• Tartalom

2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról

2018.07.26.

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének 56. Budapest X. kerület, Hős utca 15/A–B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése, 57. Budapest VIII. kerület városkép rehabilitáció támogatása, 58. Tomajmonostora Község fejlesztési feladatainak támogatása, 59. Tiszaszőlős Község fejlesztési feladatainak támogatása, 60. Tiszaörs Község fejlesztési feladatainak támogatása, 61. Tiszaszentimre Község fejlesztési feladatainak támogatása, 62. Tiszaigar Község fejlesztési feladatainak támogatása, 63. Tiszaderzs Község fejlesztési feladatainak támogatása, 64. Budapest III. Kerület parkfejlesztések támogatása, 65. Mezőcsát Város fejlesztési feladatainak támogatása, 66. Ónod Község fejlesztési feladatainak támogatása és 67. Tiszabábolna Község fejlesztési feladatainak támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

b)1 az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 676 010 402 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. június 30., a Bethlen Gábor Alap javára biztosított 67 130 402 forint tekintetében 2019. június 30.

c)2 a Kvtv. 19. § (4) bekezdésében és az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 64 579 119 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Országvédelmi Alap alcím terhére, az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes

Határidő: 2019. június 30.

d) a Kvtv. 19. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 18 562 697 846 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

érintett miniszterek, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke, Központi Statisztikai Hivatal elnöke, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke

Határidő: azonnal

e) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 141 269 995 119 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

f)3 egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 56. Budapest X. kerület, Hős utca 15/A–B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése cím javára átcsoportosított 2 100 000 000 forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy vagy több részletben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján, 2 100 000 000 forint támogatást nyújtson Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiállítását követően;

g) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 57. Budapest VIII. kerület városkép rehabilitáció támogatása cím javára átcsoportosított 300 000 000 forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 300 000 000 forint támogatást nyújtson Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat részére a támogatási szerződés megkötését, vagy a támogatói okirat kiállítását követően;

h) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 58. Tomajmonostora Község fejlesztési feladatainak támogatása cím javára átcsoportosított 65 000 000 forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 65 000 000 forint támogatást nyújtson Tomajmonostora Község Önkormányzata részére a támogatási szerződés megkötését, vagy a támogatói okirat kiállítását követően;

i) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 59. Tiszaszőlős Község fejlesztési feladatainak támogatása cím javára átcsoportosított 60 000 000 forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 60 000 000 forint támogatást nyújtson Tiszaszőlős Község Önkormányzata részére a támogatási szerződés megkötését, vagy a támogatói okirat kiállítását követően;

j) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 60. Tiszaörs Község fejlesztési feladatainak támogatása cím javára átcsoportosított 71 200 000 forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 71 200 000 forint támogatást nyújtson Tiszaörs Község Önkormányzata részére a támogatási szerződés megkötését, vagy a támogatói okirat kiállítását követően;

k) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 61. Tiszaszentimre Község fejlesztési feladatainak támogatása cím javára átcsoportosított 70 300 000 forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 70 300 000 forint támogatást nyújtson Tiszaszentimre Község Önkormányzata részére a támogatási szerződés megkötését, vagy a támogatói okirat kiállítását követően;

l) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 62. Tiszaigar Község fejlesztési feladatainak támogatása cím javára átcsoportosított 44 000 000 forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 44 000 000 forint támogatást nyújtson Tiszaigar Község Önkormányzata részére a támogatási szerződés megkötését, vagy a támogatói okirat kiállítását követően;

m) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 63. Tiszaderzs Község fejlesztési feladatainak támogatása cím javára átcsoportosított 60 000 000 forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 60 000 000 forint támogatást nyújtson Tiszaderzs Község Önkormányzata részére a támogatási szerződés megkötését, vagy a támogatói okirat kiállítását követően;

n) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 64. Budapest III. Kerület parkfejlesztések támogatása cím javára átcsoportosított 470 000 000 forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 470 000 000 forint támogatást nyújtson Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat részére a támogatási szerződés megkötését, vagy a támogatói okirat kiállítását követően;

o) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 65. Mezőcsát Város fejlesztési feladatainak támogatása cím javára átcsoportosított 50 000 000 forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 50 000 000 forint támogatást nyújtson Mezőcsát Város Önkormányzata részére a támogatási szerződés megkötését, vagy a támogatói okirat kiállítását követően;

p) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 66. Ónod Község fejlesztési feladatainak támogatása cím javára átcsoportosított 15 000 000 forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 15 000 000 forint támogatást nyújtson Ónod Község Önkormányzata részére a támogatási szerződés megkötését, vagy a támogatói okirat kiállítását követően;

q) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 67. Tiszabábolna Község fejlesztési feladatainak támogatása cím javára átcsoportosított 10 000 000 forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 10 000 000 forint támogatást nyújtson Tiszabábolna Község Önkormányzata részére a támogatási szerződés megkötését, vagy a támogatói okirat kiállítását követően;

r) az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozatban megállapított 2016. évi, további intézkedésig fel nem használható kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetnél keletkezett 630 869 968 forint, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett 3 139 062 656 forint, a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetnél keletkezett 9 492 952 forint és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 1 660 820 837 forint felhasználását;

s) a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozatban megállapított 2016. évi, további intézkedésig fel nem használható kötelezettségvállalással terhelt, azonban meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradványokból az Ávr. 153. §-ban biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetnél keletkezett 1 447 951 forint, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett 2 255 978 084 forint, a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetnél keletkezett 24 824 054 forint, a XIX. Uniós Fejlesztések fejezetnél keletkezett 15 272 467 398 forint és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 1 900 876 523 forint felhasználását;

t) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el az r) és s) alpontban felhasználásra engedélyezett maradványok terhére;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

u) a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § b) pontjában meghatározott, adókulcs-csökkentésből származó szabad forrásokból 1 565 790 674 forint felhasználást engedélyezi és az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva abból az 1. melléklet szerint átcsoportosítást rendeli el;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

v) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és az Ávr. 34. § (2) bekezdés b) pontja értelmében felhívja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezelőjét, hogy a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 8. Start-munkaprogram cím előirányzatról 27 500 000 000 forintot a 3. mellékletben felsorolt előirányzatok javára utaljon át.

2–4.4

5. A Kormány egyetért azzal, hogy a Nagybereki Vadgazdálkodási Egység vadászati joggyakorlásával összefüggő egyes kérdésekről szóló 1546/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 14. Nemzeti park igazgatóságok cím javára átcsoportosított összesen 199 753 900 forintból 2 793 567 forint a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton, 614 585 forint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton, 30 268 756 forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton, 161 076 992 forint a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton, 5 000 000 forint a K7. Felújítások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

6. A Kormány egyetért azzal, hogy a Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 18. Hódmezővásárhelyi ágazati fejlesztések jogcímcsoport, K7. Felújítások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 132 300 000 forintból 98 878 500 forint a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton, 33 421 500 forint a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

7.5

8. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, Országvédelmi Alapból, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat 4. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 13. Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért cím, K3. Dologi kiadások előirányzat javára átcsoportosított 162 500 000 forint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 16. Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása alcím, 3. Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása jogcímcsoport, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra.

9–10.6

1. melléklet a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozathoz7

1

Az 1. pont b) alpontja az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 34. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. pont c) alpontja az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 34. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. pont f) alpontja az 1097/2018. (III. 13.) Korm. határozat 6. pontjával megállapított szöveg.

4

A 2–4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9–10. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. melléklet az 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat 23–24. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére