• Tartalom

2017. évi CC. törvény

2017. évi CC. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról1

2017.12.21.

1. § (1) Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: e-ügyintézési tv.) 27. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Kormány rendeletében meghatározza azon elektronikus ügyintézést biztosító szerveket, amelyek az e törvényben foglalt feltételeket önhibájukon kívül nem tudják teljesíteni (a továbbiakban együtt: önhibán kívüli akadályozottság). Önhibán kívüli akadályozottság esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a Második vagy a Harmadik Részben foglaltakat nem alkalmazza.
(5) A (4) bekezdés szerinti önhibán kívüli akadályozottság esetén az e törvény szerinti elektronikus kapcsolattartásra nincs lehetőség, az elektronikus kapcsolattartás vonatkozásában az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelet elektronikus ügyintézésre nem kötelezettnek kell tekinteni.
(6) A Kormány (4) bekezdés szerinti rendeletében meghatározza az önhibán kívüli akadályozottság időtartamát, valamint meghatározhatja azon, az érintett szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket, amelyek esetében az önhibán kívüli akadályozottság nem áll fenn.”

(2) Az e-ügyintézési tv. 105. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) az önhibán kívüli akadályozottság hatálya alatt álló elektronikus ügyintézést biztosító szerveket,
b) azon, az a) pont szerinti szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket, amelyek esetében az önhibán kívüli akadályozottság nem áll fenn, és
c) az önhibán kívüli akadályozottság időtartamát.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. december 20. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. december 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére