szabályai szerint a képviselt személy cselekvőképessége nem terjed ki.”

513. § Az új Be. 115. §-a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(3) A kiskorú kivételével a 69. § (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személyt a törvényes képviselője útján kell idézni, illetve értesíteni. A polgári jog szabályai szerint teljes cselekvőképességgel nem rendelkező személy idézését és értesítését a törvényes képviselővel is közölni kell.”

514. § (1) Az új Be. 130. § (1) bekezdés b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság az ügyiratát)

b) elektronikus úton az E-ügyintézési törvény szerinti hivatalos elérhetőségre, illetve biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségre,”

(kézbesíti a címzett részére.)

(2) Az új Be. 131. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) A 69. § (5) bekezdésében meghatározott esetben, ha a sértettnek, a vagyoni érdekeltnek, vagy az egyéb érdekeltnek nincs meghatalmazott képviselője, a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság az ügyiratát a törvényes képviselő részére kézbesíti. Ha a sértett, a vagyoni érdekelt vagy az egyéb érdekelt a 69. § alapján büntetőeljárási cselekvőképességgel rendelkezik, azonban a polgári jog szabályai szerint teljes cselekvőképességgel nem rendelkezik, a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság az ügyiratát a törvényes képviselő részére is kézbesíti.”

(3) Az új Be. 149. § (3) és (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) Az elektronikus kapcsolattartás vállalása esetében az eljárás folyamán a büntetőeljárásban részt vevő személy, illetve jogi képviselőnek nem minősülő képviselője köteles a bírósággal, az ügyészséggel és a nyomozó hatósággal a kapcsolatot a 148. § (2) bekezdése szerint, elektronikus úton tartani és a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság is valamennyi ügyiratot elektronikus úton kézbesít a részére.
(4) Ha az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles büntetőeljárásban részt vevő személy vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője az eljárásban még nem vállalta az elektronikus kapcsolattartást, a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a részére papíralapon történő első kézbesítéssel egyidejűleg tájékoztatja arról, hogy a továbbiakban e törvény rendelkezései szerint vállalhatja az elektronikus kapcsolattartást.”

(4) Az új Be. 150. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) Mentesül a kötelező elektronikus kapcsolattartás alól a büntetőeljárásban részt vevő személy, ha elektronikus ügyintézéshez való joga szünetel.”

515. § Az új Be. 151. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

151. § (1) Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles szakértő az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő bejelentéssel, az igazságügyi szakértői névjegyzékben nem szereplő, szakértői tevékenységre jogszabályban feljogosított szakértő a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság részére történő nyilatkozattal vállalhatja az elektronikus kapcsolattartást.
(2) Ha a szakértő elektronikus kapcsolattartásra köteles vagy azt az (1) bekezdés szerint vállalja, a szakvéleményét és egyéb beadványát elektronikus úton nyújtja be a bírósághoz, az ügyészséghez és a nyomozó hatósághoz és a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság is valamennyi ügyiratot elektronikus úton kézbesít a részére.
(3) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság felhívhatja a nem elektronikus úton kapcsolatot tartó szakértőt, hogy a szakvéleményt adathordozón is nyújtsa be, ha azt elektronikus úton kell kézbesítenie vagy továbbítania. A szakértő felel azért, hogy a papíralapú szakvélemény tartalma megegyezzen az adathordozón benyújtott szakvélemény tartalmával.”

516. § Az új Be. 152. §-át megelőző alcíme és 152. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek egymás közötti és más szervekkel történő elektronikus kapcsolattartása
152. § A büntetőeljárás során az elektronikus ügyintézést biztosító szervek, továbbá a Kormány által kijelölt közfeladatot ellátó szervek elektronikus úton tartják a kapcsolatot egymással.”

517. § Az új Be. 153. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

153. § (1) A meghatalmazás alapján eljáró védő és jogi képviselő a bíróságnak, az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak benyújtott első beadványa mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, ha a meghatalmazás rendelkezési nyilvántartásba vételét még nem jelentették be. A bíróság, az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság – ha e tekintetben alapos kétsége merül fel – digitalizált meghatalmazás esetén az eredeti meghatalmazás bemutatására hívja fel a védőt és a jogi képviselőt az egyezőség megállapítása érdekében.
(2) A meghatalmazott védővel vagy jogi képviselővel eljáró, de saját személyében elektronikus útra nem köteles büntetőeljárásban részt vevő személy a meghatalmazás visszavonására irányuló nyilatkozatát papíralapon is benyújthatja. A meghatalmazás visszavonásával egyidejűleg a büntetőeljárásban részt vevő személy nyilatkozik arról, hogy a nyilatkozat benyújtását követően jogi képviselővel, illetve meghatalmazott védővel vagy anélkül kíván-e eljárni.
(3) Ha a büntetőeljárásban részt vevő személy a meghatalmazás visszavonását követően meghatalmazott védővel, illetve jogi képviselővel jár el, a meghatalmazás visszavonásával egyidejűleg csatolja az eljáró új védő, illetve jogi képviselő meghatalmazását.”

518. § Az új Be. 155–159. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

155. § (1) Ha a beadvány melléklete nem elektronikus okiratként áll rendelkezésre, az elektronikus kapcsolattartást vállaló és az elektronikus kapcsolattartásra köteles büntetőeljárásban részt vevő személy (a továbbiakban: az elektronikus úton kapcsolatot tartó) köteles gondoskodni a papíralapú melléklet digitalizálásáról és a papíralapú irat megőrzéséről.
(2) Ha a bíróságnak, az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak eredetileg papíralapú ügyiratot elektronikus úton kell kézbesítenie vagy továbbítania, tíz munkanap áll rendelkezésére, hogy azt digitalizálja. Az ügyirat digitalizálásához szükséges időt – legfeljebb azonban öt munkanapot – a határidő számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.
(3) Kivételt képez az elektronikus kapcsolattartás alól, ha a kézbesítendő, illetve továbbítandó beadvány, ügyirat, vagy bizonyítási eszköz papíralapú vagy egyéb adathordozó útján történő bemutatása, megtekintése szükséges, erre különösen akkor kerülhet sor, ha annak nagy mennyisége, sajátos alakja miatt vagy jellegéből adódóan a digitalizálás aránytalan nehézséggel járna vagy lehetetlen, továbbá ha a valódisága vitás. A papíralapú vagy adathordozón történő benyújtást, illetve továbbítást a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság hivatalból és indítványra is elrendelheti.
(4) Nem kell alkalmazni az elektronikus kapcsolattartás szabályait a személyes jelenléttel járó eljárási cselekmény során benyújtott beadvány vagy bizonyítási eszköz esetén, ideértve a védő és a jogi képviselő részére az eljárási cselekmény helyszínén, valamint az eljárási cselekmény során adott eredeti meghatalmazás azonnali benyújtását is.
156. § (1) A nem elektronikus úton kapcsolatot tartó büntetőeljárásban részt vevő személy papíralapú beadványát – feltéve, hogy azt elektronikusan kell kézbesíteni – a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a 155. § (2) bekezdésének megfelelően digitalizálja és azt elektronikus úton kézbesíti a büntetőeljárásban részt vevő, az ügyirat megismerésére jogosult másik személy számára.
(2) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a nem elektronikus úton kapcsolatot tartó büntetőeljárásban részt vevő személy részére papíralapon kézbesíti az ügyiratot, ha az eljárásban jogi képviselője vagy elektronikus kapcsolattartást vállaló egyéb képviselője útján jár el, de az ügyiratot nem a képviselő, hanem a büntetőeljárásban részt vevő személy részére kell kézbesíteni, vagy a képviselő részére nem lehet kézbesíteni.
157. § A büntetőeljárás során az Országos Bírósági Hivatal és az egyéb elektronikus ügyintézést biztosító szervek jogosultak az elektronikus úton kapcsolatot tartóknak az elektronikus kapcsolattartás biztosítása céljából hozzájuk érkezett adatainak kezelésére.
158. § (1) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság az elektronikus úton kézbesített ügyiratot minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel látja el.
(2) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság által készített, minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel ellátott ügyirat közokirat.
(3) E törvény alkalmazásában aláírás alatt a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy elektronikus bélyegzőjét is érteni kell.
159. § (1) A büntetőeljárásban részt vevő személy, valamint a bírósági eljárásban az ügyészség indítványozhatja, hogy a bíróság, az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság az általa megismerhető ügyirat másolatát elektronikus formában adathordozón vagy az általa megjelölt elektronikus levelezési címre továbbítsa, ha az ügyirat
a) elektronikus formában,
b) elektronikus okiratként, vagy
c) a papíralapú okirat elektronikus másolataként
az eljáró bíróságnál, ügyészségnél, illetve nyomozó hatóságnál rendelkezésre áll.
(2) Az ügyirat akkor áll elektronikus formában rendelkezésre, ha a bíróság, az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság a papíralapú ügyiratot információs rendszer alkalmazásával szerkesztette meg. Az elektronikus formában rendelkezésre álló, az (1) bekezdés szerint továbbított ügyirat nem hiteles másolat.
(3) Ha az ügyirat másolatának (1) bekezdés szerinti továbbítása nem teljesíthető, a bíróság, az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság a másolatot adathordozón adja ki vagy az indítványozót tájékoztatja arról, hogy az ügyiratot a 100. § szerint ismerheti meg.”

519. § (1) Az új Be. 162. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) Ha az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles büntetőeljárásban részt vevő személy vagy jogi képviselőnek nem minősülő képviselője vállalta, hogy a kapcsolatot elektronikus úton tartja, utóbb, beadványának papíralapú benyújtásával egyidejűleg indítványozhatja az eljáró bíróságnál, ügyészségnél, vagy nyomozó hatóságnál a papíralapú kapcsolattartásra való áttérés engedélyezését. Az indítványban valószínűsíteni kell, hogy az indítványozó körülményeiben olyan változás következett be, amely miatt az elektronikus úton történő kapcsolattartás a továbbiakban számára aránytalan megterhelést jelentene.”

(2) Az új Be. 177. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(5) Ha a tanút az ügyben korábban vagy más ügyben terheltként hallgatták ki, a terheltként tett vallomása bizonyítási eszközként akkor használható fel, ha a vallomásról készült jegyzőkönyvből a terhelti figyelmeztetés és az erre adott válasz egyértelműen kitűnik. Ebben az esetben a tanú korábban terheltként tett vallomása akkor is felhasználható, ha a tanú a vallomástételt a későbbiekben megtagadja.”

(3) Az új Be. 299. §-a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(4) A bíróság a terhelt indítványára a terhelt és gyermeke együttes elhelyezést biztosító részlegen történő elhelyezéséről rendelkezik, ha a terhelt egyévesnél fiatalabb gyermekét gondozó nő és nem áll fenn törvényben meghatározott kizáró ok.”

(4) Az új Be. 316. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(5) A megőrzésre kötelezést elrendelő a megőrzéssel érintett elektronikus adatot minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel láthatja el.”

(5) Az új Be. 332. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

332. § (1) A zár alá vételt a vádemelés előtt az elrendelő, azt követően a bíróság oldhatja fel. A nyomozó hatóság által elrendelt zár alá vételt a vádemelés előtt az ügyészség vagy a bíróság is feloldhatja. A bíróság által elrendelt zár alá vételt a vádemelés előtt az ügyészség is feloldhatja.
(2) Ha a zár alá vétel tárgyát képező ingatlant a bírósági végrehajtásról szóló törvény alapján értékesítették, az értékesítésből befolyt összegnek a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározottak szerinti része az értékesített ingatlan helyébe lép, amelyre a zár alá vétel külön határozat nélkül kiterjed.”

(6) Az új Be. 342. § (3) bekezdése a következő 24–26. ponttal kiegészülve lép hatályba:

(Az előkészítő eljárás során a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szerv adatkérés keretében adatszolgáltatást kizárólag)

„24. a lőfegyverek központi nyilvántartásából,
25. az autópályák, autóutak és főutak használatának megtett úttal arányos díjáról szóló törvény szerinti adatbázisból,
26. a központi közlekedési közigazgatási és ellenőrzési bírság nyilvántartásból”

(kérhet.)

(7) Az új Be. 365. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) A kijavítást a határozatra fel kell jegyezni vagy arról új határozatot kell készíteni. A kijavító határozattal egyidejűleg a kijavított határozatot is kézbesíteni kell.”

(8) Az új Be. 394. § (4) bekezdése a következő f) ponttal kiegészülve lép hatályba:

(Az ügyészség felfüggesztheti az eljárást, ha)

f) a külföldi ítélet elismerését vagy a tagállami megfeleltetését kezdeményezte, és további, Magyarországon elvégzendő eljárási cselekmény már nincs, valamint az eljárás a külföldi ítélet elismerése vagy a tagállami ítélet megfeleltetése nélkül nem folytatható.”

(9) Az új Be. 453. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) A kijavítást a határozatra fel kell jegyezni vagy arról új határozatot kell készíteni. Ha a határozatot a kijavítását megelőzően már kézbesítették, a kijavító végzést azoknak kell kézbesíteni, akiknek a részére a bíróság a kijavítással érintett határozatot megküldte.”

(10) Az új Be. 476. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) Ha az indítványt az ügyészség terjesztette elő, az indítvány megküldésével egyidejűleg átadja a bíróságnak a nyomozás ügyiratait. Ha az indítvány tárgya a letartóztatás meghosszabbítása, az indítvány megküldését követően a gyanúsított és a védő számára biztosítani kell azoknak az ügyiratoknak a megismerését is, amelyekre az indítványban hivatkoznak és amelyek a letartóztatás tárgyában hozott legutóbbi döntést követően keletkeztek.”

(11) Az új Be. 488. § (1) bekezdése a következő h) és i) ponttal kiegészülve lép hatályba:

(A bíróság felfüggesztheti az eljárást, ha)

h) ha a külföldi ítélet elismerését vagy a tagállami ítélet megfeleltetését kezdeményezte, vagy
i) a külföldi igazságügyi hatóság a vádlott kiadatásának vagy átadásának a végrehajtását a külföldön folyamatban lévő büntetőeljárás lefolytatására vagy a külföldön kiszabott szabadságvesztés, illetve szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtására tekintettel elhalasztotta.”

(12) Az új Be. 498. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) A bíróság beszerzi a vádlott bűnügyi előéletére vonatkozó adatokat és a szabálysértési nyilvántartási rendszer vádlottra vonatkozó adatait, valamint hivatalból beszerezheti a jogszabállyal rendszeresített egyéb közhiteles nyilvántartásnak a vádlottra, illetve a vád tárgyára vonatkozó adatait. A bíróság gondoskodik a vádlottra vonatkozó, az eljárásban figyelembe vehető tagállami ítélet megfeleltetéséről vagy külföldi ítélet érvényének az elismeréséről.”

520. § (1) Az új Be. 555. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) A polgári jogi igény érvényesítésére és elintézésére a polgári perrendtartásról szóló törvény következő rendelkezéseit kell alkalmazni:
a) értelmező rendelkezések,
b) a pertárgy értékére vonatkozó rendelkezések,
c) a felek személyében történő változásra vonatkozó rendelkezések az 55. § (2) bekezdésében meghatározott eltéréssel a magánfélre vonatkozóan, ha a sértett jogutódja a büntetőeljárásban magánfélként lép fel,
d) a perbeli jogutódlásra vonatkozó rendelkezések a terheltre vonatkozóan, ha a polgári jogi igény újonnan megjelölt kötelezettje is a büntetőeljárás terheltje,
e) a költségekre vonatkozó rendelkezések a polgári jogi igény érvényesítésével okozati összefüggésben felmerült azon költségre, amely e törvény alapján nem bűnügyi költség.”

(2) Az új Be. 556. § (1) és (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) A sértett a polgári jogi igényt az elsőfokú bíróságnál legkésőbb azon az eljárási cselekményen terjesztheti elő, amelyen e törvény rendelkezései szerint először jelen lehetett. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
(2) A polgári jogi igénynek tartalmaznia kell
a) azon terhelt megjelölését, akivel szemben a sértett polgári jogi igényt érvényesít,
b) a bíróság ítéleti rendelkezésére irányuló határozott kérelmet, különösen a követelés összegét vagy mennyiségét,
c) a polgári jogi igénnyel érvényesíteni kívánt jogot,
d) az érvényesíteni kívánt jogot és az ítéleti rendelkezésre irányuló kérelmet megalapozó tényeket és
e) a polgári jogi igény érdemi elbírálása esetére a teljesítés módját és helyét.”

(3) Az új Be. 560. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) A bíróság a polgári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes útra utasítja, ha
a) az eljárást megszünteti,
b) a vádlottat felmenti és szabálysértési felelősségét sem állapítja meg,
c) a polgári jogi igény érvényesítését e törvény kizárja,
d) a magánfél a polgári jogi igényt elkésetten terjesztette elő,
e) a polgári jogi igényt az 557. § szerint, ideiglenes intézkedés iránti kérelemmel együtt terjesztették elő,
f) a magánfél az eljáró bíróval vagy bírósággal szemben a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott és e törvényben nem nevesített kizárási okot jelentett be, illetve a más által bejelentett kizárás alapján a bíróság a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott és e törvényben nem nevesített kizárási ok fennállását megállapította,
g) a magánfél és a terhelt között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt indított más perben a perindítás joghatása már beállt vagy annak tárgyát már jogerősen elbírálták,
h) a magánfélnek vagy a terheltnek nincs polgári perbeli jogképessége,
i) az igény – a polgári jog szerinti elévülés esetét kivéve – bírósági úton nem érvényesíthető,
j) a polgári jogi igényt nem a sértett terjesztette elő,
k) a magánfél és a terhelt a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott egyezség jóváhagyását kéri,
l) a polgári jogi igény érdemi elbírálása jelentősen késleltetné az eljárás befejezését,
m) a polgári jogi igénynek a büntetőeljárásban való érdemi elbírálását más körülmény kizárja,
n) a polgári jogi igény nem tartalmazza az 556. § (2) bekezdés a)–c) pontjában foglaltakat, vagy
o) a polgári jogi igény érdeméről azért nem lehet határozni, mert a bíróság a magánfél személyes adatainak zárt kezelését rendelte el, és a polgári jogi igény nem tartalmazza az 556. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.”

(4) Az új Be. 566. § (1) bekezdés d) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(A bíróság a vádlottat a vád alól felmenti, ha)

d) a vádlott büntethetőségét, illetve a cselekmény büntetendőségét kizáró ok állapítható meg.”

(5) Az új Be. 571. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

571. § (1) A bíróság a polgári jogi igény érdemében ítélettel határoz, annak helyt ad vagy azt elutasítja.
(2) Ha a bíróság az ítéletében megállapítja a bűncselekménnyel okozott kár vagy vagyoni hátrány összegét, illetve a bűncselekmény elkövetési értékét, ezen összeg mértékéig az előterjesztett polgári jogi igényt érdemben el kell bírálni.
(3) A polgári jogi igény elbírálására a polgári perrendtartásról szóló törvénynek az érdemi döntés korlátaira, a teljesítési határidőre és annak számítására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) A bíróság az ítéletnek a polgári jogi igényre vonatkozó rendelkezését a polgári perrendtartásról szóló törvénynek az előzetes végrehajthatóságra vonatkozó rendelkezései szerint előzetesen végrehajthatónak nyilváníthatja.”

(6) Az új Be. 627. § (1) bekezdése a következő d) ponttal kiegészülve lép hatályba:

(A másodfokú bíróságnak az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyező és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasító végzése, valamint a harmadfokú bíróságnak a másodfokú bíróság ítéletét vagy a másodfokú bíróság ítéletét és az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyező és a másodfokú bíróságot vagy az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasító végzése ellen fellebbezésnek van helye, ha a hatályon kívül helyezésre)

d) a 625. § (4) bekezdésében meghatározott ok”

(miatt kerül sor.)

(7) Az új Be. 650. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) Nincs helye felülvizsgálatnak
a) a büntető anyagi jog szabályainak megsértése miatt a harmadfokú bíróság jogerős ügydöntő határozatának rendelkezése, illetve része ellen,
b) a Kúria jogegységi eljárása alapján, felülvizsgálat során vagy a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat alapján hozott határozata ellen,
c) ha a törvénysértés egyszerűsített felülvizsgálati eljárás lefolytatása útján orvosolható.”

(8) Az új Be. 653. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) A felülvizsgálati indítvány az alapügyben elsőfokon eljárt bíróságnál, vagy annál a bíróságnál terjeszthető elő, amelynek az eljárását a felülvizsgálati indítvány sérelmezi.”

(9) Az új Be. 672. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(4) A terhelt, a vagyoni érdekelt vagy az egyéb érdekelt hátrányára egyszerűsített felülvizsgálati eljárásra indítvány az ügydöntő határozat közlésétől számított hat hónapon belül terjeszthető elő, illetve a terhelt, a vagyoni érdekelt vagy az egyéb érdekelt hátrányára egyszerűsített felülvizsgálati eljárás hivatalból – az ügydöntő határozat közlésétől számított – hat hónapon belül indítható.”

(10) Az új Be. 688. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(4) A fiatalkorú törvényben meghatározottak szerinti ideiglenes elhelyezéséről az ügyészség indítványára a bíróság dönt, e határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A tizennegyedik életévét be nem töltött fiatalkorú ideiglenesen nem helyezhető el.”

(11) Az új Be. 787. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) Pótmagánvádlóként történő fellépésnek nincs helye, ha
a) a feljelentett vagy a terhelt fiatalkorú,
b) az elkövető büntethetőségét, illetve a cselekmény büntetendőségét gyermekkor vagy kóros elmeállapot zárja ki,
c) a bűncselekmény a sértett jogát vagy jogos érdekét közvetlenül nem sértette vagy veszélyeztette,
d) a sértett az állam vagy közhatalmat gyakorló szerv,
e) a bűncselekmény elkövetésével fedett nyomozó, a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szerv tagja vagy titkosan együttműködő személy gyanúsítható megalapozottan, és az ügyészség a 224. § (1) bekezdése alapján a feljelentést elutasította vagy az eljárást megszüntette,
f) az ügyészség a feljelentést a 382. § (1) bekezdése alapján utasította el, vagy az eljárást a 399. § (1) bekezdése alapján szüntette meg, vagy
g) az ügyészség a 398. § (2) bekezdés e) pontja alapján az eljárást azért szüntette meg, mert a terhelttel a 411. § (3) bekezdése szerint egyezséget kötött.”

(12) Az új Be. 842. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) A bíróság az (1) bekezdés a) pontja esetén ítélettel, b) pontja esetén nem ügydöntő végzéssel, c) pontja esetén ügydöntő végzéssel határoz.”

(13) Az új Be. 860. § (2) bekezdése a következő f) ponttal kiegészülve lép hatályba:

(A legfőbb ügyész vagy az igazságügyért felelős miniszter a kegyelmi eljárásban törvényben meghatározott adatkörben adatokat igényelhet a következő nyilvántartásokból:)

f) körözési nyilvántartási rendszer.”

(14) Az új Be. 864. §-a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(4) A rendbírság mérséklése vagy elengedése iránti kérelem esetén a bíróság az igazságügyért felelős miniszter döntéséig elrendelheti a rendbírság végrehajtásának a felfüggesztését, illetve annak átváltoztatása esetén a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának az elhalasztását vagy a félbeszakítását.”

(15) Az új Be. 866. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(4) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy a Magyar Honvédség és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tekintetében, továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó szervet irányító miniszter, illetve az Országgyűlési Őrség tekintetében a rendészetért felelős miniszter, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tekintetében
a) a parancsnoki nyomozásra jogosult vezetőket, hatáskörüket és a parancsnoki nyomozás szabályait, illetve
b) a katonával szemben elrendelt bűnügyi felügyelet ellenőrzésének szabályait
az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben, az Országgyűlési Őrség tekintetében az Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével, rendeletben megállapítsa.”

(16) Az új Be. 870. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(6) E törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseit – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 2018. január 1-jét követően indult büntetőeljárásokban kell alkalmazni.
(7) Az összbüntetési eljárás iránti indítványt, valamint ezen indítvány visszavonását az elítélt védője a 2018. január 1-je előtt indult büntetőeljárások esetében is benyújthatja elektronikus úton a bírósághoz.”

521. § Az új Be.

1. 13. § (3) bekezdése az „ügyszakának kijelölt bírája” szövegrész helyett az „ügyszakának bírája” szöveggel,
2. 13. § (6) bekezdése a „tanács elnöke helyett bírósági titkár is eljárhat” szövegrész helyett a „tanács elnöke helyett önálló aláírási joggal bírósági titkár is eljárhat” szöveggel,
3. 14. § (1) bekezdés b) pontja, 27. § (1) bekezdés b) pontja és 32. § (1) bekezdés b) pontja a „személy” szövegrészek helyett a „személyek” szöveggel,
4. 20. § (1) bekezdés 13. pontja a „terrorizmus finanszírozása” szövegrész helyett a „terrorizmus finanszírozása, a háborús uszítás” szöveggel,
5. 27. § (1) bekezdés b) pontja az „ezek” szövegrész helyett az „e személyek” szöveggel,
6. 36. § (2) bekezdése az „(a továbbiakban együtt: bűnügyi vagyon) kezelésében” szövegrész helyett az „(a továbbiakban együtt: bűnügyi vagyon), illetve a lefoglalt bizonyítási eszköz kezelésében” szöveggel,
7. 43. § (1) bekezdés e) pontja a „bekezdésének” szövegrész helyett a „bekezdés” szöveggel,
8. 56. § (4) bekezdése az „amely” szövegrész helyett az „amelynek” szöveggel,
9. 84. § (3) bekezdése az „esetén az indítvány elutasításáról haladéktalanul” szövegrész helyett az „esetén haladéktalanul” szöveggel,
10. 104. § (1) bekezdése az „illetve rendelkezésére bocsátott” szövegrész helyett a „továbbá a rendelkezésére bocsátott” szöveggel,
11. 104. § (2) bekezdés c) pontja a „minősítés megismétlésére” szövegrész helyett a „minősítési jelölés megismétlésére” szöveggel,
12. 123. § (1) bekezdés e) pontja az „esetében a terhelt őrzését” szövegrész helyett az „esetében az őrzését” szöveggel,
13. 131. § (5) bekezdése a „sértett és” szövegrész helyett a „sértett, vagyoni érdekelt és” szöveggel,
14. 135. § (3) bekezdés a) pontja a „honlapján, és” szövegrész helyett a „honlapján, illetve hirdetőtábláján és” szöveggel,
15. 149. § (5) bekezdése a „nyilatkozat (2) bekezdés” szövegrész helyett a „nyilatkozat 148. § (2) bekezdés” szöveggel,
16. 150. § (1) bekezdése az „Az E-ügyintézési törvény alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett” szövegrész helyett az „Az elektronikus kapcsolattartásra köteles” szöveggel,
17. 153. §-át megelőző alcíme az „esetén” szövegrész helyett a „során” szöveggel,
18. 160. §-a a „megismerésére és a másolat kiadására vonatkozó” szövegrész helyett a „megismerésére vonatkozó” szöveggel,
19. 172. § (3) bekezdése az „a feljelentés elutasításának, a nyomozás, illetve az eljárás megszüntetésének” szövegrész helyett az „a feljelentés elutasításának, illetve az eljárás megszüntetésének” szöveggel,
20. 181. § (2) bekezdés b) pontja a „vagy legalább minősített” szövegrész helyett a „vagy minősített” szöveggel,
21. 268. § (3) bekezdése a „visszavonásról” szövegrész helyett a „visszavonásáról” szöveggel,
22. 295. § (2) bekezdése a „bíróság az ügyészség indítványára a terhelt” szövegrész helyett a „bíróság – a vádemelés előtt az ügyészség indítványára – a terhelt” szöveggel,
23. 299. § (2) bekezdése az „a nyomozási cselekmények” szövegrész helyett az „az eljárási cselekmények” szöveggel,
24. 331. § (3) bekezdése az „a nyomozást megszüntető” szövegrész helyett az „az eljárást megszüntető” szöveggel,
25. 337. § (1) bekezdése a „terrorcselekmény vagy terrorizmus finanszírozása miatt” szövegrész helyett a „terrorcselekmény, terrorizmus finanszírozása vagy háborús uszítás miatt” szöveggel,
26. 337. § (6) bekezdése az „a nyomozást megszüntették” szövegrész helyett az „az eljárást megszüntették” szöveggel,
27. 342. § (3) bekezdése az „a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szerv adatkérés keretében adatszolgáltatást” szövegrész helyett az „adatkérés keretében adatszolgáltatás” szöveggel, a „kérhet” szövegrész helyett a „kérhető” szöveggel,
28. 360. § (5) bekezdése az „ügyiratok közé kell csatolni” szövegrész helyett az „ügyiratok között kell kezelni” szöveggel,
29. 360. § (6) bekezdése az „az ügyiratok közé a torzított egyedi tulajdonságokat tartalmazó másolatot kell csatolni” szövegrész helyett az „az ügyiratok között a torzított egyedi tulajdonságokat tartalmazó másolatot kell kezelni” szöveggel,
30. 360. § (11) bekezdése a „fel kell jegyezni, vagy” szövegrész helyett a „fel kell jegyezni, arról új jegyzőkönyvet kell készíteni, vagy” szöveggel,
31. 363. § (5) bekezdése a „kiadmányozásra jogosult ügyész, illetve a nyomozó hatóság kiadmányozásra jogosult” szövegrész helyett az „az ügyész, illetve a nyomozó hatóság” szöveggel,
32. 374. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontja a „házkutatás” szövegrész helyett a „kutatás” szöveggel,
33. 374. § (2) bekezdése a „kell két példányban előterjeszteni” szövegrész helyett a „kell előterjeszteni” szöveggel,
34. 374. § (5) bekezdése az „indítvány egy példányának kézbesítésével” szövegrész helyett az „indítvány kézbesítésével” szöveggel,
35. 380. § (3) bekezdése az „a Btk. 3. § (3) bekezdése alapján” szövegrész helyett a „a 4. § (9) bekezdése vagy a Btk. 3. § (3) bekezdése alapján” szöveggel,
37. 387. § (1), (2), (3) és (5) bekezdése a „magalapozottan” szövegrészek helyett a „megalapozottan” szöveggel,
38. 387. § (3) bekezdés b) pontja az „a gyanúsított a védővel” szövegrész helyett az „a gyanúsított vagy a megalapozottan gyanúsítható személy a védővel” szöveggel,
39. 389. §-a az „az elismeréséről.” szövegrész helyett az „az elismeréséről vagy tagállami ítélet megfeleltetéséről.” szöveggel,
40. 394. § (4) bekezdés d) pontja az „elhalasztotta, vagy” szövegrész helyett az „elhalasztotta,” szöveggel,
41. 410. § (4) bekezdése a „Btk. 83. §-a és 84. §-a figyelembevételével” szövegrész helyett a „Btk. 83. §-a figyelembevételével” szöveggel,
42. 446. § (9) bekezdése a „fel kell jegyezni, vagy” szövegrész helyett a „fel kell jegyezni, arról új jegyzőkönyvet kell készíteni, vagy” szöveggel,
43. 451. § (7) bekezdése a „b), továbbá” szövegrész helyett a „b) pontjában, továbbá” szöveggel,
44. 452. § (1) bekezdése a „határozat eredeti példányán fel kell” szövegrész helyett a „határozaton fel kell” szöveggel,
45. 455. § (4) bekezdése az „ügydöntő határozat indokolást is tartalmazó kiadmányát” szövegrész helyett az „indokolást is tartalmazó ügydöntő határozatot” szöveggel és az „a határozat indokolást is tartalmazó kiadmányát” szövegrész helyett az „az indokolást is tartalmazó határozatot” szöveggel,
46. 459. § (1) bekezdése és 461. § (1) bekezdése a „határozat eredeti példányára vezetett” szövegrész helyett a „határozatra vezetett” szöveggel,
47. 462. §-a a „hibás kiadmányt” szövegrész helyett a „kijavítással érintett határozatot” szöveggel,
48. 488. § (1) bekezdés f) pontja az „elhalasztotta, vagy” szövegrész helyett az „elhalasztotta,” szöveggel,
49. 488. § (3) bekezdés b) pontja a „416. § (3)” szövegrész helyett a „417. § (2)” szöveggel,
50. 506. § (5) bekezdése a „vádlott és a védő” szövegrész helyett a „vádlottnak és a védőnek” szöveggel, illetve a „jelölni” szövegrész helyett a „jelölnie” szöveggel,
51. 524. § (1) bekezdése az „a 504. §” szövegrész helyett az „az 504. §” szöveggel,
52. 542. § (2) bekezdése a „mértékére nem” szövegrész helyett a „mértékére, illetve tartamára nem” szöveggel,
53. 549. § (2) bekezdése a „rendelkező részének eredeti példányát a tárgyalási jegyzőkönyvhöz kell fűzni” szövegrész helyett a „rendelkező részét a tárgyalási jegyzőkönyvvel együtt kell kezelni” szöveggel,
54. 551. § (1) bekezdése az „ítélet” szövegrész helyett az „ügydöntő határozat” szöveggel,
55. 551. § (1) bekezdés a) pontja az „ítéletet” szövegrész helyett az „ügydöntő határozatot” szöveggel,
56. 555. § (1) bekezdés b) pontja a „kiszabásának nincs helye” szövegrész helyett a „kiszabásának a magánfél esetében sincs helye” szöveggel,
57. 558. § (1) bekezdése az „a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a kereset közlésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni” szövegrész helyett az „azt a terhelttel közölni kell” szöveggel,
58. 559. § (1) bekezdése az „ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig” szövegrész helyett az „ügydöntő határozat meghozataláig” szöveggel,
59. 559. § (1) bekezdés b) pontja a „jogállítás, illetve kérelem megváltoztatása” szövegrész helyett az „az érvényesíteni kívánt jog, illetve az ítéleti rendelkezésre irányuló kérelem megváltoztatása” szöveggel és az „a megváltoztatott jogállítással” szövegrész helyett az „az érvényesíteni kívánt joggal” szöveggel,
60. 560. § (2) bekezdése a „c)–j) pontjában” szövegrész helyett a „c)–e), f)–k) és n)–o) pontjában” szöveggel,
61. 569. § (1) bekezdése a „bíróság elkobzást” szövegrész helyett a „bíróság ügydöntő végzésben elkobzást” szöveggel,
62. 576. § (1) bekezdés b) pontja a „regionális vagy nemzetiségi nyelvét” szövegrész helyett a „nemzetiségi anyanyelvét” szöveggel,
63. 590. § (5) bekezdése az „a fellebbezéssel nem érintett bűncselekmény vonatkozásában” szövegrész helyett az „az ítélet fellebbezéssel nem érintett része tekintetében” szöveggel,
64. 603. § (1) bekezdése a „határozatának kiadmányait” szövegrész helyett a „határozatát” szöveggel,
65. 603. § (3) bekezdése a „határozatának kiadmányaival” szövegrész helyett a „határozatával” szöveggel,
66. 612. § (1) bekezdése a „(3) bekezdésében” szövegrész helyett a „(4) bekezdésében” szöveggel,
67. 615. § (4) bekezdése az „ellen fellebbezésnek kizárólag a (3) bekezdés b) pontja alapján van helye, ha” szövegrész helyett az „elleni fellebbezésben az ellentétes döntés alapját képező tényállás nem támadható, ha” szöveggel,
68. 618. § (3) bekezdése az „a fellebbezéssel nem érintett bűncselekmény tekintetében” szövegrész helyett az „az ítélet fellebbezéssel nem érintett része tekintetében” szöveggel,
69. 619. § (4) bekezdése a „b) pontja alapján” szövegrész helyett a „b) pontja vagy a 615. § (4) bekezdése alapján” szöveggel,
70. 621. § (3) bekezdése a „tájékoztatatás” szövegrész helyett a „tájékoztatás” szöveggel,
71. 622. § (2) bekezdése a „határozata kiadmányainak” szövegrész helyett a „határozatának” szöveggel, illetve a „határozatának kiadmányával” szövegrész helyett az „a határozatával” szöveggel,
72. 661. § (2) bekezdése a „terheltet, illetve a 651. § (2) bekezdés c)–f) pontjában” szövegrész helyett a „terheltet és a 651. § (2) bekezdés d)–f) pontjában” szöveggel,
73. 662. § (2) bekezdés c) pontja a „86. §-ában” szövegrész helyett a „86. § (1) bekezdésében” szöveggel,
74. 664. § (2) bekezdése a „határozatának kiadmányait” szövegrész helyett a „határozatát” szöveggel, illetve a „határozatának kiadmányával” szövegrész helyett a „határozatával” szöveggel,
75. 674. § (5) bekezdése az „a különleges eljárásban hozott határozat” szövegrész helyett az „a határozat” szöveggel,
76. 682. § (3) bekezdése a „jelen.” szövegrész helyett a „jelen, és értesítésére sem került sor.” szöveggel,
77. 700. § (2) bekezdés b) pontja az „a más szervnél szolgálatot teljesítő katona” szövegrész helyett az „a más szervnél szolgálatot teljesítő katona – a 696. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt szerveken kívüli más szervek között vezényelt vagy átrendelt katona kivételével –” szöveggel,
78. 700. § (4) bekezdése a „366. §” szövegrész helyett a „375. §” szöveggel,
79. 702. § (3) bekezdése a „vagy az illetékes” szövegrész helyett a „vagy a hatáskörrel rendelkező” szöveggel,
80. 705. § (1) bekezdése az „őrizetbe vételét” szövegrész helyett az „őrizetét” szöveggel,
81. 711. § (2) bekezdése az „a területileg illetékes” szövegrész helyett az „az illetékes” szöveggel,
82. 718. §-a az „az erre illetékes” szövegrész helyett „a jogszabály alapján a parancsnoki nyomozásra jogosult” szöveggel,
83. 726. § (5) bekezdése a „feljegyzés egy-egy kiadmányát” szövegrész helyett a „feljegyzést” szöveggel,
84. 727. § (1) bekezdése az „a LXXV. és a LXXVII. Fejezet” szövegrész helyett az „a LXXV–LXXVII. Fejezet” szöveggel,
85. 763. § (1) bekezdése a „kérheti” szövegrész helyett az „indítványozhatja” szöveggel,
86. 786. § (4) bekezdés c) pontja és 817. § (3) bekezdés b) pontja a „XCVIII. Fejezet” szövegrész helyett a „C. Fejezet” szöveggel,
87. 796. § (1) bekezdése az „a)–e) pontjában” szövegrész helyett az „a)–d) pontjában” szöveggel,
88. 820. § (2) bekezdés a) pontja a „vagyonvisszaszerzés” szövegrész helyett a „vagyon visszaszerzése” szöveggel,
89. 828. § (3) bekezdése az „(1) bekezdés” szövegrész helyett a „(2) bekezdés” szöveggel,
90. 873. § (1) bekezdése a „tilalomtárgyában” szövegrész helyett a „tilalom tárgyában” szöveggel,
91. 874. § (7) bekezdés b) pontja a „feltételes ügyészi felfüggesztés” szövegrész helyett a „vádemelés elhalasztásának” szöveggel és
92. 874. § (8) bekezdése a „benyújtott a vádirat” szövegrész helyett a „benyújtott vádirat” szöveggel
lép hatályba.

522. § Nem lép hatályba az új Be.

a) 342. § (3) bekezdés 22. pontjában az „és” szövegrész,

b) 555. § (5) bekezdésében a „Hiánypótlásnak kizárólag az eljárás ügyirataiból nem pótolható hiányok esetén van helye.” szövegrész,

c) 556. § (3) bekezdésében az „, a terhelt hozzájárulása nélkül is” szövegrész és

d) 866. § (2) bekezdés 11. pontjában az „a szakértő és” szövegrész.

165. A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló 2017. évi XCIII. törvény eltérő tartalommal hatályba lépő rendelkezései

523. § A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló 2017. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: TIGYtv.) 11. § (1) bekezdésének az Rtv. 77. § (1) bekezdés f) pontját módosító rendelkezése a „személybiztosítási és létesítményvédelmi” szövegrész helyett a „személyvédelmi és létesítménybiztosítási” szöveggel lép hatályba.

524. § Nem lép hatályba a TIGYtv. 13. § j) pontja.

166. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása

525. §512

167. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

526. §513

527. §514

168. Az adóigazgatási rendtartástól szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

528. §515

169. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása

529. §516

530. §517

170. Záró rendelkezések

531. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 508–524. §-a 2018. június 30-án lép hatályba.

532. § E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a büntetőeljárások során a gyanúsítottak és a vádlottak, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban a keresett személyek költségmentességéről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/1919 európai parlamenti és tanácsi irányelv,

b) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelv.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. december 19. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 65. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 7–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 7–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 16–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 19–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 21–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 24–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 24–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 28–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 28–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 33–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 33–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 33–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 33–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 33–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 33–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 33–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 33–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 33–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 33–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 33–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 33–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 33–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 33–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 33–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 49–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 49–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 53–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 53–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 53–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 56–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 56–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 59–61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 59–61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 59–61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 62–68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 62–68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 62–68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 62–68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 62–68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 62–68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 62–68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 74–77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 74–77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 74–77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 74–77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 79–80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 79–80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 81–84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 81–84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 81–84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 81–84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 85–88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 85–88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 85–88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 85–88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 90–92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 90–92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 90–92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 93–94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 93–94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 96–97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 96–97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 98–99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 98–99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 100–102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 100–102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 100–102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 103–104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 103–104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 107–108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 107–108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 109–110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 109–110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 111–112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 111–112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 113–114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 113–114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 117–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 117–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 117–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 117–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 117–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 117–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 117–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 117–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 117–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 117–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 117–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 117–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 117–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 117–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 117–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 117–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 117–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 117–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 117–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 117–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 117–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 117–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 117–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 117–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 141–143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 141–143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 141–143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 144–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 144–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 144–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 144–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 144–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 144–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 144–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 144–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 144–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 144–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 144–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 144–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 144–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 144–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 144–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 144–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 144–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 144–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 144–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 144–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 144–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 144–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 144–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 144–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 144–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 169–171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 169–171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 169–171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 172–173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 172–173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 174–175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 174–175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 177–186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 177–186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 177–186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 177–186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 177–186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 177–186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 177–186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 177–186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 177–186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 177–186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 187–189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 187–189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 187–189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 190. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 191–195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 191–195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 191–195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 191–195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 191–195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 196–197. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 196–197. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 198–199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 198–199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 200. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 202. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 203–204. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 203–204. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 205–208. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 205–208. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 205–208. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 205–208. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 209–214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 209–214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 209–214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 209–214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 209–214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 209–214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 217–220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 217–220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 217–220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 217–220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 221–223. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 221–223. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 221–223. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 224–244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 224–244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 224–244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 224–244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 224–244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 224–244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 224–244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 224–244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 224–244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 224–244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 224–244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 224–244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 224–244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 224–244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 224–244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 224–244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 224–244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 224–244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 224–244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 224–244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 224–244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 141–143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 246–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 246–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 248. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 249–251. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 249–251. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 249–251. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 252. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 254. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 255. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

A 256. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 257–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

A 257–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 257–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 257–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 261. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 262. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

A 263. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

A 264–268. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

266

A 264–268. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

A 264–268. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

268

A 264–268. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

269

A 264–268. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

270

A 269. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

271

A 270. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

272

A 271. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

273

A 272–274. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

274

A 272–274. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

275

A 272–274. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

276

A 275. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

277

A 276. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

278

A 277–283. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

279

A 277–283. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

280

A 277–283. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

281

A 277–283. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

282

A 277–283. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

283

A 277–283. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

284

A 277–283. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

285

A 284–285. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

286

A 284–285. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

287

A 286–287. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

288

A 286–287. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

289

A 288. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

290

A 289–291. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

291

A 289–291. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

292

A 289–291. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

293

A 292–294. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

294

A 292–294. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

295

A 292–294. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

296

A 295–297. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

297

A 295–297. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

298

A 295–297. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

299

A 298. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

300

A 299. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

301

A 300. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

302

A 301. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

303

A 301. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

304

A 302. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

305

A 303–304. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

306

A 303–304. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

307

A 305. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

308

A 306. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

309

A 307. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

310

A 308. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

311

A 309–310. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

312

A 309–310. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

313

A 311. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

314

A 312. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

315

A 313. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

316

A 314–316. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

317

A 314–316. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

318

A 314–316. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

319

A 317. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

320

A 317. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

321

A 317. § b)–e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

322

A 318. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

323

A 319. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

324

A 320. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

325

A 321. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

326

A 322–324. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

327

A 322–324. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

328

A 322–324. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

329

A 325. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

330

A 326. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

331

A 327. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

332

A 328–340. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

333

A 328–340. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

334

A 328–340. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

335

A 328–340. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

336

A 328–340. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

337

A 328–340. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

338

A 328–340. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

339

A 328–340. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

340

A 328–340. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

341

A 328–340. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

342

A 328–340. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

343

A 328–340. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

344

A 328–340. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

345

A 341. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

346

A 342–343. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

347

A 342–343. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

348

A 344. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

349

A 345. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

350

A 346–347. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

351

A 346–347. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

352

A 348–367. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

353

A 348–367. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

354

A 348–367. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

355

A 348–367. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

356

A 348–367. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

357

A 348–367. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

358

A 348–367. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

359

A 348–367. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

360

A 348–367. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

361

A 348–367. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

362

A 348–367. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

363

A 348–367. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

364

A 348–367. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

365

A 348–367. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

366

A 348–367. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

367

A 348–367. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

368

A 348–367. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

369

A 348–367. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

370

A 348–367. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

371

A 348–367. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

372

A 368–369. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

373

A 368–369. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

374

A 370. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

375

A 371–375. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

376

A 371–375. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

377

A 371–375. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

378

A 371–375. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

379

A 371–375. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

380

A 376–380. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

381

A 376–380. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

382

A 376–380. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

383

A 376–380. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

384

A 376–380. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

385

A 381–383. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

386

A 381–383. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

387

A 381–383. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

388

A 384–391. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

389

A 384–391. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

390

A 384–391. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

391

A 384–391. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

392

A 384–391. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

393

A 384–391. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

394

A 384–391. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

395

A 384–391. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

396

A 392. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

397

A 393. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

398

A 394. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

399

A 395–397. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

400

A 395–397. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

401

A 395–397. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

402

A 398. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

403

A 399. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

404

A 400. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

405

A 401–403. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

406

A 401–403. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

407

A 401–403. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

408

A 404–409. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

409

A 404–409. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

410

A 404–409. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

411

A 404–409. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

412

A 404–409. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

413

A 404–409. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

414

A 410–430. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

415

A 410–430. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

416

A 410–430. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

417

A 410–430. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

418

A 410–430. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

419

A 410–430. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

420

A 410–430. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

421

A 410–430. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

422

A 410–430. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

423

A 410–430. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

424

A 410–430. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

425

A 410–430. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

426

A 410–430. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

427

A 410–430. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

428

A 410–430. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

429

A 410–430. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

430

A 410–430. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

431

A 410–430. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

432

A 410–430. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

433

A 410–430. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

434

A 410–430. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

435

A 431. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

436

A 432–447. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

437

A 432–447. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

438

A 432–447. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

439

A 432–447. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

440

A 432–447. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

441

A 432–447. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

442

A 432–447. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

443

A 432–447. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

444

A 432–447. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

445

A 432–447. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

446

A 432–447. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

447

A 432–447. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

448

A 432–447. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

449

A 432–447. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

450

A 432–447. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

451

A 432–447. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

452

A 448. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

453

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

454

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

455

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

456

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

457

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

458

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

459

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

460

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

461

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

462

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

463

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

464

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

465

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

466

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

467

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

468

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

469

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

470

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

471

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

472

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

473

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

474

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

475

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

476

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

477

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

478

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

479

A 449–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

480

A 476. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

481

A 477. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

482

A 478–479. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

483

A 478–479. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

484

A 480–481. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

485

A 480–481. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

486

A 482. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

487

A 483–484. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

488

A 483–484. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

489

A 485–486. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

490

A 485–486. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

491

A 487. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

492

A 487. § 1–12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

493

A 487. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

494

A 487. § 14–15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

495

A 488. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

496

A 489. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

497

A 490. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

498

A 491–492. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

499

A 491–492. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

500

A 493. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

501

A 494. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

502

A 495–496. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

503

A 495–496. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

504

A 497–498. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

505

A 497–498. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

506

A 499. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

507

Az 500. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

508

Az 501. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

509

Az 502. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

510

Az 503. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

511

Az 507. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

512

Az 525. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

513

Az 526–527. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

514

Az 526–527. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

515

Az 528. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

516

Az 529–530. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

517

Az 529–530. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére