• Tartalom

1982/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

1982/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

2018.01.02.

1. A Kormány egyetért azzal, hogy

a) kiemelten fontos azon projektek mielőbbi megvalósítása, amelyek célja a megyei jogú városok gyorsforgalmi úthálózatba való bekötése, valamint az autópályák országhatárig történő meghosszabbítása, ezért felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy ennek érdekben tegye meg a szükséges intézkedéseket;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

b)1

c) az 1. mellékletben meghatározott projektek beruházója a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság legyen.

2. A Kormány az 1. pont szerinti projektek megvalósításához szükséges források biztosítása érdekében

a) felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a beruházások előkészítése érdekében a 2018–2020 közötti évekre vonatkozóan gondoskodjanak a központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 28. Kiemelt közúti projektek jogcímcsoport javára a pénzügyi tranzakciós illetékkel és a kapcsolódó kincstári díjakkal együtt az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt beruházásokra jóváhagyott keretösszeg részét képező további 30 249 millió forint forrás biztosításáról a b)–c) alpontban foglalt ütemezés szerint;

b) a beruházások 2018. évre vonatkozó ütemének végrehajtása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2018. évi költségvetés végrehajtása során tegyen javaslatot – pénzügyi tranzakciós illetékkel és a kapcsolódó kincstári díjakkal együttesen – 885 millió forintnak a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. mellékletének XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 28. Kiemelt közúti projektek jogcímcsoport javára történő biztosítására;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2018. január 31.

c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert a beruházások 2019–2020. évekre vonatkozó ütemeinek végrehajtása érdekében, hogy gondoskodjon a Projekt finanszírozásához szükséges források 2019., 2020. évi központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 28. Kiemelt közúti projektek jogcímcsoport javára történő biztosításáról a következő ütemezés szerint:

ca) a 2019. évben a pénzügyi tranzakciós illetékkel és a kapcsolódó kincstári díjakkal együtt 12 454 millió forint,

cb) a 2020. évben a pénzügyi tranzakciós illetékkel és a kapcsolódó kincstári díjakkal együtt 16 910 millió forint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a ca) alpont tekintetében a 2019. évi költségvetési törvény tervezése során

a cb) alpont tekintetében a 2020. évi költségvetési törvény tervezése során

d) jóváhagyja a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat] 1. mellékletében meghatározott keretösszegnek az a) alpont szerinti 30 249 millió forinttal történő növelését.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 2018. évi központi költségvetés végrehajtása során

3–7.2

8.3

9. Ez a határozat – a 10. pontban meghatározott kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.

10. A határozat 8. pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

1–3. melléklet az 1982/2017. (XII. 19.) Korm. határozathoz4

1

Az 1. b) pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3–7. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére