• Tartalom

2/2017. (VI. 13.) MK rendelet

2/2017. (VI. 13.) MK rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2016. (IV. 29.) MK rendelet módosításáról1

2017.06.14.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 19a. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2016. (IV. 29.) MK rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Hatályát veszti az R. 2. § (3) bekezdése.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2017. (VI. 13.) MK rendelethez

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet 2017. évi fejezeti kezelésű költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azonosító

Cím-
név

Alcím
név

Jogcím
csoport név

Jogcím név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

355895

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3

296646

20/1/1 Kormányfői protokoll

Az előirányzat a miniszterelnök és a miniszterelnök helyett, az ő nevében eljáró személy körüli, valamint a Kormányfő házastársához kapcsolódó protokoll-feladatok ellátására használható fel. Az előirányzat fedezi a külföldi és a belföldi kormányfői protokoll-látogatásokhoz, valamint a miniszterelnök és a miniszterelnök helyett, az ő nevében eljáró személy részvételével lebonyolított rendezvényekhez, valamint a Kormányfő házastársához kapcsolódó személyi, valamint az egyéb dologi jellegű kiadásokat.

központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó

-

-

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

-

-

-

-

-

4

331340

20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok

Az előirányzat tartalmazza a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs és konzultációs feladatok fedezeteit.

központi költségvetési szerv, gazdasági társaság

-

-

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-átcsoportosítással

-

-

-

-

-

5

351495

20/1/4 A Magyar Foundation of North America támogatása

Az előirányzat célja a „Magyar Foundation of North America” projektjeinek és működésének támogatása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Magyar Foundation of North America

törvény, kormányrendelet, egyedi döntés, közigazgatási hatósági határozat, hatósági szerződés, támogatói okirat, támogatási szerződés alapján

igen

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

támogatási szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján

-

-

-

6

347662

20/1/5 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

Az előirányzat célja a Batthyány Lajos Alapítvány támogatása. A költségvetési támogatás az Alapítvány projektjeinek és működésének a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett, vagy megvalósult tevékenységére is nyújtható.

Batthyány Lajos Alapítvány

törvény, kormányrendelet, egyedi döntés, közigazgatási hatósági határozat, hatósági szerződés, támogatói okirat, támogatási szerződés alapján

igen

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

támogatási szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján

-

-

-

7

355951

 

 

20/1/6 Fejezeti általános tartalék

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások finanszírozására nyújt fedezetet. A Fejezeti általános tartalék a minisztériumhoz, valamint a miniszter személyéhez kötődő egyéb rendezvényekre és az ehhez kapcsolódó kommunikációs feladatokra, a központi forrásokból nem finanszírozott fejezeti feladatokhoz szükséges, év közben jelentkező többletfeladatok kiadásaira használható fel. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, gazdasági szervezet, civil szervezet, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, közalapítvány

törvény, kormányrendelet, egyedi döntés, közigazgatási hatósági határozat, hatósági szerződés, támogatói okirat, támogatási szerződés alapján

igen

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

támogatási szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján

-

-

-

8

359095

20/1/7 MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

Az előirányzat az MK felügyelete alá tartozó szervezetek, civil szervezetek és szakmai, kulturális programok kiadásaira, valamint a szakmai feladatok fordítási tevékenységének finanszírozására használható fel. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, gazdasági szervezet, civil szervezet, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, közalapítvány

törvény, kormányrendelet, egyedi döntés, közigazgatási hatósági határozat, hatósági szerződés, támogatói okirat, támogatási szerződés alapján

igen

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

támogatási szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján

-

-

-

9

359106

20/1/8 Tihanyi Alapítvány támogatása

Az előirányzat az Alapítvány alapvető működésére és alapcéljainak megvalósítására kerül felhasználásra annak érdekében, hogy az Alapítvány szakmai programja, infrastruktúrája, egyéb alapcél szerinti tevékenységei az eddigieknek megfelelően és a célcsoport szükségleteihez igazodva megvalósulhassanak. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Tihanyi Alapítvány

törvény, kormányrendelet, egyedi döntés, közigazgatási hatósági határozat, hatósági szerződés, támogatói okirat, támogatási szerződés alapján

igen

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

támogatási szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján

-

-

-

10

359117

20/1/9 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése

Az előirányzat célja olyan programok támogatása, melyek hozzájárulnak a tudatos nemzeti gondolkodás és magyar kulturális értékek megőrzéséhez. (Nemzeti Könyvtár sorozat megjelentetése, Alaptörvény díszalbum és hitvallás zsebfüzetek kiadása, Zenélő és Muzsikáló Budapest programok megvalósítása.) A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, gazdasági szervezet, civil szervezet, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, közalapítvány

törvény, kormányrendelet, egyedi döntés, közigazgatási hatósági határozat, hatósági szerződés, támogatói okirat, támogatási szerződés alapján

igen

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

támogatási szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján

-

-

-

11

361028

20/1/10 A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok

Az előirányzat célja az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat megvalósításához kötődő feladatok teljes körű ellátásához szükséges források biztosítása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, gazdasági szervezet, civil szervezet, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, közalapítvány

törvény, kormányrendelet, egyedi döntés, közigazgatási hatósági határozat, hatósági szerződés, támogatói okirat, támogatási szerződés alapján

igen

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

támogatási szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján

-

-

-

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. június 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére