• Tartalom

2043/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2018–2020. évekre tervezett összegéről

2017.12.27.
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés – a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított fejezetek szerinti bontású – bevételeinek és kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2018–2020. évekre tervezett összegét az 1. melléklet szerint állapítja meg

1. melléklet a 2043/2017. (XII. 27.) Korm. határozathoz

A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2018–2020. évekre tervezett összege

millió forintban

 

2018. év*

2019. év

2020. év

Fejezet

Kiadás

Bevétel

Kiadás

Bevétel

Kiadás

Bevétel

I. ORSZÁGGYŰLÉS

136 086,8

10 980,0

134 754,6

10 980,0

116 950,2

10 980,0

Ebből:

 

 

 

 

 

 

Közbeszerzési Hatóság

2 200,9

2 109,9

2 200,9

2 109,9

2 200,9

2 109,9

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 084,1

 

932,8

 

932,8

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság

323,9

1,0

323,9

1,0

323,9

1,0

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

7 964,1

7 964,1

7 964,1

7 964,1

7 964,1

7 964,1

Nemzeti Választási Iroda

9 780,9

 

17 180,9

 

3 180,9

 

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

808,0

 

808,0

 

808,0

 

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

2 441,9

 

2 441,9

 

2 441,9

 

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 879,0

 

1 871,7

 

1 871,7

 

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

1 331,5

 

1 331,5

 

1 331,5

 

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

9 317,4

20,0

9 317,4

20,0

9 317,4

20,0

VI. BÍRÓSÁGOK

114 648,2

2 258,1

120 255,7

2 258,1

119 473,2

2 258,1

VIII. ÜGYÉSZSÉG

43 267,5

102,0

43 511,6

102,0

43 502,0

102,0

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

705 406,3

 

710 147,3

 

695 130,3

 

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

8 955,0

630,2

8 955,0

630,2

8 955,0

630,2

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

870 564,4

51 535,1

1 029 676,0

51 535,1

2 042 687,0

51 535,1

Ebből:

 

 

 

 

 

 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1 021,3

7,6

976,3

7,6

976,3

7,6

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

208 287,4

32 341,7

211 669,1

32 341,7

208 843,9

32 341,7

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

427 334,8

34 510,8

500 581,7

34 510,8

578 875,4

34 510,8

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

791 339,0

25 996,4

759 543,3

25 996,4

731 277,5

25 996,4

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

370 048,4

93 126,6

374 158,0

98 326,1

340 805,6

101 665,8

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

197 334,5

3 245,7

189 134,5

3 245,7

186 234,5

3 245,7

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

1 376 434,6

56 289,2

1 582 826,5

55 771,5

1 371 146,1

55 329,6

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

220 090,3

6 753,7

228 803,3

6 753,7

223 506,4

6 753,7

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

2 289 607,8

2 827,6**

1 792 143,8

2 827,6**

1 028 412,5

2 827,6**

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

3 394 005,4

1 035 848,3

3 400 644,9

1 035 844,3

3 322 868,1

1 035 844,3

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

26 808,2

20,0

21 525,2

20,0

21 525,2

20,0

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

2 367,8

33,1

2 367,8

33,1

2 367,8

33,1

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

10 606,0

793,7

10 366,1

793,7

13 644,1

793,7

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

62 611,7

22 514,8

62 314,5

22 514,8

61 215,9

22 514,8

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

6 771,0

 

7 693,2

 

7 981,2

 

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

10 056,3

2 260,0

10 368,4

2 260,0

8 977,4

2 260,0

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

994 827,0

73 460,1

1 009 010,6

32 044,2

995 618,5

35 445,7

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1 377 550,4

11 020 281,5

1 282 871,6

11 873 353,4

1 363 777,7

11 797 688,3

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

176 366,3

60 627,6

190 000,0

55 000,0

180 000,0

52 102,2

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

14 850,0

3 350,0

18 740,0

3 400,0

17 740,0

3 400,0

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP

82 073,0

86 786,0

82 473,0

87 186,0

88 773,0

93 486,0

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

436 130,0

367 805,5

443 600,0

398 301,5

437 500,0

418 489,3

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

26 134,1

26 134,1

25 704,0

25 704,0

23 761,1

23 761,1

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

12 157,9

25 297,9

14 765,0

27 051,9

15 593,6

27 161,1

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

9 850,0

11 060,0

10 460,0

11 460,0

10 460,0

11 460,0

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

3 361 466,2

3 361 466,2

3 491 427,9

3 491 427,9

3 640 030,0

3 640 030,0

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

2 319 092,0

2 319 092,0

2 395 728,1

2 395 728,1

2 462 845,3

2 462 845,3

Központi alrendszer összesen

20 098 098,1

18 737 447,9

20 181 183,2

19 787 421,8

20 385 441,0

19 955 531,6

 

2018. év*

2019. év

2020. év

Központi alrendszer egyenlege

 

–1 360 650,2

 

–393 761,4

 

–429 909,4

Helyi önkormányzatok egyenlege

 

203 100,0

 

–355 793,0

 

–147 845,0

Az államháztartás egyenlege

 

–1 157 550,2

 

–749 554,4

 

–577 754,4

ESA-híd

 

175 603,8

 

–35 230,2

 

–120 700,0

Az államháztartás ESA szerinti egyenlege

 

–981 946,4

 

–784 784,6

 

–698 454,4

Az államháztartás ESA szerinti egyenlege a GDP százalékában

 

-2,4%

 

–1,8%

 

–1,5%

milliárd forintban

2018. év

2019. év

2020. év

Államadósság

 

29 027,3

 

29 674,8

 

30 129,4

Államadósság a GDP százalékában

 

71,2%

 

68,1%

 

64,8%

* A 2018. évi irányszámok – az elfogadott költségvetési törvény előirányzataitól való – eltérései kizárólag az Országgyűlés által időközben elfogadott szociális hozzájárulási adó csökkentésének, valamint az összességében a vártnál kedvezőbb makrogazdasági folyamatoknak (kiemelten a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók túlteljesülésének, illetve a kamatkiadások további csökkenésének) a hatását tartalmazzák.
** Az Európai Uniótól érkező bevételek már nem a XIX. fejezetben, hanem a XLII. fejezetben kerülnek elszámolásra.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére