• Tartalom

1987/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

1987/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

az MNÁMK Mercedes-Benz Német Általános Iskola és Gimnáziumnak helyt adó, Kvarc utcai feladatellátási helyének felújításához szükséges forrás biztosításáról

2017.12.19.

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány támogatásban részesüljön az általa fenntartott MNÁMK Mercedes-Benz Német Általános Iskola és Gimnázium, Kecskeméti Telephelye köznevelési feladatainak ellátására szolgáló, természetben a 6000 Kecskemét, Kvarc utca 2. (hrsz. belterület 21921/4) alatt található ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) felújításához;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok, 25. Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások alcím, 2. Köznevelési intézmények felújítása, beruházása jogcímcsoport létrehozását;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Ingatlan felújítása kapcsán felmerülő költségek 2017. évi biztosítása érdekében gondoskodjon 274 800 000 forint összegű forrás rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok, 25. Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások alcím, 2. Köznevelési intézmények felújítása, beruházása jogcímcsoport javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. december 31.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére