• Tartalom

2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet

2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet

a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről

2023.08.23.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 46. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az e rendeletben szereplő fogalmakat az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Ehat.) és végrehajtási rendeleteiben meghatározottak szerint kell értelmezni.

2. § (1)1 Az Ehat. 22/C. §-a szerinti adatszolgáltatást az adatszolgáltató a (2), (2a) és (3) bekezdésben meghatározott adattartalommal teljesíti, a tárgyév június 30-áig.

(2) Az adatszolgáltató az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás során nyilatkozik arról, hogy

a) nagyvállalatként,

b) szakreferens igénybevételére köteles nagyvállalatként vagy

c) szakreferens igénybevételére köteles kis- és középvállalkozásként

szolgáltat adatot.

(2a)2 Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás során meg kell adni az adatszolgáltató szervezet megnevezését és adószámát.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tartalmazza:

a) az adatszolgáltató energiafelhasználása tekintetében:

aa)3 az épület, tevékenység és szállítás területeire vonatkozóan (a továbbiakban: részterületek) az adatszolgáltató működésével összefüggésben felmerült teljes éves (mért és számolt) energiafelhasználás mennyiségét energiahordozónként a mért mértékegységekben, illetve a teljes felhasználást kWh/év mértékegységben is megadva;

ab)4

ac) részterületenként a vállalkozás működésével összefüggésben felmerült teljes éves energiafelhasználás költségét értékben – ezer Ft/év mértékegységben megadva;

b) az adatszolgáltató által elért energiamegtakarítás mértékére vonatkozóan:

ba) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel érintett műszaki rendszer megnevezését és az intézkedés műszaki tartalmát (például világításkorszerűsítés, fűtéskorszerűsítés);

bb) azon tény feltüntetését, hogy a nagyvállalati energetikai auditálásra kötelezett adatszolgáltató esetében a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés szerepelt vagy nem szerepelt az energetikai audit javaslatai között;

bc) azon tény feltüntetését, hogy a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés bármely támogatás (ideértve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményét is) igénybevételével vagy anélkül valósult meg és a támogatás megjelölését;

bd) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés részterület szerinti azonosítását (épület, folyamat, szállítás);

be) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés költségét ezer Ft-ban megadva;

bf)5 a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel elérni tervezett energiamegtakarítást energiahordozónként a mért mértékegységekben és összesítve az intézkedésekkel elérni tervezett teljes energia megtakarítást kWh/év mértékegységben megadva;

bg)6 a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel ténylegesen elért energiamegtakarítást energiahordozónként a mért mértékegységekben intézkedésenként és összesítve az intézkedésekkel elért teljes energiamegtakarítást kWh/év mértékegységben megadva;

bh)7 a bg) pont szerinti összesített energiamegtakarításon belül azon energiamegtakarítás mértékét kWh/év mértékegységben megadva, amely energiamegtakarítás támogatás igénybevételével végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel valósult meg;

bi) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel elért energiaköltség megtakarítást ezer Ft/év mértékegységben intézkedésenként és valamennyi intézkedésre nézve összesítetten megadva;

bj) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel elért nem energiaköltség típusú megtakarítást ezer Ft/év mértékegységben intézkedésenként és valamennyi intézkedésre nézve összesítetten megadva;

bk) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés várható megtérülési idejét években megadva;

bl) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés során létrejövő, illetve átalakított műszaki rendszer tervezett műszaki élettartamát;

bm) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés megvalósulásának, üzembe helyezésének dátumát;

c) az adatszolgáltató által végzett szemléletformálási tevékenységgel összefüggésben:

ca) a szemléletformálási tevékenység jellegét, leírását;

cb) helyszínét;

cc) a tevékenység ismétlődésének gyakoriságát, a program élettartamát és

cd) az aktív és passzív módon elért résztvevők számát.

(4) Hiányos vagy hibás tartalmú adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltató a határidőn belül, az adatszolgáltatás ismételt benyújtásával végezhet adatkorrekciót.

3. § (1)8 Az adatszolgáltató az EKR adatgyűjtő rendszeren (https://ekr.mekh.hu) keresztül, az e célra közzétett űrlap kitöltésével teljesíti az adatszolgáltatást.

(2) Az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet adatszolgáltatását a szakreferens nyújtja be a gazdálkodó szervezet nevében.

4. § Az adatszolgáltatás során az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 6. mellékletében szereplő átváltási tényezőket kell alkalmazni.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az első adatszolgáltatást nagyvállalatok esetén 2017. június 30-áig, nagyvállalatnak nem minősülő energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet esetén 2018. június 30-áig kell teljesíteni.

1

A 2. § (1) bekezdése a 10/2017. (VIII. 10.) MEKH rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2a) bekezdését a 10/2017. (VIII. 10.) MEKH rendelet 5. §-a iktatta be.

3

A 2. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja a 10/2017. (VIII. 10.) MEKH rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontját a 12/2023. (VIII. 18.) MEKH rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (3) bekezdés b) pont bf) alpontja a 10/2017. (VIII. 10.) MEKH rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (3) bekezdés b) pont bg) alpontja a 10/2017. (VIII. 10.) MEKH rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (3) bekezdés b) pont bh) alpontja a 10/2017. (VIII. 10.) MEKH rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdése a 12/2023. (VIII. 18.) MEKH rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére