• Tartalom

1986/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

1986/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a „Városkörnyéki közösségi közlekedés-fejlesztés (Szombathely–Kőszeg GYSEV fejlesztéshez kapcsolódó)” című projekt megvalósulásához szükséges forrás biztosításáról

2017.12.20.

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy

a) a „Városkörnyéki közösségi közlekedés-fejlesztés (Szombathely–Kőszeg GYSEV fejlesztéshez kapcsolódó)” című projekt (a továbbiakban: projekt) hazai forrásból történő támogatással valósuljon meg,

b) a projekt előkészítésének és kivitelezésének teljes költségigénye bruttó 1 000 000 000 forint,

c) a projekt megvalósításának közlekedésszakmai felügyeletét a nemzeti fejlesztési miniszter lássa el;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcímet a 41. Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3. a projekt előkészítése és kivitelezése érdekében felhívja

a) a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2017. évben szükséges 20 000 000 forint forrást a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben rendelkezésre álló források terhére, a 2018. évben szükséges 305 000 000 forint forrást a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben rendelkezésre álló források terhére,

b) a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2019. évben szükséges 675 000 000 forint többletforrást,

c) a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a b) pontban megjelölt, a 2019. évben szükséges többletforrás pénzügyi tranzakciós illetékét és kincstári díját, 2 362 500 forintot

a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 41. Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése jogcímcsoport (a továbbiakban: előirányzat) javára biztosítsa;

Felelős: az a) alpont tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter

a b) és c) alpontok tekintetében a nemzetgazdasági miniszter és nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében a 2017. évi és 2018. évi költségvetési törvény végrehajtása során

a b) és c) alpontok tekintetében a 2019. évi költségvetési törvény tervezése során

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a projekt előkészítése és megvalósítása érdekében kössön támogatási szerződést

a) Kőszeg Város Önkormányzatával a 3. pont a) alpontjában biztosított 2017. évi forrás terhére 20 000 000 forint összegben,

b) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel a 3. pont a) alpontjában biztosított 2018. évi forrás terhére 305 000 000 forint és a 3. pont b) alpontjában biztosított 2019. évi forrás terhére legfeljebb 320 000 000 forint, összesen legfeljebb 625 000 000 forint összegben,

c) Kőszeg Város Önkormányzatával a 3. pont b) alpontjában biztosított 2019. évi forrás terhére legfeljebb 355 000 000 forint összegben;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a) pont tekintetében azonnal

b) pont tekintetében a 2018. évi forrás biztosítását követően azonnal

c) pont tekintetében 2019. január 31-ig

5. az Áht. 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a nemzeti fejlesztési miniszter számára, hogy az előirányzat terhére a 2018–2019. években legfeljebb 625 000 000 forint összegben éven túli kötelezettséget vállaljon az alábbi ütemezéssel:

a) a 2018. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 305 000 000 forint,

b) a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 320 000 000 forint.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

6.1

1

A 6. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére