• Tartalom
Oldalmenü

2/2017. (II. 16.) MNB rendelet

a „Kossuth Zsuzsanna” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2017.02.17.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulója alkalmából – „Kossuth Zsuzsanna” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2017. február 17.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, körvonal által határolt középmezőben egy XIX. századi tábori kórházi jelenet ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, alsó köriratban a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot bal oldalon a „2017” verési évszám, jobb oldalon a „BP.” verdejel választja el egymástól. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a bal oldali mezőben Kossuth Zsuzsanna félalakos ábrázolása látható. Az ábrázolástól jobbra, négy egymás alatti sorban a „HAZÁNK”, az „ELSŐ”, a „FŐÁPOLÓJA” és az „1817–1854” felirat olvasható. Az emlékérme jobb szélén, félköriratban a „KOSSUTH ZSUZSANNA” felirat olvasható. Az emlékérme bal szélén, az ábrázolás mellett Erőss Ildikó tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2017. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2017. (II. 16.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 2/2017. (II. 16.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: