• Tartalom

2010/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

2010/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

2018.10.30.

A Kormány

1. egyetért a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztésére kidolgozott, részére bemutatott és általa megtárgyalt koncepcióval (a továbbiakban: Beruházás);

2.1 a Beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés a), b), d), e), l), m) és n) pontja szerinti előkészítési fázisaira a kincstári díjakkal együtt bruttó 241 442 100 forint forrást biztosít a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2019. március 31-ig kell megvalósítani;

3.2 a Beruházás előkészítésének kormányzati főfelelőseként az aktív Magyarországért felelős kormánybiztost, társfelelőseként a miniszterelnök kabinetfőnökét jelöli ki;

4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcímet 25. Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kvtv. 20. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a 2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében – gondoskodjon a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 25. Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése jogcímcsoport javára a pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal mindösszesen 241 442 100 forint egyszeri átcsoportosításáról, a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszatérítési kötelezettséggel;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az átcsoportosítás tekintetében azonnal

a fel nem használt rész visszatérítése tekintetében a 7. pont a) alpontja szerinti jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül

6. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti előkészítési fázisokat a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (a továbbiakban: MKKSZ) valósítsa meg, ezért felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kössön támogatási szerződést az MKKSZ-szel a Beruházás előkészítésére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

7.3 felhívja az aktív Magyarországért felelős kormánybiztost, hogy a miniszterelnök kabinetfőnöke, valamint az MKKSZ bevonásával

a) készítsen jelentést a Kormány részére a Rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a 2. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint az átcsoportosított forrás felhasznált összegéről;

Felelős: aktív Magyarországért felelős kormánybiztos

miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2019. március 31.

b) az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére az előkészítés folytatásáról a Beruházás megvalósításának érdekében, a kivitelezés előkészítésével összefüggő feladatok, költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával.

Felelős: aktív Magyarországért felelős kormánybiztos

miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2019. április 30.

1

A 2. pont az 1090/2018. (III. 13.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított, az 1542/2018. (X. 30.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. pont az 1542/2018. (X. 30.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

3

A 7. pontot az 1542/2018. (X. 30.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére