• Tartalom

2033/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

2033/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az útdíj-rendszerek fejlesztéséhez és 2017. évi működéséhez szükséges forrás biztosításáról

2017.12.27.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcímet a 4. Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

2. a megtett úttal arányos útdíj-szedési rendszer (a továbbiakban: UD rendszer) fejlesztése és a beszerzett eszközök szinten tartása érdekében, az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva egyszeri 1 710 000 000 forint forrás átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 4. Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 7. Budapesti konferencia-központ megvalósítása jogcím terhére az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos bevonásával – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján – gondoskodjon az UD rendszer fejlesztése és a beszerzett eszközök szinten tartása érdekében, a 2. pont szerinti összegnek a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.) részére történő biztosításáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos

Határidő: azonnal

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával, a NÚSZ Zrt. működésének biztosításához, az útdíjszedési és ellenőrzési rendszerek üzemeltetése érdekében gondoskodjon a pénzügyi tranzakciós illetékkel és a kapcsolódó kincstári díjakkal együtt 2 564 444 250 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 3. Útdíj rendszerek működtetése jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

5. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcímet a 43. Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon az útdíjszedési és ellenőrzési rendszerek nemzetközi megismertetésére 219 766 500 forint forrás biztosításáról, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 43. Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos bevonásával gondoskodjon az útdíjszedési és ellenőrzési rendszerek nemzetközi megismertetésének finanszírozásáról a 6. pont szerint biztosított forrás terhére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos

Határidő: azonnal

8. felhívja a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztost, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter és a nemzetgazdasági miniszter bevonásával intézkedjen a NÚSZ Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos tevékenységének finanszírozásához központi kezelésű előirányzat biztosításáról.

Felelős: postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2018. június 30.

1. melléklet a 2033/2017. (XII. 27.) Korm. határozathoz

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2017.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLIII.

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352006

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Budapesti konferencia-központ megvalósítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 710 000 000

 

 

 

351028

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 710 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

Fejezet

 

 

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb:

 

azonnal

 

1 710 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 710 000 000

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére