• Tartalom
Oldalmenü

197/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.07.11.

A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § A Magyar Honvédség a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés e) pontja alapján ellátja az 1. melléklet szerinti létesítmények őrzését és védelmét.”

2. § Az R. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 197/2017. (VII. 10.) Korm. rendelethez

 

A

B

C

1.

Létesítmény

A Magyar Honvédség által ellátott őrzés és védelem jellege

Időtartam

2.

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó létesítmények

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek feladat- és hatáskörét nem érintően

2017. július 13-tól
2017. július 31-ig

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 12. napjával.