• Tartalom

2017. évi CCVIII. törvény

2017. évi CCVIII. törvény

az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények módosításáról1

2018.01.02.

1. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

2. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

11. §12

3. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

12. §13

13. §14

4. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

14. §15

15. §16

5. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról

16. §17

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

6. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény módosítása

21. § Nem lép hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény

7. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. és az 5. alcím 2018. január 1-jén lép hatályba.

23. § Az 1–3. § az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 6. fejezetében foglaltaknak a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2017. évi CCVIII. törvényhez22

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. december 21. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 67. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 1–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 1–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

13

A 12–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

14

A 12–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

15

A 14–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

16

A 14–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

17

A 16–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 16–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 16–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 16–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 16–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére