• Tartalom

2017. évi CCV. törvény

2017. évi CCV. törvény

egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról1

2018.07.02.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1–2. §2

2. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása

3–4. §3

5. § (1)4

(2)5

(3)6

6–11. §7

12. §8

a)9

b)10

c)11

3. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

13. §12

4. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

14. §13

5. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

15–18. §14

19. § (1)–(2)15

(3)16

20–42. §17

6. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény módosítása

43. §18

7. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

44–56. §19

8. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

57–118. §20

119. §21

a)–m)22

n)23

o)–p)24

9. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

120–126. §25

127. §26

128–145. §27

10. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

146–147. §28

148. §29

149. §30

a)31

b)32

11. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló
2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

150–153. §33

12. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

154. §34

13. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása

155–156. §35

14. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

157–159. §36

160. §37

161. §38

15. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

162–167. §39

16. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény módosítása

168. § Nem lép hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény

17. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LVI. törvény módosítása

169. § Nem lép hatályba az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LVI. törvény 89. § 9. pontja.

18. Záró rendelkezések

170. § (1) E törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. december 31-én lép hatályba.

(3) A 5. § (2) bekezdése, a 12. § b) pontja, a 13. §, a 19. § (3) bekezdése, a 119. § n) pontja és a 127. § 2018. január 2-án lép hatályba.

(4) A 160. § 2018. február 1-jén lép hatályba.

(5) A 148. § és a 149. § b) pontja 2018. július 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. december 20.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 12. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 12. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 12. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 12. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 15–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 19. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 19. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 20–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 44–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

Az 57–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 119. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 119. § a)–m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 119. § n) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 119. § o)–p) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 120–126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 128–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 146–147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 149. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 149. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 149. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 150–153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 155–156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 157–159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 162–167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére