• Tartalom

2017. évi CCV. törvény

2017. évi CCV. törvény

egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról1

2018.07.02.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása

3. §4

4. §5

5. § (1)6

(2)7

(3)8

6. §9

7. §10

8. §11

9. §12

10. §13

11. §14

12. §15

a) 16
b) 17
c) 18

3. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

13. §19

4. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

14. §20

5. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

15. §21

16. §22

17. §23

18. §24

19. § (1)–(2)25

(3)26

20. §27

21. §28

22. §29

23. §30

24. §31

25. §32

26. §33

27. §34

28. §35

29. §36

30. §37

31. §38

32. §39

33. §40

34. §41

35. §42

36. §43

37. §44

38. §45

39. §46

40. §47

41. §48

42. §49

6. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény módosítása

43. §50

7. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

44. §51

45. §52

46. §53

47. §54

48. §55

49. §56

50. §57

51. §58

52. §59

53. §60

54. §61

55. §62

56. §63

8. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

57. §64

58. §65

59. §66

60. §67

61. §68

62. §69

63. §70

64. §71

65. §72

66. §73

67. §74

68. §75

69. §76

70. §77

71. §78

72. §79

73. §80

74. §81

75. §82

76. §83

77. §84

78. §85

79. §86

80. §87

81. §88

82. §89

83. §90

84. §91

85. §92

86. §93

87. §94

88. §95

89. §96

90. §97

91. §98

92. §99

93. §100

94. §101

95. §102

96. §103

97. §104

98. §105

99. §106

100. §107

101. §108

102. §109

103. §110

104. §111

105. §112

106. §113

107. §114

108. §115

109. §116

110. §117

111. §118

112. §119

113. §120

114. §121

115. §122

116. §123

117. §124

118. §125

119. §126

a)–m) 127
n) 128
o)–p) 129

9. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

120. §130

121. §131

122. §132

123. §133

124. §134

125. §135

126. §136

127. §137

128. §138

129. §139

130. §140

131. §141

132. §142

133. §143

134. §144

135. §145

136. §146

137. §147

138. §148

139. §149

140. §150

141. §151

142. §152

143. §153

144. §154

145. §155

10. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

146. §156

147. §157

148. §158

149. §159

a) 160
b) 161

11. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló

2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

150. §162

151. §163

152. §164

153. §165

12. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

154. §166

13. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása

155. §167

156. §168

14. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

157. §169

158. §170

159. §171

160. §172

161. §173

15. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

162. §174

163. §175

164. §176

165. §177

166. §178

167. §179

16. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény módosítása

168. § Nem lép hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény

17. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LVI. törvény módosítása

169. § Nem lép hatályba az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LVI. törvény 89. § 9. pontja.

18. Záró rendelkezések

170. § (1) E törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. december 31-én lép hatályba.

(3) A 5. § (2) bekezdése, a 12. § b) pontja, a 13. §, a 19. § (3) bekezdése, a 119. § n) pontja és a 127. § 2018. január 2-án lép hatályba.

(4) A 160. § 2018. február 1-jén lép hatályba.

(5) A 148. § és a 149. § b) pontja 2018. július 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. december 20. A törvényt a 2023. évi XCIII. törvény 22. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 6–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 6–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 6–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 6–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 6–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 12. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 12. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 12. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 15–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 15–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 15–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 15–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 19. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 19. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 20–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 20–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 20–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 20–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 20–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 20–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 20–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 20–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 20–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 20–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 20–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 20–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 20–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 20–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 20–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 20–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 20–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 20–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 20–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 20–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 20–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 20–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 20–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 44–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 44–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 44–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 44–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 44–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 44–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 44–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 44–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 44–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 44–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 44–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 44–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 44–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 119. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 119. § a)–m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 119. § n) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 119. § o)–p) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 120–126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 120–126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 120–126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 120–126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 120–126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 120–126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 120–126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 128–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 128–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 128–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 128–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 128–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 128–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 128–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 128–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 128–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 128–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 128–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 128–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 128–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 128–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 128–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 128–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 128–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 128–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 146–147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 146–147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 149. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 149. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 149. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 150–153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 150–153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 150–153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 150–153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 155–156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 155–156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 157–159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 157–159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 157–159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 162–167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 162–167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 162–167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 162–167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 162–167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 162–167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére