• Tartalom

2017. évi XXI. törvény

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról1

2017.06.20.

1. § (1) A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 3. § (3) bekezdése a következő 18a. ponttal kiegészülve lép hatályba:

(E törvény alkalmazásában a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék és az alkoholtermék adóztatására vonatkozóan)

„18a. lé nélküli alkoholos gyümölcs: csokoládégyártáshoz történő felhasználás céljából előállított, alkoholtermékben áztatott olyan gyümölcs, amelyről az áztatást követően az alkoholterméket lecsepegtetik vagy amelyet szikkasztanak;”

(2) A Jöt. 3. § (4) bekezdés 13. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(E törvény alkalmazásában a dohánygyártmányok adóztatására vonatkozóan)

„13. töltőfolyadék: olyan nikotintartalmú folyadék, amelyet az elektronikus cigarettába a gyártási folyamat során töltenek be, ideértve az elektronikus cigaretta utántöltésére szolgáló folyadékot is;”

(3) A Jöt. 3. § (4) bekezdése a következő 14. ponttal kiegészülve lép hatályba:

(E törvény alkalmazásában a dohánygyártmányok adóztatására vonatkozóan)

„14. új dohánytermék-kategóriák: e törvény szerint cigarettának, szivarnak, szivarkának, fogyasztási dohánynak vagy töltőfolyadéknak nem minősülő, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényben ekként meghatározott dohánytermék.”

2. § A Jöt. 19. § (1) bekezdése a következő j) ponttal kiegészülve lép hatályba:

(Jövedéki termék adóraktárban állítható elő és tárolható az adófizetési kötelezettség keletkezéséig, kivéve)

j) a lé nélküli alkoholos gyümölcs 133. § (1) bekezdés h) pontja szerinti csokoládé előállításához történő felhasználását.”

3. § A Jöt. 62. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(4) A (3) bekezdés f) pontja szerinti mennyiség
a) cigaretta esetében 800 darab,
b) szivar esetében 200 darab,
c) legfeljebb 3 gramm súlyú szivarka esetében 400 darab,
d) fogyasztási dohány esetében 1 kilogramm,
e) sör esetében 110 liter,
f) köztes alkoholtermék esetében 20 liter,
g) alkoholtermék esetében 10 liter,
h) csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital esetében együttesen 90 liter (ebből habzóbor és egyéb habzó erjesztett ital legfeljebb 60 liter),
i) energiatermék esetében a jármű üzemanyagtartályában és egy, legfeljebb 10 literes hordozható tartályban lévő mennyiség,
j) töltőfolyadék esetében 300 milliliter, és
k) az új dohánytermék-kategóriák esetében 800 darab.”

4. §2

5. § A Jöt. 133. § (1) bekezdés h) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Mentesül az adófizetési kötelezettség alól)

h) az adóraktár engedélyese az előállított, legfeljebb 8,5 liter tiszta szesz/100 kilogramm alkoholtartalmú csokoládéra, – az alkoholtartalmú italok kivételével – legfeljebb 5 liter tiszta szesz/100 kilogramm alkoholtartalmú egyéb élelmiszerre, lé nélküli alkoholos gyümölcsre és az ezek előállításához felhasznált sörre, csendes és habzóborra, egyéb csendes és habzó erjesztett italra, köztes alkoholtermékre vagy alkoholtermékre,”

6. § A Jöt. 145. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) A jövedéki adó mértéke
a) a cigarettára 16 200 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 25 százaléka, de legalább 29 200 forint ezer darabonként,
b) a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka, de legalább 4 180 forint ezer darabonként,
c) a finomra vágott fogyasztási dohányra és az egyéb fogyasztási dohányra 17 300 forint kilogrammonként,
d) a töltőfolyadékra 55 forint milliliterenként,
e) az új dohánytermék-kategóriák dohányt tartalmazó, vagy dohánnyal együtt fogyasztott
ea) egyszer használatos termékeire 10 forint darabonként (szálanként),
eb) folyadékára 70 forint milliliterenként.”

7–9. §3

10. § (1) Nem lép hatályba a Jöt.:

(2)4

11. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. március 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. március 23. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 83. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

A 4. §-t a 2017: LXXVII. törvény 94. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 7–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére