• Tartalom

2/2017. (VI. 15.) BM OKF utasítás

2/2017. (VI. 15.) BM OKF utasítás

a tűzoltó védősisakok jelöléséről

2020.07.25.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, figyelemmel a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 24/A. § i) pontjában foglaltakra kiadom a következő utasítást:

1. § Az utasítás hatálya a hivatásos katasztrófavédelmi szervekre és az önkormányzati tűzoltóságokra (a továbbiakban: ÖTP) terjed ki.

2. § A hivatásos katasztrófavédelmi szerv állománya tagja védősisakján a szolgálati jelvényazonosító számot a védősisak hátsó részének alsó felén annak kialakítása függvényében, lehetőség szerint középen, a sisak színétől eltérő (piros vagy fehér) színű, öntapadós, 10 milliméter magasságú, arab számokkal kell jelölni.

3. § A védősisakon a szolgálati hely jelölését a hivatásos tűzoltóság állománya tagja esetén az 1. melléklet 1. táblázat, az ÖTP állománya tagja esetén az 1. melléklet 2. táblázat, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve állományának tagja esetén az 1. melléklet 3. táblázat, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve állománya tagja esetén az 1. melléklet 4. táblázat szerint kell megjelölni. A szolgálati hely jelölését a védősisak bal, valamint jobb oldalán kell feltüntetni annak színétől eltérő (piros vagy fehér, az ÖTP esetében narancssárga) színű, öntapadós, 50 milliméter magas, Arial típusú betűkkel vagy római számokkal (2. melléklet 1. pont).

4. §1 A katasztrófavédelmi kirendeltség állománya tagja védősisakjának szolgálati hely jelölése megegyezik a katasztrófavédelmi kirendeltség székhelye szerinti hivatásos tűzoltóság 3. § szerint meghatározott szolgálati hely jelölésével.

5. § A hivatásos katasztrófavédelmi szerv állománya kárhelyszíni irányítási jogkörrel rendelkező vezető beosztású tagja védősisakján a jobb oldali szolgálati hely jelölése helyett hívószámot kell feltüntetni. A védősisak formájától függően annak hátsó részén a szolgálati jelvényazonosító szám felett egy darab 30 milliméter széles, a védősisak színétől eltérő (piros vagy fehér) színű fényvisszaverő sávot is el kell helyezni (2. melléklet 2. pont).

6. § Az 5. § szerinti hívószám megegyezik a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság mint EDR VPN gazda szervezetnek az egységes digitális rádiótávközlő rendszer 52-es virtuális magánhálózat üzemeltetésének és használatának általános VPN szabályairól szóló BM OKF főigazgatói intézkedés 3. függelékében meghatározott hívónévben szereplő számmal. A hívószámot a védősisak színétől eltérő (piros vagy fehér) színű, öntapadós, 50 milliméter magas, Arial típusú arab számmal kell megjelölni.

7. § A hivatásos tűzoltóság szerparancsnoka, rajparancsnoka és szolgálatparancsnoka védősisakján a 3. § szerinti szolgálati hely megjelölésén kívül

a) a szerparancsnok esetén a védősisak formájától függően annak hátsó részén, a szolgálati jelvényazonosító szám felett egy darab 15 milliméter széles, 30 milliméterenként 15 milliméteres térközzel szaggatott,

b) a rajparancsnok esetén a védősisak formájától függően annak hátsó részén, a szolgálati jelvényazonosító szám felett egy darab 15 milliméter széles,

c) a szolgálatparancsnok esetén a védősisak formájától függően annak hátsó részén, a szolgálati jelvényazonosító szám felett két darab egymástól 10 milliméter távolságra levő 15 milliméter széles,

a védősisak színétől eltérő (piros vagy fehér) színű, fényvisszaverő sávot kell elhelyezni (2. melléklet 3. pont).

8. § Az ÖTP rajparancsnoka, parancsnokhelyettese és parancsnoka védősisakján a 3. § szerinti szolgálati hely megjelölésén kívül

a) a rajparancsnok esetén a védősisak formájától függően annak hátsó részén egy darab 15 milliméter széles,

b) a parancsnokhelyettes esetén a védősisak formájától függően annak hátsó részén két darab egymástól 10 milliméter távolságra levő 15 milliméter széles,

c) a parancsnok esetén a védősisak formájától függően annak hátsó részén egy darab 30 milliméter széles,

narancssárga színű fényvisszaverő sávot kell elhelyezni (2. melléklet 4. pont).

9. § A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tagjának védősisakján a jobb oldali szolgálati hely jelölése helyett a KMSZ, a katasztrófavédelmi mobil labor tagja védősisakján a KML jelölést kell feltüntetni a 3. §-ban meghatározott módon.

10. § A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, valamint a katasztrófavédelmi mobil labor tagja védősisakjának 9. § szerinti megjelölésén kívül a védősisak formájától függően annak hátsó részén, a szolgálati jelvényazonosító szám felett, három darab egymástól 10 milliméter távolságra levő 15 milliméter széles, a védősisak színétől eltérő (piros vagy fehér) színű fényvisszaverő sávot kell elhelyezni (2. melléklet 5. pont).

11. § A különleges, egyedi szolgálatot ellátó állomány tagjának védősisak jelölését a területi szerv vezetője határozza meg.

12. § A beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület tagjának védősisak jelölését az együttműködési megállapodásban a területi szerv vezetője határozza meg.

13. § A védősisak speciális jelölései:

a) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szóvivője védősisakján a jobb oldali szolgálati hely jelölése helyett a SAJTÓ feliratot kell feltüntetni a 3. §-ban meghatározott módon,

b)2 a kárhelyszíni elsősegélynyújtó szaktanfolyamot végzett személy védősisakjának bal oldalán a szolgálati hely jelölését nem eltakarva, a védősisak formájától függően annak színétől eltérő (piros vagy fehér) színű, fényvisszaverő, öntapadós, egyenlő szárú, függőleges irányú keresztet kell elhelyezni, amelynek szárai 45 milliméter hosszúak és 15 milliméter szélesek (2. melléklet 6. pont).

14. § A védősisak jelölését a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) állománya tagja esetén a BM OKF, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ állománya tagja esetén a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ, a területi és helyi szerv állománya tagja esetén a területi szerv költségvetésének terhére kell biztosítani. Az ÖTP és a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület tagjának védősisak jelölése költségét a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervével kötött együttműködési megállapodás szerint kell biztosítani.

15. § (1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) A 13. § b) pontja a közzétételét követő 30. napon lép hatályba.

16. §3

1. melléklet a 2/2017. (VI. 15.) BM OKF utasításhoz4

2. melléklet a 2/2017. (VI. 15.) BM OKF utasításhoz

1. A hivatásos tűzoltóság, az önkormányzati tűzoltóság, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi és központi szerve állománya tagja védősisakjának szolgálati hely megjelölési módja

2. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv állománya kárhelyszíni irányítási jogkörrel rendelkező vezető beosztású tagja védősisakjának szolgálati hely megjelölési módja

3. A hivatásos tűzoltóság szerparancsnoka, rajparancsnoka és szolgálatparancsnoka védősisakjának sávozásos megjelölési módja

4. Az önkormányzati tűzoltóság rajparancsnoka, parancsnokhelyettese és parancsnoka védősisakjának sávozásos megjelölési módja

5. A KMSZ és KML tagja védősisakjának megjelölési módja

6. A kárhelyszíni elsősegélynyújtó szaktanfolyamot végzett személy védősisakja bal oldalán elhelyezendő kereszt mintája

1

A 4. § a 4/2020. (VII. 24.) BM OKF utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 13. § b) pontja a 15. § (2) bekezdése alapján 2017. július 15-én lép hatályba.

3

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 4/2020. (VII. 24.) BM OKF utasítás 2. §-ával megállapított szöveg. Az utasítás 1. melléklete kizárólag a BM OKF intranet hálózatán kerül közzétételre.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére