• Tartalom

2023/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

2023/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Magyar Rádió Hangarchívumának elhelyezésével összefüggő beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

2017.12.22.

A Kormány

1. a fővárosi Palotanegyed kulturális célú fejlesztésének előkészítéséről szóló 1382/2016. (VII. 21.) Korm. határozatban foglalt célok végrehajtása érdekében egyetért a Budapest belterület 18848/14 helyrajzi számú, természetben Budapest III. kerület, Kunigunda útja 64. szám alatti ingatlanon a Magyar Rádió Hangarchívuma (a továbbiakban: Hangarchívum) elhelyezésére és működtetésére alkalmas helyszín kialakításának és a Hangarchívum átköltöztetésének (a továbbiakban: Beruházás) előkészítésével;

2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki;

3. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítésének megvalósítója a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) legyen;

4. a Beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdés c) és o) pontja szerinti előkészítési fázisaira – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – összesen 50 000 000 forint forrást biztosít a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2018. június 30. napjáig kell megvalósítani;

5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcímét a 26. Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kvtv. 20. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a 4. pontban foglaltak megvalósítása érdekében – gondoskodjon a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 26. Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése jogcímcsoport javára összesen 50 000 000 forint egyszeri átcsoportosításáról, a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;

Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

A visszafizetés tekintetében:

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 8. pont szerinti jelentés tudomásul vételét követő 15 napon belül

7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 4. pont szerinti forrás átcsoportosítását követően kössön támogatási szerződést az MTVA-val, a 6. pontban meghatározott feltételekkel;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a forrás átcsoportosítását követően azonnal

8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – közgyűjteményi szakmai szempontból – az emberi erőforrások miniszterének bevonásával készítsen jelentést a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében a 4. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a forrás felhasznált összegéről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 4. pont szerinti határidő lejártát követő 30 napon belül

9. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – közgyűjteményi szakmai szempontból – az emberi erőforrások miniszterének bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításának kérdésében, a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a kiviteli tervek rendelkezésre állását követően azonnal

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére