• Tartalom

2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról

2021.12.07.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének

a) a 68. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása címmel,

b) a 69. Nagykőrös Város feladatellátásának támogatása címmel,

c) a 70. Borsodgeszt Község feladatellátásának támogatása címmel

történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli

a) a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 68. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása cím javára 17 897 030 177 forint,

b) a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére 300 000 000 forint és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére további 300 000 000 forint, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 69. Nagykőrös Város feladatellátásának támogatása cím javára összesen 600 000 000 forint,

c) a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 70. Borsodgeszt Község feladatellátásának támogatása javára 50 000 000 forint

1. melléklet szerinti, egyszeri átcsoportosítását;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter

a) a 2. pont a) alpontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére, a 2. mellékletben meghatározott települési önkormányzatok részére, az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott 2017. évi pályázata alapján, a pályázati kiírásban foglalt felhasználásra és elszámolásra vonatkozó elvek mentén, a 2. melléklet szerint meghatározott támogatási célra, támogatási intenzitással és összeggel,

b)1 a 2. pont b) alpontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére Nagykőrös Város Önkormányzata részére, a 2. pont b) alpontjában meghatározott összegben piaccsarnok építése, környezetrendezése és útépítés érdekében külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül,

c)2 a 2. pont c) alpontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére Borsodgeszt Község Önkormányzata részére, a 2. pont c) alpontjában összegben a művelődési ház építése érdekében külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül,

támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján az érintett települési önkormányzatok részére költségvetési támogatást nyújtson;

4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az érintett települési önkormányzatok számára;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: azonnal

5. egyetért azzal, hogy ha a 3. pont szerinti költségvetési támogatás az érintett települési önkormányzatok számára a 2017. évben nem vagy nem teljes összegben kerül folyósításra, a 2018. évben a központi költségvetés IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben azonos néven létrehozott címre e határozatot kell alkalmazni.

1. melléklet a 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozathoz


7K38125_0

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2017.

Forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

374728

 

68

 

 

 

 

 

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

17 897 030 177

 

 

 

374739

 

69

 

 

 

 

 

Nagykőrös Város feladatellátásának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

600 000 000

 

 

 

374740

 

70

 

 

 

 

 

Borsodgeszt Község feladatellátásának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 000

 

 

 

359017

 

2

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-18 197 030 177

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368573

 

 

61

 

 

 

 

 

Beruházás Előkészítési Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-350 000 000

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368573

 

 

61

 

 

 

 

 

Beruházás Előkészítési Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-350 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezetet irányító szerv

 

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb:

azonnal

 

 

18 547 030 177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 547 030 177

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozathoz

1

A 3. pont b) alpontja az 1097/2018. (III. 13.) Korm. határozat 5. pontjával megállapított szöveg.

2

A 3. pont c) alpontja az 1881/2021. (XII. 7.) Korm. határozat 3. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére