• Tartalom

21/2017. (XII. 22.) IM rendelet

21/2017. (XII. 22.) IM rendelet

a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról1

2018.01.01.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdés g) pontjában és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény 2017. évi I. törvény 155. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Ha a fél a polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – e rendelet

a) 1. mellékletében meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a keresetlevelet,

b) 2. mellékletében meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a keresetet tartalmazó iratot,

c) 3. mellékletében meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a keresettel, a viszontkeresettel és a beszámítással szembeni írásbeli ellenkérelmet,

d) 4. mellékletében meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a viszontkereset-levelet,

e) 5. mellékletében meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a beszámítást tartalmazó iratot.

(2) Ha a fél a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, e rendelet

a) 6. mellékletében meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a gondnoksági per,

b) 7. mellékletében meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a házassági per,

c) 8. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a munkaügyi per,

d) 9. mellékletében meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt indított per,

e) 10. mellékletében meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a végrehajtási igényper,

f) 11. mellékletében meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránti per,

g) 12. mellékletében meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti per

megindítására szolgáló keresetlevelet.

(3) Ha a fél közigazgatási perben jogi képviselő nélkül jár el, a keresetlevelet – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – e rendelet 13. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

(4) Ha a fél jogi képviselő nélkül jár el, e rendelet 14. mellékletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti a mulasztási per megindítására szolgáló keresetlevelet.

2. § Ha a nyomtatványon szereplő sorok, szövegablakok nem elegendőek az adatok, kérelmek rögzítéséhez, az érintett adatokat, kérelmeket az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni, a pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatványban fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

3. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet a 21/2017. (XII. 22.) IM rendelethez

A keresetlevél nyomtatvány
KERESETLEVÉL2,3
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
    
1.2. Felperes4 adatai természetes személy esetén5
1.2.1. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím: _______________________@________________________
Törvényes képviselő adatai:6
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ________________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:7
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ________________________@________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.2.2. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím: ________________________@________________________
Törvényes képviselő adatai:8
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:9
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.2.3. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím: ______________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:10
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:11
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.3. Felperes adatai nem természetes személy esetén12
1.3.1. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:     
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:     
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő13 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:14
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.3.2. Szervezet neve:     
Székhelye:     
Kézbesítési cím:     
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:     
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:     
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő15 adatai:
Név:     
Kézbesítési cím:     
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:16
Név:     
Kézbesítési cím:     
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.3.3. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:     
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő17 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:18
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.4. Alperes19 adatai természetes személy esetén20
1.4.1. Név (teljes név):
    
Születési név:21
    
Születési hely és idő:22 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:23
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
E-mail cím:24 ______________________@_________________________
Törvényes képviselő adatai: 25
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ________________________@______________________
1.4.2. Név (teljes név):
    
Születési név:26
    
Születési hely és idő:27 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:28
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
E-mail cím:29 ______________________@_________________________
Törvényes képviselő adatai: 30
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.4.3. Név (teljes név):
    
Születési név:31
    
Születési hely és idő:32 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:33
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
E-mail cím:34 ________________________@_________________________
Törvényes képviselő adatai: 35
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5. Alperes adatai nem természetes személy esetén36
1.5.1. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):37
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:38
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:39     
Törvényes vagy szervezeti képviselő adatai:40
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: __________________________@______________________
1.5.2. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):41
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:42
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:43 __________________________________________
Törvényes vagy szervezeti képviselő adatai: 44
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5.3. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):45
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:46
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:47 __________________________________________
Törvényes vagy szervezeti képviselő adatai: 48
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
2. ÉRDEMI RÉSZ
2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):

 

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét49 kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):50

 

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:

 

2.4. A tényállításokat alátámasztó bizonyítási indítványok51 és a rendelkezésre álló bizonyítékok
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    □
Nem    □
Amennyiben igen:
2.4.1.1. Tanú52
Neve:
    
Lakóhelye (tartózkodási helye):53
    
    Annak megjelölése, hogy mely tényeket kívánja a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.1. 2. Tanú54
Neve:
    
Lakóhelye (tartózkodási helye):55
    
    Annak megjelölése, hogy mely tényeket kívánja a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.1.3. Tanú56
Neve:
    
Lakóhelye (tartózkodási helye):57
    
    Annak megjelölése, hogy mely tényeket kívánja a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.2. Szakértő58
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel bizonyítani
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Az indítványozott szakértői alkalmazási mód:59
magánszakértő     □
bíróság által kirendelt szakértő    □
más eljárásban kirendelt szakértő     □
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván szakértővel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a szakértői bizonyítás az adott tény alátámasztására:

 

 

Szakértő kirendelésének indítványozása esetén a szakértő által megválaszolandó kérdések:

 

 

2.4.3. Okirat vagy tárgyi bizonyítási eszköz60
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az okirat vagy a tárgyi bizonyítási eszköz miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.4. Egyéb bizonyítás indítványozása esetén61
A bizonyítási indítvány megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván az indítványozott bizonyítással bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az indítványozott bizonyítás miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:62
2.5. Több kereseti kérelem esetén63
A kérelmek egymáshoz való viszonya:      vagylagos64     □
     egymás melletti65     □
Elbírálásuk kért sorrendje:
    
    
    
    
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke:66
Az érvényesített követelés értéke (pénzösszeg követelése esetén azzal megegyező összeg):    
    
Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható):67
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:
3.2. Az ügynek van-e külföldi vonatkozása:
□ NINCS
□ VAN, részletek:
3.3. Annak meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (hatáskör, illetékesség):

 

 

3.4. Az eljárási illeték
A megfizetett összeg:     
Megfizetésének módja:     
Illeték megfizetésének hiányában
a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:68
költségmentesség    □
teljes költségfeljegyzési jog    □
részleges költségfeljegyzési jog    □
Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:69

 

 

A kérelmezett költségkedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló tények:

 

 

b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén ennek alapjául szolgáló tények, körülmények:

 

 

3.5. A nem természetes személy felperes esetén a nyilvántartó hatóság / bíróság és nyilvántartási szám / cégjegyzékszám, illetve ezek hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmény megjelölése:
3.6. A nem természetes személy alperes esetén a perelhetőségét megalapozó körülmények, ha ismert, az alperes perbeli jogképességét megalapozó tények körében a nyilvántartó hatóság / bíróság és nyilvántartási szám / cégjegyzékszám megjelölése:
3.7. A fél szervezeti, törvényes vagy meghatalmazott képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények körében annak előadása, hogy ki és miért jár el a fél nevében:
3.8. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megjelölése:

 

3.9. Nem kötelező adatok
3.9.1. Alpereshez intézett felhívás70
3.9.1.1. Felhívás a szükséges információ szolgáltatására abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához szükséges információval, és azt nem adja ki számára (állítási szükséghelyzet)

 

3.9.1.2. Felhívás a bizonyíték csatolására abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges adatokkal (bizonyítási szükséghelyzet)

 

 

3.9.2. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:71

 

 

3.10. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:
3.12. Mellékletek:72
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap            
_____________________________________
    aláírás
Tanúk:
1.
Név (teljes név):73     
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):74
    
Aláírás:     
2.
Név (teljes név):75     
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):76
    
Aláírás:     

2. melléklet a 21/2017. (XII. 22.) IM rendelethez

Keresetet tartalmazó irat nyomtatvány
KERESETET TARTALMAZÓ IRAT77,78
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
    
1.2 A per fizetési meghagyásos előzménye a közjegyzői ügyszám megjelölése mellett:

 

 

1.3. Felperes79 adatai természetes személy esetén80
1.3.1. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím: ___________________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:81
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:82
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.3.2. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím: _______________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:83
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: _________________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:84
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.3.3. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím: __________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:85
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ________________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:86
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ________________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.4. Felperes adatai nem természetes személy esetén87
1.4.1. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:     
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő88 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:89
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.4.2. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:     
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő90 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ________________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:91
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.4.3. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:     
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő92 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:93
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.5. Alperes94 adatai természetes személy esetén95
1.5.1. Név (teljes név):
    
Születési név:96
    
Születési hely és idő:97 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:98
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
E-mail cím:99 ______________________@_________________________
Törvényes képviselő adatai: 100
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5.2. Név (teljes név):
    
Születési név:101
    
Születési hely és idő:102 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:103
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
E-mail cím:104 ______________________@_________________________
Törvényes képviselő adatai: 105
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5.3. Név (teljes név):
    
Születési név:106
    
Születési hely és idő:107 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:108
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
E-mail cím:109 ______________________@_________________________
Törvényes képviselő adatai: 110
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.6. Alperes adatai nem természetes személy esetén111
1.6.1. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):112
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:113
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:114     
Törvényes vagy szervezeti képviselő115 adatai:116
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.6.2. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):117
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:118
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:119     
Törvényes vagy szervezeti képviselő120 adatai: 121
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.6.3. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):122
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:123
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:124     
Törvényes vagy szervezeti képviselő125 adatai: 126
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
2. ÉRDEMI RÉSZ
2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):

 

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét127 kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog)128:

 

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:

 

2.4. A tényállításokat alátámasztó bizonyítási indítványok129 és a rendelkezésre álló bizonyítékok
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    □
Nem    □
Amennyiben igen:
2.4.1.1. Tanú130
Neve:     
Lakóhelye (tartózkodási helye):131
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.1.2. Tanú132
Neve:     
Lakóhelye (tartózkodási helye):133
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.1.3. Tanú134
Neve: _______________________________________________________________
Lakóhelye (tartózkodási helye):135
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.2. Szakértő136
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel bizonyítani
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Az indítványozott szakértői alkalmazási mód:137
magánszakértő     □
bíróság által kirendelt szakértő    □
más eljárásban kirendelt szakértő     □
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván szakértővel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a szakértői bizonyítás az adott tény alátámasztására:

 

 

Szakértő kirendelésének indítványozása esetén a szakértő által megválaszolandó kérdések:

 

 

2.4.3. Okirat vagy tárgyi bizonyítási eszköz138
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az okirat vagy a tárgyi bizonyítási eszköz miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.4. Egyéb bizonyítás indítványozása esetén139
A bizonyítási indítvány megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván az indítványozott bizonyítással bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az indítványozott bizonyítás miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:140
2.5. Több kereseti kérelem esetén141
A kérelmek egymáshoz való viszonya:     vagylagos142     □
    egymás melletti143     □
Elbírálásuk kért sorrendje:
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke:144
Az érvényesített követelés értéke (pénzösszeg követelése esetén azzal megegyező összeg     
    
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:
3.2. Az ügynek van-e külföldi vonatkozása:
□ NINCS
□ VAN, részletek:
3.3. Annak meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (hatáskör, illetékesség):145

 

 

3.4. Az eljárási illeték
A megfizetett összeg:     
Megfizetésének módja:     
Illeték megfizetésének hiányában
a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:146
költségmentesség    □
teljes költségfeljegyzési jog    □
részleges költségfeljegyzési jog    □
Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:147

 

 

A kérelmezett költségkedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló tények:

 

 

b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén ennek alapjául szolgáló tények, körülmények:
– közjegyző előtti eljárásban engedélyezett díjfeljegyzési jog: teljes vagy részleges148
– egyéb

 

 

3.5. A nem természetes személy felperes esetén a nyilvántartó hatóság / bíróság és nyilvántartási szám / cégjegyzékszám, illetve ezek hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmény megjelölése:
3.6. A nem természetes személy alperes esetén a perelhetőségét megalapozó körülmények, ha ismert, az alperes perbeli jogképességét megalapozó tények körében a nyilvántartó hatóság / bíróság és nyilvántartási szám / cégjegyzékszám megjelölése:
3.7. A fél szervezeti, törvényes vagy meghatalmazott képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények körében annak előadása, hogy ki és miért jár el a fél nevében:
3.8. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megjelölése:

 

 

3.9. Nem kötelező adatok
3.9.1. Alpereshez intézett felhívás149
3.9.1.1. Felhívás a szükséges információ szolgáltatására abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához szükséges információval, és azt nem adja ki számára (állítási szükséghelyzet)

 

 

3.9.1.2. Felhívás a bizonyíték csatolására abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges adatokkal (bizonyítási szükséghelyzet)

 

 

3.9.2. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:150

 

 

3.10. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:
3.12. Mellékletek151:
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
__________________________________
aláírás
Tanúk:
1.
Név (teljes név):152     
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):153     
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):154     
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):155     
Aláírás: ________________________________________

3. melléklet a 21/2017. (XII. 22.) IM rendelethez

A keresettel/viszontkeresettel/beszámítással szembeni írásbeli ellenkérelem nyomtatvány
KERESETTEL/VISZONTKERESETTEL/BESZÁMÍTÁSSAL SZEMBENI ÍRÁSBELI ELLENKÉRELEM156,157
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
    
1.2. Bírósági ügyszám:
    
1.3. Az ellenkérelmet előterjesztő fél megjelölése természetes személy esetén:
Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Törvényes képviselő neve:158
    
Meghatalmazott képviselő neve:159
    
1.4. Az ellenkérelmet előterjesztő fél megjelölése nem természetes személy esetén:
Szervezet neve:
    
Törvényes vagy szervezeti képviselő160 neve:
    
Meghatalmazott képviselő neve:161 ___________________________________________________________________________
1.5. Felperes adatai természetes személy esetén162
1.5.1. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
1.5.2. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
1.5.3. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
1.6. Felperes adatai nem természetes személy esetén163
1.6.1. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
1.6.2. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
1.6.3. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
1.7. Alperes adatai természetes személy esetén164
1.7.1. Név (teljes név):
    
Születési név:165
    
Születési hely és idő:166 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:167
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím:168 ____________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai: 169
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:170
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.7.2. Név (teljes név):
    
Születési név:171
    
Születési hely és idő:172 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:173
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím:174 _______________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai: 175
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: _________________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:176
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.7.3. Név (teljes név):
    
Születési név:177
    
Születési hely és idő:178 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:179
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím:180 _______________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai: 181
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: _________________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:182
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ________________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.8. Alperes adatai nem természetes személy esetén183
1.8.1. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím:184
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:185
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:186     
Adószám:187 __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő188 adatai:189
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:190
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.8.2. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím:191
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:192
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:193     
Adószám194: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő195 adatai:196
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ________________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:197
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.8.3. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím:198
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:199
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:200     
Adószám201: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő202 adatai:203
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: _________________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:204
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
2. ÉRDEMI RÉSZ
2.1. A keresetet / viszontkeresetet/ beszámítást205 teljes mértékben elismerő nyilatkozat:206

 

2.2. Az eljárás megszüntetésére irányuló kérelem esetén:
2.2.1. Annak megjelölése, hogy milyen okból és milyen tények és körülmények alapján kéri az eljárás megszüntetését:

 

2.2.2. Az eljárás megszüntetésének alapjául szolgáló, a 2.2.1. pontban megjelölt tényeket, körülményeket alátámasztó bizonyítási indítványok207 és a rendelkezésre álló bizonyítékok megjelölése
2.2.2.1.Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    □
Nem    □
Amennyiben igen:
2.2.2.1.1. Tanú208
    Neve:     
Lakóhelye (tartózkodási helye):209
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.2.2.1.2. Tanú210
    Neve:     
Lakóhelye (tartózkodási helye):211
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.2.2.1.3. Tanú212
    Neve:     
Lakóhelye (tartózkodási helye):
213     
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.2.2.2. Szakértő214
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel bizonyítani
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Az indítványozott szakértői alkalmazási mód:215
magánszakértő     □
bíróság által kirendelt szakértő    □
más eljárásban kirendelt szakértő     □
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván szakértővel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a szakértői bizonyítás az adott tény alátámasztására:

 

 

Szakértő kirendelésének indítványozás esetén a szakértő által megválaszolandó kérdések:

 

 

2.2.2.3. Okirat vagy tárgyi bizonyítási eszköz216
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az okirat vagy a tárgyi bizonyítási eszköz miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.2.2.4. Egyéb bizonyítás indítványozása esetén217
A bizonyítási indítvány megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván az indítványozott bizonyítással bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az indítványozott bizonyítás miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.2.2.5. Az ellenkérelem benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:218
2.3. A kereset / viszontkereset / beszámítás219 elutasítása iránti kérelem esetén220
2.3.1. Az elutasítást
egészben kéri     □
részben kéri     □
2.3.2. A részbeni elutasításra irányuló kérelem esetén a kereset / viszontkereset / beszámítás221 azon részének pontos megjelölése, amelyek elutasítását kéri:

 

 

2.4. A keresetlevélben / viszontkereset-levélben / beszámításban222 feltüntetett tényekre, körülményekre, bizonyítási indítványokra, bizonyítékokra vonatkozó vitató nyilatkozatok
2.4.1. A vitatott tények és körülmények, valamint a vitatás oka:

 

 

2.4.2. A vitatott bizonyítékok és a vitatás oka:

 

 

2.4.3. Az ellenzett bizonyítási indítványok és az ellenzés oka:

 

 

2.5. A védekezést megalapozó tények:

 

 

2.6. A keresettel / viszontkeresettel / beszámítással223 szembeni anyagi jogi kifogás (szavatossági, érvénytelenségi, elévülési vagy egyéb) alapjául szolgáló tények:

 

 

2.7. A 2.3–2.6. pontokban meghatározott, a védekezést megalapozó és az anyagi jogi kifogás alapjául szolgáló tényeket alátámasztó bizonyítási indítványok224 és a rendelkezésre álló bizonyítékok
2.7.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    □
Nem    □
Amennyiben igen:
2.7.1.1. Tanú225
Neve:     
Lakóhelye (tartózkodási helye):226
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.7.1.2. Tanú227
Neve:     
Lakóhelye (tartózkodási helye):228
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.7.1.3. Tanú229
Neve:     
Lakóhelye (tartózkodási helye):230
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.7.2. Szakértő231
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel bizonyítani
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Az indítványozott szakértői alkalmazási mód:232
magánszakértő     
bíróság által kirendelt szakértő    
más eljárásban kirendelt szakértő     
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván szakértővel bizonyítani:

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a szakértői bizonyítás az adott tény alátámasztására:

 

 

Szakértő kirendelésének indítványozás esetén a szakértő által megválaszolandó kérdések:

 

 

2.7.3. Okirat vagy tárgyi bizonyítási eszköz233
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani

 

 

Annak megjelölése, hogy az okirat vagy a tárgyi bizonyítási eszköz miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

2.7.4. Egyéb bizonyítás indítványozása esetén234
A bizonyítási indítvány megnevezése:

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván az indítványozott bizonyítással bizonyítani:

 

Annak megjelölése, hogy az indítványozott bizonyítás miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

2.7.5. Az ellenkérelem benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:235
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A nem természetes személy alperes esetén a nyilvántartó hatóság / bíróság és nyilvántartási szám / cégjegyzékszám, illetve ezek hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmény megjelölése:
3.2. A fél szervezeti, törvényes, illetve meghatalmazott képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények körében annak előadása, hogy ki és miért jár el a fél nevében:
3.3. Az ellenfél állítási, illetve bizonyítási szükséghelyzetre hivatkozással tett felhívása esetén
3.3.1. A teljesítéseként adott nyilatkozat

 

3.3.2. A teljesítésként becsatolt bizonyíték

 

3.3.3. A nem teljesítésének az indoka

 

3.4. Nem kötelező adatok
3.4.1. Az ellenfélhez intézett felhívás236
3.4.1.1. Felhívás a szükséges információ szolgáltatására abban az esetben, ha a fél valószínűsíti, hogy kizárólag az ellenfél rendelkezik a fél tényállításához szükséges információval, és azt nem adja ki a fél számára (állítási szükséghelyzet).

 

3.4.1.2. Felhívás a bizonyíték csatolására abban az esetben, ha a fél valószínűsíti, hogy kizárólag az ellenfél rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges adatokkal (bizonyítási szükséghelyzet).

3.4.2. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:237

3.5. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:
3.7. Mellékletek238
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
aláírás
Tanúk:
1.
Név (teljes név):239     
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):240
    
Aláírás:     
2.
Név (teljes név):241    
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):242
    
Aláírás:     

4. melléklet a 21/2017. (XII. 22.) IM rendelethez

A viszontkereset-levél nyomtatvány
VISZONTKERESET-LEVÉL243,244
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
    
1.2. Bírósági ügyszám:
    
1.3. A viszontkereset-levelet előterjesztő alperes megjelölése természetes személy esetén:
Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Törvényes képviselő neve:245
    
Meghatalmazott képviselő neve:246
    
1.4. A viszontkereset-levelet előterjesztő alperes megjelölése nem természetes személy esetén:
Szervezet neve:
    
Képviselő neve:
    
Meghatalmazott képviselő neve:247
    
1.5. Felperes adatai természetes személy esetén248
1.5.1. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
1.5.2. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
1.5.3. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
1.6. Felperes adatai nem természetes személy esetén249
1.6.1. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
1.6.2. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
1.6.3. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:     
1.7. Alperes adatai természetes személy esetén250
1.7.1. Név (teljes név):
    
Születési név:251
    
Születési hely és idő:252 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:253
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím254: ________________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai: 255
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:256
Név:
    
Kézbesítési cím: ___________________________________________________________________________
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.7.2. Név (teljes név):
    
Születési név:257
    
Születési hely és idő:258 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:259
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím260: ______________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai: 261
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:262
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.7.3. Név (teljes név):
    
Születési név:263
    
Születési hely és idő:264 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:265
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím266: ________________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai: 267
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:268
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.8. Alperes adatai nem természetes személy esetén269
1.8.1. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím270:
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:271
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám272:     
Adószám273: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő274 adatai275:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: __________________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:276
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.8.2. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím:277
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:278
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:279     
Adószám:280 __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő281 adatai:282
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:283
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.8.3. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím:284
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:285
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:286     
Adószám287: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő288 adatai:289
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: _________________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:290
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: _______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
2. ÉRDEMI RÉSZ
2.1. Az alperes (több alperes esetén az egyes alperesek) a felperessel (több felperes esetén az egyes felperesekkel) szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):

 

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét291 kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog)292

 

2.3. A viszontkereseti kérelmet megalapozó tények:

 

2.4. A tényállításokat alátámasztó bizonyítási indítványok293 és a rendelkezésre álló bizonyítékok
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    □
Nem    □
Amennyiben igen:
2.4.1.1. Tanú294
Neve:     
Lakóhelye (tartózkodási helye):295
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.1.2. Tanú296
Neve:     
Lakóhelye (tartózkodási helye):297
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.1.3. Tanú298
Neve:     
Lakóhelye (tartózkodási helye):299
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.2. Szakértő300
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel bizonyítani
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Az indítványozott szakértői alkalmazási mód:301
magánszakértő     
bíróság által kirendelt szakértő    
más eljárásban kirendelt szakértő     
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván szakértővel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a szakértői bizonyítás az adott tény alátámasztására:

 

 

Szakértő kirendelésének indítványozása esetén a szakértő által megválaszolandó kérdések:

 

 

2.4.3. Okirat vagy tárgyi bizonyítási eszköz302
Megnevezése:

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az okirat vagy a tárgyi bizonyítási eszköz miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.4. Egyéb bizonyítás indítványozása esetén303
A bizonyítási indítvány megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván az indítványozott bizonyítással bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az indítványozott bizonyítás miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

2.4.5. A viszontkereset-levél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:304
2.5. Több viszontkereseti kérelem esetén305
A kérelmek egymáshoz való viszonya:      vagylagos306     □
     egymás melletti307     □
Elbírálásuk kért sorrendje:
    
    
    
    
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke:308
Az érvényesített követelés értéke (pénzösszeg követelése esetén azzal megegyező összeg     
    
Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható)309:
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:
3.2. Az ügynek van-e külföldi vonatkozása:
□ NINCS
□ VAN, részletek:
    
    
    
    
    
    
3.3. Annak meghatározása, hogy a viszontkereset-levelet miért az adott bíróságra nyújtja be (hatáskör, illetékesség):

 

 

3.4. Az eljárási illeték
A megfizetett összeg:     
Megfizetésének módja:     
Illeték megfizetésének hiányában
a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:310
-    költségmentesség    
-    teljes költségfeljegyzési jog    
-    részleges költségfeljegyzési jog    
Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:311

 

 

A kérelmezett költségkedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló tények:

 

 

b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén ennek alapjául szolgáló tények, körülmények:

 

 

3.5. A nem természetes személy alperes esetén a nyilvántartó hatóság / bíróság és nyilvántartási szám / cégjegyzékszám, illetve ezek hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmény megjelölése:
3.6. A fél szervezeti, törvényes, illetve meghatalmazott képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények körében annak előadása, hogy ki és miért jár el a fél nevében:
3.7. A viszontkereset-levél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megjelölése:

 

 

3.8. Nem kötelező adatok
3.8.1. Felpereshez intézett felhívás312
3.8.1.1. Felhívás a szükséges információ szolgáltatására abban az esetben, ha az alperes valószínűsíti, hogy kizárólag a felperes rendelkezik az alperes tényállításához szükséges információval, és azt nem adja ki számára (állítási szükséghelyzet)

 

 

3.8.1.2. Felhívás a bizonyíték csatolására abban az esetben, ha az alperes valószínűsíti, hogy kizárólag a felperes rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges adatokkal (bizonyítási szükséghelyzet)

 

 

3.8.2. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:313

 

 

3.9. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:
3.11. Mellékletek314
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
______________________________________
aláírás
Tanúk:
1.
Név (teljes név):315     
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):316
    
Aláírás:     
2.
Név (teljes név):317     
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):318
    
Aláírás:     

5. melléklet a 21/2017. (XII. 22.) IM rendelethez

A beszámítást tartalmazó irat nyomtatvány
BESZÁMÍTÁST TARTALMAZÓ IRAT319,320
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
    
1.2. Bírósági ügyszám:
    
1.3. A beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél megjelölése természetes személy esetén:
Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Törvényes képviselő neve:321
    
Meghatalmazott képviselő neve:322
    
1.4. A beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél megjelölése nem természetes személy esetén:
Szervezet neve:
    
Képviselő neve:
    
Meghatalmazott képviselő neve:323
    
1.5. Felperes adatai természetes személy esetén324
1.5.1. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
1.5.2. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
1.5.3. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
1.6. Felperes adatai nem természetes személy esetén325
1.6.1. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
1.6.2. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
1.6.3. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
1.7. Alperes adatai természetes személy esetén326
1.7.1. Név (teljes név):
    
Születési név:327
    
Születési hely és idő:328 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:329
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím:330 ________________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai: 331
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: _______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:332
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.7.2. Név (teljes név):
    
Születési név:333
    
Születési hely és idő:334 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:335
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím:336 __________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai: 337
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:338
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.7.3. Név (teljes név):
    
Születési név:339
    
Születési hely és idő:340 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:341
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím:342 ______________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai: 343
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:344
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.8. Alperes adatai nem természetes személy esetén345
1.8.1. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím:346
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:347
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:348     
Adószám349: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő350 adatai:351
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:352
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.8.2. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím:353
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:354
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:355     
Adószám356: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő357 adatai:358
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:359
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.8.3. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím:360
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:361
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:362     
Adószám:363 __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő364 adatai:365
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:366
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
2. ÉRDEMI RÉSZ
2.1. A beszámítani kívánt pénzkövetelés összege vagy egyéb követelés megnevezése és mennyisége, annak meghatározásával, hogy ki (kik) kivel (kikkel) szemben pontosan mit kívánnak beszámítani:

 

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog) a beszámítással367:

 

2.3. A beszámítás összegét vagy mennyiségét és a beszámított követelés lejártát vagy esedékességét megalapozó tények:

 

2.4. A beszámítás után fennmaradó követelés összege vagy mennyisége, feltüntetve, hogy a beszámítani kívánt követelés a követelést milyen időpontban, mennyiségben és miként szüntette meg:
2.5. Annak meghatározása, hogy a 2.4. pontban foglalt adat milyen számításon alapul:368
2.6. A tényállításokat alátámasztó bizonyítási indítványok369 és a rendelkezésre álló bizonyítékok
2.6.1.Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    □
Nem    □
Amennyiben igen:
2.6.1.1. Tanú370
Neve:     
Lakóhelye (tartózkodási helye):371
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.6.1.2. Tanú372
Neve:     
Lakóhelye (tartózkodási helye):373
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.6.1.3. Tanú374
Neve:     
Lakóhelye (tartózkodási helye):375
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.6.2. Szakértő376
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel bizonyítani
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Az indítványozott szakértői alkalmazási mód:377
magánszakértő     
bíróság által kirendelt szakértő    
más eljárásban kirendelt szakértő     
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván szakértővel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a szakértői bizonyítás az adott tény alátámasztására:

 

 

Szakértő kirendelésének indítványozás esetén a szakértő által megválaszolandó kérdések:

 

 

2.6.3. Okirat vagy tárgyi bizonyítási eszköz378
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az okirat vagy a tárgyi bizonyítási eszköz miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.6.4. Egyéb bizonyítás indítványozása esetén379
A bizonyítási indítvány megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván az indítványozott bizonyítással bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az indítványozott bizonyítás miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.6.5. A beszámítást tartalmazó irat benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:380
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A nem természetes személy alperes esetén a nyilvántartó hatóság / bíróság és nyilvántartási szám / cégjegyzékszám, illetve ezek hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmény megjelölése:
3.2. A fél szervezeti, törvényes, illetve meghatalmazott képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények körében annak előadása, hogy ki és miért jár el a fél nevében:
3.3. Nem kötelező adatok
3.3.1. Ellenfélhez intézett felhívás381
3.3.1.1. Felhívás a szükséges információ szolgáltatására abban az esetben, ha a fél valószínűsíti, hogy kizárólag az ellenfél rendelkezik a fél tényállításához szükséges információval, és azt nem adja ki számára (állítási szükséghelyzet)

 

3.3.1.2. Felhívás a bizonyíték csatolására abban az esetben, ha a fél valószínűsíti, hogy kizárólag az ellenfél rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges adatokkal (bizonyítási szükséghelyzet)

 

3.3.2. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:382

 

3.4. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:
3.6. Mellékletek383
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
______________________________________
aláírás
Tanúk:
1.
Név (teljes név):384
    
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):385
    
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):386
    
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):387
    
Aláírás: ________________________________________

6. melléklet a 21/2017. (XII. 22.) IM rendelethez

Keresetlevél nyomtatvány gondnoksági perben
KERESETLEVÉL GONDNOKSÁGI PERBEN388,389
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
    
1.2. Felperes390 adatai természetes személy esetén391
1.2.1. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím: ________________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:392
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:393
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
A keresetindításra való jogosultságot alátámasztó adatok:394
    
    
1.2.2. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím: _________________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:395
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:396
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
A keresetindításra való jogosultságot alátámasztó adatok: 397
    
    
1.2.3. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím: ____________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:398
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:399
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
A keresetindításra való jogosultságot alátámasztó adatok: 400
    
    
1.3. Felperes adatai nem természetes személy esetén
1.3.1. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:     
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő401 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: _______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:402
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ________________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
A keresetindításra való jogosultságot alátámasztó adatok:403
    
    
1.4. Alperes404 adatai természetes személy esetén405
1.4.1. Név (teljes név):
    
Születési név:406
    
Születési hely és idő:407 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:408
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
E-mail cím:409 ________________________@_________________________
Törvényes képviselő adatai: 410
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.4.2. Név (teljes név):
    
Születési név:411
    
Születési hely és idő:412 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:413
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
E-mail cím:414 _________________________@_________________________
Törvényes képviselő adatai: 415
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.4.3. Név (teljes név):
    
Születési név:416
    
Születési hely és idő:417 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:418
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
E-mail cím:419 ________________________@_________________________
Törvényes képviselő adatai: 420
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5. Alperes adatai nem természetes személy esetén421
1.5.1. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):422
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:423
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:424     
Törvényes vagy szervezeti képviselő425 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5.2. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):426
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:427
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:428     
Törvényes vagy szervezeti képviselő429 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5.3. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):430
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:431
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:432     
Törvényes vagy szervezeti képviselő433 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
2. ÉRDEMI RÉSZ
2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):434

 

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét435 kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):436

 

2.2.1. Ha a kereseti kérelem az alperes cselekvőképességét részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre irányul, legalább egy olyan ügycsoport437 megnevezése, amelyre nézve az alperes gondnokság alá helyezését kéri:

 

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények438:

 

2.4. A tényállításokat alátámasztó bizonyítási indítványok439 és a rendelkezésre álló bizonyítékok
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    □
Nem    □
Amennyiben igen:
2.4.1.1. Tanú440
Neve:     
Lakóhelye (tartózkodási helye):441
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.1. 2. Tanú442
Neve:     
Lakóhelye (tartózkodási helye):443
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.1.3. Tanú444
Neve:     
Lakóhelye (tartózkodási helye):445
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.2. Szakértő446
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván szakértővel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a szakértői bizonyítás az adott tény alátámasztására:

 

 

A szakértő által megválaszolandó kérdések:

 

 

2.4.3. Okirat vagy tárgyi bizonyítási eszköz447
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani?
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az okirat vagy a tárgyi bizonyítási eszköz miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.4. Egyéb bizonyítás indítványozása esetén448
A bizonyítási indítvány megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván az indítványozott bizonyítással bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az indítványozott bizonyítás miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:449
2.4.6. Az alperes ingatlanvagyonára vonatkozó adatok:
2.4.7. Az alperes előzetes jognyilatkozatára450 vonatkozó adatok, ha arról tudomása van:_
2.5. Több kereseti kérelem esetén451
A kérelmek egymáshoz való viszonya:      vagylagos452     □
    egymás melletti453     □
Elbírálásuk kért sorrendje:
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke:454
Az érvényesített követelés értéke (pénzösszeg követelése esetén azzal megegyező összeg):     
    
Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható):455
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:
3.2. Az ügynek van-e külföldi vonatkozása:
□ NINCS
□ VAN, részletek:
3.3. Annak meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (hatáskör, illetékesség):

 

 

3.4. Az eljárási illeték
Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés alapja: a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése, mely szerint a felet költségmentesség illeti meg a gondnoksági perben.
3.5. A nem természetes személy felperes esetén a nyilvántartó hatóság / bíróság és nyilvántartási szám / cégjegyzékszám, illetve ezek hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmény megjelölése:
3.6. A nem természetes személy alperes esetén a perelhetőségét megalapozó körülmények, ha ismert, az alperes perbeli jogképességét megalapozó tények körében a nyilvántartó hatóság / bíróság és nyilvántartási szám / cégjegyzékszám megjelölése:
3.7. A fél szervezeti, törvényes vagy meghatalmazott képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények körében annak előadása, hogy ki és miért jár el a fél nevében:
3.8. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megjelölése:

 

3.9. Nem kötelező adatok
3.9.1. Alpereshez intézett felhívás456
3.9.1.1. Felhívás a szükséges információ szolgáltatására abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához szükséges információval, és azt nem adja ki számára (állítási szükséghelyzet)

 

 

3.9.1.2. Felhívás a bizonyíték csatolására abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges adatokkal (bizonyítási szükséghelyzet)

 

 

3.9.2. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:457

 

 

3.10. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:
3.11. Mellékletek458
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap    
______________________________________
aláírás
Tanúk:
1.
Név (teljes név):459     
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):460
    
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):461     
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):462
    
Aláírás: ________________________________________

7. melléklet a 21/2017. (XII. 22.) IM rendelethez

Keresetlevél nyomtatvány házassági perben
KERESETLEVÉL HÁZASSÁGI PERBEN463,464
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
    
1.2. Felperes465 adatai természetes személy esetén:
1.2.1. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím: __________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:466
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:467
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
A keresetindításra való jogosultságot alátámasztó adatok: 468
    
    
1.3. Felperes adatai nem természetes személy esetén:469
1.3.1. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:     
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő470 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:471
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
A keresetindításra való jogosultságot alátámasztó adatok: 472
    
    
1.4. Alperes473 adatai természetes személy esetén:474
1.4.1. Név (teljes név):
    
Születési név:475
    
Születési hely és idő:476 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:477
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
E-mail cím:478 ______________________@_________________________
Törvényes képviselő adatai: 479
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.4.2. Név (teljes név):
    
Születési név:480
    
Születési hely és idő:481 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:482
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
E-mail cím:483 ______________________@______________________
2. ÉRDEMI RÉSZ
2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):484

 

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét485 kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):

 

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:486

 

2.4. A tényállításokat alátámasztó bizonyítási indítványok487 és a rendelkezésre álló bizonyítékok
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    □
Nem    □
Amennyiben igen:
2.4.1.1. Tanú488
Neve:     
Lakóhelye (tartózkodási helye):489
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.1. 2. Tanú490
Neve:     
Lakóhelye (tartózkodási helye):491
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.1.3. Tanú492
Neve:     
Lakóhelye (tartózkodási helye):493
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.2. Szakértő494
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel bizonyítani?
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Az indítványozott szakértői alkalmazási mód:495
magánszakértő     
bíróság által kirendelt szakértő    
más eljárásban kirendelt szakértő     
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván szakértővel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a szakértői bizonyítás az adott tény alátámasztására:

 

 

Szakértő kirendelésének indítványozása esetén a szakértő által megválaszolandó kérdések:

 

 

2.4.3. Okirat vagy tárgyi bizonyítási eszköz496
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani?
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az okirat vagy a tárgyi bizonyítási eszköz miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.4. Egyéb bizonyítás indítványozása esetén497
A bizonyítási indítvány megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván az indítványozott bizonyítással bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az indítványozott bizonyítás miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:498
2.4.6. A házasságkötés helye és ideje:
    
    
2.4.7. A házasságból származó és életben levő gyermekek születésére vonatkozó adatok:
2.5. Több kereseti kérelem esetén499
A kérelmek egymáshoz való viszonya:     vagylagos500     □
    egymás melletti501     □
Elbírálásuk kért sorrendje:
    
    
    
    
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke:502
Az érvényesített követelés értéke (pénzösszeg követelése esetén azzal megegyező összeg):     
    
Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható):503
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:
3.2. Az ügynek van-e külföldi vonatkozása:
□ NINCS
□ VAN, részletek:
    
    
    
    
    
    
3.3. Annak meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (hatáskör, illetékesség):504

 

 

3.4. Az eljárási illeték
A megfizetett összeg:     
Megfizetésének módja:     
Illeték megfizetésének hiányában
a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:505
-    költségmentesség    
-    teljes költségfeljegyzési jog    
-    részleges költségfeljegyzési jog     
Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:506

 

 

A kérelmezett költségkedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló tények:

 

 

b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés507 esetén ennek alapjául szolgáló tények, körülmények:

 

 

3.5. A nem természetes személy felperes esetén a nyilvántartó hatóság / bíróság és nyilvántartási szám / cégjegyzékszám, illetve ezek hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmény megjelölése:
3.6. A nem természetes személy alperes esetén a perelhetőségét megalapozó körülmények, ha ismert, az alperes perbeli jogképességét megalapozó tények körében a nyilvántartó hatóság / bíróság és nyilvántartási szám / cégjegyzékszám megjelölése:
3.7. A fél szervezeti, törvényes vagy meghatalmazott képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények körében annak előadása, hogy ki és miért jár el a fél nevében:
3.8. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megjelölése:

 

3.9. Nem kötelező adatok
3.9.1. Alpereshez intézett felhívás508
3.9.1.1. Felhívás a szükséges információ szolgáltatására abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához szükséges információval, és azt nem adja ki számára (állítási szükséghelyzet)

 

 

3.9.1.2. Felhívás a bizonyíték csatolására abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges adatokkal (bizonyítási szükséghelyzet)

 

 

3.9.2. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:509

 

 

3.10. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:
    
    
    
    
3.11. Mellékletek510
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap            
______________________________________
aláírás
Tanúk:
1.
Név (teljes név):511     
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):512
    
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):513     
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):514
    
Aláírás: ________________________________________

8. melléklet a 21/2017. (XII. 22.) IM rendelethez

Keresetlevél nyomtatvány munkaügyi perben
KERESETLEVÉL MUNKAÜGYI PERBEN515,516
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró közigazgatási és munkaügyi bíróság megnevezése:
    
1.2. Felperes517 adatai természetes személy esetén:518
1.2.1. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím: __________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:519
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:520
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.2.2. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím: __________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:521
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:522
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.2.3. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím: __________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:523
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:524
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.3. Felperes adatai nem természetes személy esetén525
1.3.1. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:     
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő526 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:527
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.3.2. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:     
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő528 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:529
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.3.3. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:     
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő530 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:531
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.4. Alperes532 adatai természetes személy esetén533
1.4.1. Név (teljes név):
    
Születési név:534
    
Születési hely és idő:535 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:536
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Törvényes képviselő adatai: 537
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.4.2. Név (teljes név):
    
Születési név:538
    
Születési hely és idő:539 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:540
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Törvényes képviselő adatai: 541
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.4.3. Név (teljes név):
    
Születési név:542
    
Születési hely és idő:543 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:544
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Törvényes képviselő adatai: 545
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5. Alperes adatai nem természetes személy esetén546
1.5.1. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):547
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:548
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:549     
Törvényes vagy szervezeti képviselő adatai:550
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5.2. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):551
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:552
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:553     
Törvényes vagy szervezeti képviselő adatai:554
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5.3. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):555
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:556
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:557     
Törvényes vagy szervezeti képviselő adatai:558
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
2. ÉRDEMI RÉSZ
2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):

 

2.1.1. Ha a felperes munkaviszonya jogellenes megszüntetése következményeként kártérítésként elmaradt jövedelme megtérítését kéri, az elmaradt jövedelem tételeinek megjelölése jogcímenként és összegszerűen559

 

2.1.2. Ha a felperes munkaviszonya jogellenes megszüntetése következményeként kártérítésként elmaradt jövedelme megfizetését kéri, az elmaradt jövedelem címén igényelt kártérítés esetén 12 havi távolléti díjának megfelelő összeg megjelölése.560

 

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét561 kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):562

 

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:

 

2.4. A tényállításokat alátámasztó bizonyítási indítványok563 és a rendelkezésre álló bizonyítékok
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    □
Nem    □
Amennyiben igen:
2.4.1.1. Tanú564
Neve:     
Lakóhelye (tartózkodási helye):565
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.1. 2. Tanú566
Neve:     
Lakóhelye (tartózkodási helye):567
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.1.3. Tanú568
Neve:     
Lakóhelye (tartózkodási helye):569
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.2. Szakértő570
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel bizonyítani?
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Az indítványozott szakértői alkalmazási mód:571
magánszakértő     
bíróság által kirendelt szakértő    
más eljárásban kirendelt szakértő     
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván szakértővel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a szakértői bizonyítás az adott tény alátámasztására:

 

 

Szakértő kirendelésének indítványozása esetén a szakértő által megválaszolandó kérdések:

 

 

2.4.3. Okirat vagy tárgyi bizonyítási eszköz572
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani?
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az okirat vagy a tárgyi bizonyítási eszköz miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.4. Egyéb bizonyítás indítványozása esetén573
A bizonyítási indítvány megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván az indítványozott bizonyítással bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az indítványozott bizonyítás miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:574
2.5. Több kereseti kérelem esetén575
A kérelmek egymáshoz való viszonya:     vagylagos576     □
    egymás melletti577     □
Elbírálásuk kért sorrendje:
    
    
    
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke:578
Az érvényesített követelés értéke (pénzösszeg követelése esetén azzal megegyező összeg):     
    
Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható):
Munkaviszony helyreállítására irányuló kérelem esetén az egyévi távolléti díj meghatározása:     
    
    
3.2. Az ügynek van-e külföldi vonatkozása:
□ NINCS
□ VAN, részletek:
    
    
    
3.3. Annak meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott közigazgatási és munkaügyi bíróságra nyújtja be (hatáskör, illetékesség):579

 

 

3.4. Az eljárási illeték
a) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esete:
– tárgyi költségfeljegyzési jog580     
– tárgyi illetékfeljegyzési jog581     
Az illetékfizetés alóli mentesülés alapjául szolgáló tények, körülmények:

 

 

b) Munkavállalói költségkedvezményre való jogosultság megállapításához szükséges adatok:582

 

 

3.5. A nem természetes személy felperes perbeli jogképességét megalapozó tények körében a nyilvántartó hatóság / bíróság és nyilvántartási szám / cégjegyzékszám megjelölése:
3.6. A nem természetes személy alperes esetén a perelhetőségét megalapozó körülmények, ha ismert, az alperes perbeli jogképességét megalapozó tények körében a nyilvántartó hatóság / bíróság és nyilvántartási szám / cégjegyzékszám megjelölése:
3.7. A fél szervezeti vagy törvényes képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények körében annak előadása, hogy ki és miért jár el a fél nevében:
3.8. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megjelölése:

 

 

3.9. Nem kötelező adatok
3.9.1. Alpereshez intézett felhívás583
3.9.1.1. Felhívás a szükséges információ szolgáltatására abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához szükséges információval, és azt nem adja ki számára (állítási szükséghelyzet)

 

 

3.9.1.2. Felhívás a bizonyíték csatolására abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges adatokkal (bizonyítási szükséghelyzet)

 

 

3.9.2. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:584

 

 

3.10. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:
    
    
    
    
    
    
    
    
    
3.11. Mellékletek585
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
______________________________________
aláírás
Tanúk:
1.
Név (teljes név):586
    
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):587
    
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):588
    
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):589
    
Aláírás: ________________________________________

9. melléklet a 21/2017. (XII. 22.) IM rendelethez

Keresetlevél nyomtatvány végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt indított perben
KERESETLEVÉL VÉGREHAJTÁS MEGSZÜNTETÉSE ÉS KORLÁTOZÁSA IRÁNTI PERBEN590,591
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
    
1.2. Felperes592 adatai természetes személy esetén593
1.2.1. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím: __________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:594
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:595
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.2.2. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím: __________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:596
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:597
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.2.3. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím: __________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:598
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:599
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.3. Felperes adatai nem természetes személy esetén600
1.3.1. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:     
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő601 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:602
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.3.2. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:     
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő603 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:604
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.3.3. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:     
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő605 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:606
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.4. Alperes607 adatai természetes személy esetén608
1.4.1. Név (teljes név):
    
Születési név:609
    
Születési hely és idő:610 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:611
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
E-mail cím:612 ______________________@_________________________
Törvényes képviselő adatai: 613
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.4.2. Név (teljes név):
    
Születési név:614
    
Születési hely és idő:615 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:616
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
E-mail cím:617 ______________________@_________________________
Törvényes képviselő adatai: 618
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.4.3. Név (teljes név):
    
Születési név:619
    
Születési hely és idő:620 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:621
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
E-mail cím:622 ______________________@_________________________
Törvényes képviselő adatai: 623
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5. Alperes adatai nem természetes személy esetén624
1.5.1. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):625
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:626
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:627     
Törvényes vagy szervezeti képviselő628 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5.2. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):629
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:630
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:631     
Törvényes vagy szervezeti képviselő632 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5.3. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):633
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:634
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:635     
Törvényes vagy szervezeti képviselő636 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.6. A végrehajtható okiratot637 kiállító személy, szerv neve638:
1.7. A végrehajtás elrendelésekor kiállított végrehajtható okirat száma:
    
1.8. A végrehajtást foganatosító végrehajtó:
Neve:
    
Székhelye:
    
1.9. A végrehajtási ügy száma:     
2. ÉRDEMI RÉSZ
2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):639

 

2.1.1. Végrehajtás korlátozása iránt indított perben a végrehajtani kívánt követelésrész, amelyre a felperes a végrehajtást korlátozni kívánja

 

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét640 kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):641

 

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:

 

2.4. A tényállításokat alátámasztó bizonyítási indítványok642 és a rendelkezésre álló bizonyítékok
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    □
Nem    □
Amennyiben igen:
2.4.1.1. Tanú643
Neve:     
Lakóhelye (tartózkodási helye):644
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.1. 2. Tanú645
Neve:     
Lakóhelye (tartózkodási helye):646
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.1.3. Tanú647
Neve:     
Lakóhelye (tartózkodási helye):648
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.2. Szakértő649
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel bizonyítani
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Az indítványozott szakértői alkalmazási mód:650
magánszakértő     
bíróság által kirendelt szakértő    
más eljárásban kirendelt szakértő     
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván szakértővel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a szakértői bizonyítás az adott tény alátámasztására:

 

 

Szakértő kirendelésének indítványozása esetén a szakértő által megválaszolandó kérdések:

 

 

2.4.3. Okirat vagy tárgyi bizonyítási eszköz651
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az okirat vagy a tárgyi bizonyítási eszköz miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.4. Egyéb bizonyítás indítványozása esetén652
A bizonyítási indítvány megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván az indítványozott bizonyítással bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az indítványozott bizonyítás miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:653
2.5. Több kereseti kérelem esetén654
A kérelmek egymáshoz való viszonya:      vagylagos655     □
    egymás melletti656     □
Elbírálásuk kért sorrendje:
                
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke:657
Az érvényesített követelés értéke658 (pénzösszeg követelése esetén azzal megegyező összeg):
Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható):659
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:
3.2. Az ügynek van-e külföldi vonatkozása:
□ NINCS
□ VAN, részletek:
3.3. Annak meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (hatáskör, illetékesség):660

 

 

3.4. Az eljárási illeték
A megfizetett összeg:     
Megfizetésének módja:     
Illeték megfizetésének hiányában
a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:661
-    költségmentesség    
-    teljes költségfeljegyzési jog    
-    részleges költségfeljegyzési jog    
Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:662

 

 

A kérelmezett költségkedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló tények:

 

 

b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén ennek alapjául szolgáló tények, körülmények:

 

 

3.5. A nem természetes személy felperes esetén a nyilvántartó hatóság / bíróság és nyilvántartási szám / cégjegyzékszám, illetve ezek hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmény megjelölése:
3.6. A nem természetes személy alperes esetén a perelhetőségét megalapozó körülmények, ha ismert, az alperes perbeli jogképességét megalapozó tények körében a nyilvántartó hatóság / bíróság és nyilvántartási szám / cégjegyzékszám megjelölése:
3.7. A fél szervezeti, törvényes vagy meghatalmazott képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények körében annak előadása, hogy ki és miért jár el a fél nevében:
3.8. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megjelölése:

 

3.9. Nem kötelező adatok
3.9.1. Alpereshez intézett felhívás663
3.9.1.1. Felhívás a szükséges információ szolgáltatására abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához szükséges információval, és azt nem adja ki számára (állítási szükséghelyzet)

 

 

3.9.1.2. Felhívás a bizonyíték csatolására abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges adatokkal (bizonyítási szükséghelyzet)

 

 

3.9.2. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:664

 

 

3.10. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:
3.11. Mellékletek:665
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap        
______________________________________
aláírás
Tanúk:
1.
Név (teljes név):666
    
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):667
    
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):668
    
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):669
    
Aláírás: ________________________________________

10. melléklet a 21/2017. (XII. 22.) IM rendelethez

Keresetlevél nyomtatvány végrehajtási igényperben
KERESETLEVÉL VÉGREHAJTÁSI IGÉNYPERBEN670,671
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
    
1.2. Felperes672 adatai természetes személy esetén673
1.2.1. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím: __________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:674
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:675
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.2.2. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím: __________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:676
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:677
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.2.3. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím: __________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:678
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:679
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.3. Felperes adatai nem természetes személy esetén680
1.3.1. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:     
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő681 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:682
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.3.2. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:     
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő683 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:684
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.3.3. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:     
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő685 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:686
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.4. Alperes687 adatai természetes személy esetén688
1.4.1. Név (teljes név):
    
Születési név:689
    
Születési hely és idő:690 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:691
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
E-mail cím:692 ______________________@_________________________
Törvényes képviselő adatai: 693
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.4.2. Név (teljes név):
    
Születési név:694
    
Születési hely és idő:695 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:696
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
E-mail cím:697 ______________________@_________________________
Törvényes képviselő adatai: 698
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.4.3. Név (teljes név):
    
Születési név:699
    
Születési hely és idő:700 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:701
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
E-mail cím:702 ______________________@_________________________
Törvényes képviselő adatai: 703
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5. Alperes adatai nem természetes személy esetén704
1.5.1. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):705
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:706
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:707     
Törvényes vagy szervezeti képviselő708 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5.2. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):709
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:710
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:711     
Törvényes vagy szervezeti képviselő712 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5.3. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):713
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:714
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:715     
Törvényes vagy szervezeti képviselő716 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.6. A végrehajtást foganatosító végrehajtó:
Neve:
    
Székhelye:
    
1.7. A végrehajtási ügy száma:     
2. ÉRDEMI RÉSZ
2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):717

 

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét718 kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):719

 

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:

 

2.4. A tényállításokat alátámasztó bizonyítási indítványok720 és a rendelkezésre álló bizonyítékok
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    □
Nem    □
Amennyiben igen:
2.4.1.1. Tanú721
Neve:
    
Lakóhelye (tartózkodási helye):722
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:
Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.1. 2. Tanú723
Neve:
    
Lakóhelye (tartózkodási helye):724
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.1.3. Tanú725
Neve:
    
Lakóhelye (tartózkodási helye):726
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.2. Szakértő727
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel bizonyítani
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Az indítványozott szakértői alkalmazási mód:728
magánszakértő     
bíróság által kirendelt szakértő    
más eljárásban kirendelt szakértő     
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván szakértővel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a szakértői bizonyítás az adott tény alátámasztására:

 

 

Szakértő kirendelésének indítványozása esetén a szakértő által megválaszolandó kérdések:

 

 

2.4.3. Okirat vagy tárgyi bizonyítási eszköz729
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az okirat vagy a tárgyi bizonyítási eszköz miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.4. Egyéb bizonyítás indítványozása esetén730
A bizonyítási indítvány megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván az indítványozott bizonyítással bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az indítványozott bizonyítás miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:731
2.5. Több kereseti kérelem esetén732
A kérelmek egymáshoz való viszonya:     vagylagos733     □
    egymás melletti734     □
Elbírálásuk kért sorrendje:
    
    
    
    
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke:735
Az érvényesített követelés értéke736 (pénzösszeg követelése esetén azzal megegyező összeg):
    
    
    
Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható):737
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:
3.2. Az ügynek van-e külföldi vonatkozása:
□ NINCS
□ VAN, részletek:
    
    
    
    
3.3. Annak meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (hatáskör, illetékesség):738

 

 

3.4. Az eljárási illeték
A megfizetett összeg:     
Megfizetésének módja:     
Illeték megfizetésének hiányában
a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:739
-    költségmentesség    □
-    teljes költségfeljegyzési jog    □
-    részleges költségfeljegyzési jog    □
Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:740

 

 

A kérelmezett költségkedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló tények:

 

 

b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén ennek alapjául szolgáló tények, körülmények:

 

 

3.5. A nem természetes személy felperes esetén a nyilvántartó hatóság / bíróság és nyilvántartási szám / cégjegyzékszám, illetve ezek hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmény megjelölése:
3.6. A nem természetes személy alperes esetén a perelhetőségét megalapozó körülmények, ha ismert, az alperes perbeli jogképességét megalapozó tények körében a nyilvántartó hatóság / bíróság és nyilvántartási szám / cégjegyzékszám megjelölése:
3.7. A fél szervezeti, törvényes vagy meghatalmazott képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények körében annak előadása, hogy ki és miért jár el a fél nevében:
3.8. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megjelölése:

 

 

3.9. Nem kötelező adatok
3.9.1. Alpereshez intézett felhívás741
3.9.1.1. Felhívás a szükséges információ szolgáltatására abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához szükséges információval, és azt nem adja ki számára (állítási szükséghelyzet)

 

 

3.9.1.2. Felhívás a bizonyíték csatolására abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges adatokkal (bizonyítási szükséghelyzet)

 

 

3.9.2. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:742

 

 

3.10. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:
3.11. Mellékletek:743
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
______________________________________
aláírás
Tanúk:
1.
Név (teljes név):744
    
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):745
    
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):746
    
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):747
    
Aláírás: ________________________________________

11. melléklet a 21/2017. (XII. 22.) IM rendelethez

Keresetlevél nyomtatvány a végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránti perben
KERESETLEVÉL VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSBA TÖRTÉNŐ BEKAPCSOLÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI PERBEN748,749
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
    
1.2. Felperes750 adatai természetes személy esetén751
1.2.1. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím: __________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:752
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:753
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.2.2. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím: __________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:754
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:755
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.2.3. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím: __________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:756
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:757
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.3. Felperes adatai nem természetes személy esetén758
1.3.1. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:     
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő759 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:760
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.3.2. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:     
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:     
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő761 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:762
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.3.3. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:     
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő763 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím: ___________________________________________________________________________
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:764
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.4. Alperes765 adatai természetes személy esetén766
1.4.1. Név (teljes név):
    
Születési név:767
    
Születési hely és idő:768 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:769
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
E-mail cím:770 ______________________@_________________________
Törvényes képviselő adatai: 771
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.4.2. Név (teljes név):
    
Születési név:772
    
Születési hely és idő:773 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:774
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
E-mail cím:775 ______________________@_________________________
Törvényes képviselő adatai: 776
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.4.3. Név (teljes név):
    
Születési név:777
    
Születési hely és idő:778 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:779
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
E-mail cím:780 ______________________@_________________________
Törvényes képviselő adatai: 781
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5. Alperes adatai nem természetes személy esetén782
1.5.1. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):783
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:784
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:785     
Törvényes vagy szervezeti képviselő786 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5.2. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):787
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:788
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:789     
Törvényes vagy szervezeti képviselő790 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5.3. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):791
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:792
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:793     
Törvényes vagy szervezeti képviselő794 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:     
E-mail cím: ______________________@______________________
1.6. A végrehajtást foganatosító végrehajtó:
Neve:
    
Székhelye:
    
1.7. A végrehajtási ügy száma:     
2. ÉRDEMI RÉSZ
2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):795

 

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét796 kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):797

 

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:

 

2.4. A tényállításokat alátámasztó bizonyítási indítványok798 és a rendelkezésre álló bizonyítékok
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    □
Nem    □
Amennyiben igen:
2.4.1.1. Tanú799
Neve:
    
Lakóhelye (tartózkodási helye):800
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.1. 2. Tanú801
Neve:
    
Lakóhelye (tartózkodási helye):802
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.1.3. Tanú803
Neve:
    
Lakóhelye (tartózkodási helye):804
    
    Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.2. Szakértő805
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel bizonyítani
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Az indítványozott szakértői alkalmazási mód:806
magánszakértő     
bíróság által kirendelt szakértő    
más eljárásban kirendelt szakértő     
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván szakértővel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a szakértői bizonyítás az adott tény alátámasztására:

 

 

Szakértő kirendelésének indítványozása esetén a szakértő által megválaszolandó kérdések:

 

 

2.4.3. Okirat vagy tárgyi bizonyítási eszköz807
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az okirat vagy a tárgyi bizonyítási eszköz miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.4. Egyéb bizonyítás indítványozása esetén808
A bizonyítási indítvány megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván az indítványozott bizonyítással bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az indítványozott bizonyítás miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:809
2.5. Több kereseti kérelem esetén810
A kérelmek egymáshoz való viszonya:     vagylagos811     □
    egymás melletti812     □
Elbírálásuk kért sorrendje:
    
    
    
    
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke:813
Az érvényesített követelés értéke814 (pénzösszeg követelése esetén azzal megegyező összeg):
    
    
    
Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható):
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:
3.2. Az ügynek van-e külföldi vonatkozása:
□ NINCS
□ VAN, részletek:
    
    
    
    
3.3. Annak meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (hatáskör, illetékesség):815

 

 

3.4. Az eljárási illeték
A megfizetett összeg:     
Megfizetésének módja:     
Illeték megfizetésének hiányában
a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:816
-    költségmentesség    □
-    teljes költségfeljegyzési jog    □
-    részleges költségfeljegyzési jog    □
Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:817

 

 

A kérelmezett költségkedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló tények:

 

 

b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén ennek alapjául szolgáló tények, körülmények:

 

 

3.5. A nem természetes személy felperes esetén a nyilvántartó hatóság / bíróság és nyilvántartási szám / cégjegyzékszám, illetve ezek hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmény megjelölése:
3.6. A nem természetes személy alperes esetén a perelhetőségét megalapozó körülmények, ha ismert, az alperes perbeli jogképességét megalapozó tények körében a nyilvántartó hatóság / bíróság és nyilvántartási szám / cégjegyzékszám megjelölése:
3.7. A fél szervezeti, törvényes vagy meghatalmazott képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények körében annak előadása, hogy ki és miért jár el a fél nevében:
3.8. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megjelölése:

 

 

3.9. Nem kötelező adatok
3.9.1. Alpereshez intézett felhívás818
3.9.1.1. Felhívás a szükséges információ szolgáltatására abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához szükséges információval, és azt nem adja ki számára (állítási szükséghelyzet)

 

 

3.9.1.2. Felhívás a bizonyíték csatolására abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges adatokkal (bizonyítási szükséghelyzet)

 

 

3.9.2. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:819

 

 

3.10. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:
3.11. Mellékletek:820
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
______________________________________
aláírás
Tanúk:
1.
Név (teljes név):821
    
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):822
    
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):823
    
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):824
    
Aláírás: ________________________________________

12. melléklet a 21/2017. (XII. 22.) IM rendelethez

Keresetlevél nyomtatvány a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perben
KERESETLEVÉL A JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI ÜGYBEN HOZOTT HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN825,826
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.2. Felperes827 adatai természetes személy esetén828
1.2.1. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím: __________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:829
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:830
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.2.2. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím: __________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:831
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:832
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.2.3. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
E-mail cím: __________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:833
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:834
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.3. Felperes adatai nem természetes személy esetén835
1.3.1. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:     
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő836 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:837
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.3.2. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:     
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő838 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:839
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.3.3. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:     
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő840 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:841
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.4. Alperes842 adatai természetes személy esetén843
1.4.1. Név (teljes név):
    
Születési név:844
    
Születési hely és idő:845 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:846
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
E-mail cím:847 ______________________@_________________________
Törvényes képviselő adatai: 848
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.4.2. Név (teljes név):
    
Születési név:849
    
Születési hely és idő:850 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:851
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
E-mail cím:852 ______________________@_________________________
Törvényes képviselő adatai: 853
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.4.3. Név (teljes név):
    
Születési név:854
    
Születési hely és idő:855 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:856
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
E-mail cím:857 ______________________@_________________________
Törvényes képviselő adatai: 858
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5. Alperes adatai nem természetes személy esetén859
1.5.1. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):860
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:861
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:862     
Törvényes vagy szervezeti képviselő863 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5.2. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):864
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:865
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:866     
Törvényes vagy szervezeti képviselő867 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5.3. Szervezet neve:
    
Székhely:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):868
    
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:869
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:870     
Törvényes vagy szervezeti képviselő871 adatai:
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.6. A megváltoztatni kért birtokvédelmi határozatot hozó jegyző által vezetett hivatal megnevezése és székhelye:
1.7. A birtokvédelmi határozat száma:
    
2. ÉRDEMI RÉSZ
2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):872

 

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét873 kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):874

 

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:

 

2.4. A tényállításokat alátámasztó bizonyítási indítványok875 és a rendelkezésre álló bizonyítékok
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    □
Nem    □
Amennyiben igen:
2.4.1.1. Tanú876
Neve:
    
Lakóhelye (tartózkodási helye):877
    
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.1. 2. Tanú878
Neve:
    
Lakóhelye (tartózkodási helye):879
    
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.1.3. Tanú880
Neve:
    
Lakóhelye (tartózkodási helye):881
    
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.2. Szakértő882
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel bizonyítani
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Az indítványozott szakértői alkalmazási mód:883
magánszakértő     
bíróság által kirendelt szakértő    
más eljárásban kirendelt szakértő     
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván szakértővel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a szakértői bizonyítás az adott tény alátámasztására:

 

 

Szakértő kirendelésének indítványozása esetén a szakértő által megválaszolandó kérdések:

 

 

2.4.3. Okirat vagy tárgyi bizonyítási eszköz884
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Megnevezése:

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az okirat vagy a tárgyi bizonyítási eszköz miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.4. Egyéb bizonyítás indítványozása esetén885
A bizonyítási indítvány megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván az indítványozott bizonyítással bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az indítványozott bizonyítás miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:886
2.5. Több kereseti kérelem esetén887
A kérelmek egymáshoz való viszonya:      vagylagos888     □
     egymás melletti889     □
Elbírálásuk kért sorrendje:
    
    
    
    
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke:
Az érvényesített követelés értéke890 (pénzösszeg követelése esetén azzal megegyező összeg):
    
    
    
Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható):891
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:
3.2. Az ügynek van-e külföldi vonatkozása:
□ NINCS
□ VAN, részletek:
    
    
    
    
    
3.3. A perre hatáskörrel, illetékességgel rendelkező bíróság:892

 

 

3.4. Az eljárási illeték
A megfizetett összeg:     
Megfizetésének módja:     
Illeték megfizetésének hiányában
a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:893
-    költségmentesség    
-    teljes költségfeljegyzési jog    
-    részleges költségfeljegyzési jog    
Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:894

 

 

A kérelmezett költségkedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló tények:

 

 

b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén ennek alapjául szolgáló tények, körülmények:

 

 

3.5. A nem természetes személy felperes esetén a nyilvántartó hatóság / bíróság és nyilvántartási szám / cégjegyzékszám, illetve ezek hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmény megjelölése:
3.6. A nem természetes személy alperes esetén a perelhetőségét megalapozó körülmények, ha ismert, az alperes perbeli jogképességét megalapozó tények körében a nyilvántartó hatóság / bíróság és nyilvántartási szám / cégjegyzékszám megjelölése:
3.7. A fél szervezeti, törvényes vagy meghatalmazott képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények körében annak előadása, hogy ki és miért jár el a fél nevében:
3.8. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megjelölése:

 

 

3.9. Nem kötelező adatok
3.9.1. Alpereshez intézett felhívás895
3.9.1.1. Felhívás a szükséges információ szolgáltatására abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához szükséges információval, és azt nem adja ki számára (állítási szükséghelyzet)

 

 

3.9.1.2. Felhívás a bizonyíték csatolására abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges adatokkal (bizonyítási szükséghelyzet)

 

 

3.9.2. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:896

 

 

3.10. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:
3.11. Mellékletek:897
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
______________________________________
aláírás
Tanúk:
1.
Név (teljes név):898
    
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):899
    
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):900
    
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):901
    
Aláírás: ________________________________________

13. melléklet a 21/2017. (XII. 22.) IM rendelethez

Közigazgatási per megindítása iránti keresetlevél nyomtatványa
KÖZIGAZGATÁSI PER MEGINDÍTÁSA IRÁNTI KERESETLEVÉL902,903
1.1.    Eljáró bíróság megnevezése:
1.2. Felperes904 adatai természetes személy esetén905
1.2.1. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: __________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):

Adóazonosító jel:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

E-mail cím: __________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:906
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:907
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.2.1. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: __________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):

Adóazonosító jel:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

E-mail cím: __________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:908
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:909
Név:
Kézbesítési cím:
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.2.3. Név (teljes név):
    
Születési név:
    
Születési hely és idő: __________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):

Adóazonosító jel:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

E-mail cím: __________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:910
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:911
Név:
Kézbesítési cím:
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.3. Felperes adatai nem természetes személy esetén912
1.3.1. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:
    
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő adatai:913
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:914
Név:
Kézbesítési cím:
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.3.2. Szervezet neve:
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:
    
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő adatai:915
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:916
Név:
Kézbesítési cím:
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.3.3. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:
    
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő adatai:917
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:918
Név:
Kézbesítési cím:
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.4. A felperesek együttes képviseletének ellátására meghatalmazott képviselő adatai919
1.4.1. Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5. Alperes920 közigazgatási szerv adatai921
1.5.1. Neve:
Székhelye:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):922
    
Képviselő adatai:923
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5.2. Neve:
Székhelye:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):924
    
Képviselő adatai:925
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5.3. Neve:
Székhelye:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):926
    
Képviselő adatai:927
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
2. A vitatott közigazgatási cselekmény928
2.1. A vitatott közigazgatási cselekmény azonosítására alkalmas adat:

 

 

2.2. A vitatott közigazgatási cselekményről való tudomásszerzés módja:
postai kézbesítés    □
elektronikus kézbesítés    □
hirdetményi kézbesítés    □
egyéb        □
2.3. A vitatott közigazgatási cselekményről való tudomásszerzés ideje:
_____. ______________ ___
3. A közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelem
3.1. A közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelem megjelölése

 

 

3.2. A közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelem alapjául szolgáló tények

 

 

3.3 A közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelmet alátámasztó bizonyítási indítványok929 és a rendelkezésre álló bizonyítékok
3.3.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    □
Nem    □
Amennyiben igen:
3.3.1.1. Tanú930
Neve:
    
Lakóhelye (tartózkodási helye)931:
    
    Annak megjelölése, hogy mely tényeket kívánja a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

3.3.1.2. Tanú932
Neve:
    
Lakóhelye (tartózkodási helye)933:
    
    Annak megjelölése, hogy mely tényeket kívánja a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

3.3.1.3. Tanú934
Neve:
    
Lakóhelye (tartózkodási helye)935:
    
    Annak megjelölése, hogy mely tényeket kívánja a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

3.3.2. Szakértő936
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel bizonyítani:
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Az indítványozott szakértői alkalmazási mód 937:
a megelőző közigazgatási eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő    □
magánszakértő     □
bíróság által kirendelt szakértő    □
más eljárásban kirendelt szakértő     □
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván szakértővel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a szakértői bizonyítás az adott tény alátámasztására:

 

 

Szakértő kirendelésének indítványozása esetén a szakértő által megválaszolandó kérdések:

 

 

3.3.3. Okirat vagy tárgyi bizonyítási eszköz938
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani:
Igen    □
Nem    □
Amennyiben igen:
Megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az okirat vagy a tárgyi bizonyítási eszköz miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

3.3.4. Egyéb bizonyítás indítványozása esetén939
A bizonyíték megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván az indítványozott bizonyítással bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az indítványozott bizonyítás miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

3.3.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:940
4. A bíróság döntésére irányuló határozott kereseti kérelem941

4.1. a közigazgatási cselekmény hatályon kívül helyezése, megsemmisítése vagy megváltoztatása

 

 

4.2. közigazgatási cselekmény megvalósításának megtiltása

 

 

4.3. a közigazgatási jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítésére kötelezés

 

 

4.4. a közigazgatási szerződéses jogviszonnyal vagy a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatban okozott kár megtérítésére kötelezés

 

 

4.5. a közigazgatási tevékenységgel előidézett jogsértés tényének vagy a közigazgatási jogviszony szempontjából lényeges egyéb ténynek a megállapítása941


941 Ez a kereseti kérelem akkor terjeszthető elő, ha az a felperes jogainak az alperessel szemben való megóvása érdekében szükséges, és a közigazgatási tevékenység vagy a jogviszony természeténél fogva, illetve valamely más okból a 4.1.-4.6. pontban meghatározott kereseti kérelemnek nincs helye.

4.6. A 4.1., a 4.3. vagy a 4.4. alpontban megjelölt kereseti kérelem esetén annak megjelölése, hogy pontosan milyen döntés meghozatalát kéri(k) a bíróságtól

 

 

4.7. Több kereseti kérelem esetén942
A kérelmek egymáshoz való viszonya:     vagylagos943     □
    egymás melletti944     □
Elbírálásuk kért sorrendje:

 

 

5. A pertárgy értéke
Az érvényesített követelés értéke (pénzösszeg követelése esetén azzal megegyező összeg):945
Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható):

 

 

A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:

 

 

6. Az ügynek van-e külföldi vonatkozása:
□ NINCS
□ VAN, részletek:

 

 

7. Annak meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (hatáskör, illetékesség):

 

 

8. Az eljárási illeték
8.1. A megfizetett összeg:
    
8.2. Megfizetésének módja:
    
8.3. Illeték megfizetésének hiányában:
8.3.1. Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:946
-    költségmentesség    □
-    részleges költségfeljegyzési jog    □
-    teljes költségfeljegyzési jog    □
Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:947

 

 

A kérelmezett költségkedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló tények:

 

 

Munkavállalói költségkedvezményre való jogosultság megállapításához szükséges adatok:948

 

 

8.3.2. Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén:
– tárgyi költségfeljegyzési jog949    □
– tárgyi illetékfeljegyzési jog950951    □
Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén ennek alapjául szolgáló tények, körülmények:

 

 

9. A felperes szervezeti, törvényes, illetve meghatalmazott képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények körében annak előadása, hogy ki és miért jár el a fél nevében:

 

 

10. Az 5-9. pontban feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megjelölése:

 

 

11. Nem kötelező adatok
11.1. Alpereshez intézett felhívás952
11.1.1. Felhívás a szükséges információ szolgáltatására abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához szükséges információval, és azt nem adja ki számára (állítási szükséghelyzet)

 

 

11.1.2. Felhívás a bizonyíték csatolására abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges adatokkal (bizonyítási szükséghelyzet)

 

 

11.2. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:953

 

 

12. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:

 

 

13. Mellékletek954

 

 

Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
__________________________________
aláírás
Tanúk:
1.
Név (teljes név):955
    
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):956
    
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):957
    
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):958
    
Aláírás: _______________________________________

14. melléklet a 21/2017. (XII. 22.) IM rendelethez

Mulasztási per megindítása iránti keresetlevél nyomtatványa
MULASZTÁSI PER MEGINDÍTÁSA IRÁNTI KERESETLEVÉL959,960
1.2. Eljáró bíróság megnevezése:
1.2. Felperes961 adatai természetes személy esetén962
1.2.1. Név (teljes név):
Születési név:
    
Születési hely és idő: __________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):

Adóazonosító jel:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

E-mail cím: __________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:963
Név:
Kézbesítési cím:
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:964
Név:
Kézbesítési cím:
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.2.2. Név (teljes név):
Születési név:
    
Születési hely és idő: __________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):

Adóazonosító jel:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

E-mail cím: __________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:965
Név:
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:966
Név:
Kézbesítési cím:
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.2.3. Név (teljes név):
Születési név:
    
Születési hely és idő: __________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja születési neve:
    
Lakóhely:
    
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
    
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):

Adóazonosító jel:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

E-mail cím: __________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai:967
Név:
Kézbesítési cím:
E-mail cím: ______________________@_________________________
Meghatalmazott képviselő adatai:968
Név:
Kézbesítési cím:
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.3. Felperes adatai nem természetes személy esetén969
1.3.1. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:
    
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő adatai:970
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:971
Név:
Kézbesítési cím:
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.3.2. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:
    
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő adatai:972
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:973
Név:
Kézbesítési cím:
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.3.3. Szervezet neve:
    
Székhelye:
    
Kézbesítési cím:
    
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
    
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:
    
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő adatai:974
Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:975
Név:
Kézbesítési cím:
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
    
1.4. A felperesek együttes képviseletének ellátására meghatalmazott képviselő adatai976
1.4.1. Név:
    
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5. Alperes977 közigazgatási szerv adatai978
1.5.1. Neve:
Székhelye:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):979
    
Képviselő adatai: 980
Név:
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5.2. Neve:
Székhelye:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):981
    
Képviselő adatai: 982
Név:
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
1.5.3. Neve:
Székhelye:
    
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):983
    
Képviselő adatai: 984
Név:
Kézbesítési cím:
    
E-mail cím: ______________________@______________________
2. A közigazgatási szervhez fordulás
2.1. időpontja:
_____. ______________ ___
2.2. az ügy megjelölése:
2.3. A mulasztó közigazgatási szerv azon eljárási cselekményei, amelyekre a felperes tudomása szerint sor került

 

 

2.4. A közigazgatási szerv eljárási, határozathozatali vagy feladatellátási kötelezettségét megalapozó jogszabályok és körülmények

 

 

2.5. a mulasztás megállapíthatóságának okai985

 

 

2.6. A mulasztás orvoslását szolgáló eljárás kezdeményezésére való utalás986

 

 

2.7. Azon eljárási cselekmények megjelölése, amelyekre a 2.6. alpontban megjelölt eljárásban a felperes tudomása szerint sor került987

 

 

3. A közigazgatási cselekmény elmulasztásával okozott jogsérelem
3.1. A közigazgatási cselekmény elmulasztásával okozott jogsérelem megjelölése

 

 

3.2. A közigazgatási cselekmény elmulasztásával okozott jogsérelem alapjául szolgáló tények

 

 

3.3 A közigazgatási cselekmény elmulasztásával okozott jogsérelmet alátámasztó bizonyítási indítványok988 és a rendelkezésre álló bizonyítékok
3.3.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    □
Nem    □
Amennyiben igen:
3.3.1.1. Tanú989
Neve:
    
Lakóhelye (tartózkodási helye)990:
    
    Annak megjelölése, hogy mely tényeket kívánja a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

3.3.1.2. Tanú991
Neve:
    
Lakóhelye (tartózkodási helye)992:
    
    Annak megjelölése, hogy mely tényeket kívánja a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

3.3.1.3. Tanú993
Neve:
    
Lakóhelye (tartózkodási helye)994:
    
Annak megjelölése, hogy mely tényeket kívánja a tanúval bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

3.3.2. Szakértő995
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel bizonyítani:
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Az indítványozott szakértői alkalmazási mód996:
a megelőző közigazgatási eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő    □
magánszakértő     □
bíróság által kirendelt szakértő    □
más eljárásban kirendelt szakértő     □
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván szakértővel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a szakértői bizonyítás az adott tény alátámasztására:

 

 

Szakértő kirendelésének indítványozás esetén a szakértő által megválaszolandó kérdések:

 

 

3.3.3. Okirat vagy tárgyi bizonyítási eszköz997
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani:
Igen    □
Nem     □
Amennyiben igen:
Megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az okirat vagy a tárgyi bizonyítási eszköz miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

3.3.4. Egyéb bizonyítás indítványozása esetén998
A bizonyíték megnevezése:

 

 

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván az indítványozott bizonyítással bizonyítani:

 

 

Annak megjelölése, hogy az indítványozott bizonyítás miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

 

 

3.3.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:999
4. A bíróság döntésére irányuló határozott kereseti kérelem1000
4.1. a közigazgatási cselekmény elmulasztásának megállapítása    □
5. Az ügynek van-e külföldi vonatkozása:
□ NINCS
□ VAN, részletek:

 

 

6. Annak meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (hatáskör, illetékesség):
Hiba! A könyvjelző nem létezik.
7. Az eljárási illeték
7.1. A megfizetett összeg:
    
7.2. Megfizetésének módja:
    
7.3. Illeték megfizetésének hiányában:
7.3.1. Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:1001
-    költségmentesség    □
-    részleges költségfeljegyzési jog    □
-    teljes költségfeljegyzési jog    □
Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:1002

 

 

A kérelmezett költségkedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló tények:

 

 

7.3.2. Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén:
– tárgyi költségfeljegyzési jog1003    □
– tárgyi illetékfeljegyzési jog10041005    □
Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén ennek alapjául szolgáló tények, körülmények:

 

 

8. A felperes szervezeti, törvényes illetve meghatalmazott képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények körében annak előadása, hogy ki és miért jár el a fél nevében:

 

 

9. Az 5-8. pontban feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megjelölése:

 

 

10. Nem kötelező adatok
10.1. Alpereshez intézett felhívás1006
10.1.1. Felhívás a szükséges információ szolgáltatására abban az esetben, ha kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához szükséges információval, és azt nem adja ki a felperes számára (állítási szükséghelyzet)

 

 

10.1.2. Felhívás a bizonyíték csatolására abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges adatokkal (bizonyítási szükséghelyzet)

 

 

10.2. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:1007

 

 

11. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:

 

 

12. Mellékletek1008

 

 

Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
_____________________________
aláírás
Tanúk:
1.
Név (teljes név):1009 ________________________________    
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):1010
    
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):1011 ________________________________    
1

A rendeletet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte 2019. április 2. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 15. §-át.

2

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül indítja meg a pert. Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni, a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít. Továbbá jogi segítségnyújtás keretében a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában is segítséget kérhet a nyomtatvány kitöltéséhez.

3

Amennyiben a nyomtatványon szereplő sorok, szövegablakok nem elegendőek az adatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy az érintett adatokat, kérelmeket az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni, a pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány 3.10. pontjában fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

4

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi.

5

Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni.

6

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

7

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

8

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

9

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

10

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

11

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

12

Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni.

13

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

14

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

15

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

16

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

17

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

18

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

19

Az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel.

20

Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni.

21

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

22

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

23

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

24

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

25

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

26

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

27

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

28

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

29

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

30

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

31

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

32

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

33

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

34

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

35

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

36

Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni.

37

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

38

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

39

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

40

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

41

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

42

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

43

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

44

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

45

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

46

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

47

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

48

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

49

Érvényesíteni kíván jog körében megjelölhető pl.:
- kártérítési igények [pl. szerződésszegéssel vagy szerződés nem teljesítésével okozott kár megtérítése, veszélyes üzemi felelősségből (gépjárművel okozott) kár megtérítése iránti igény],
- birtokháborítás estén zavarás megszüntetése iránti igény,
- jogalap nélkül birtokolt dolog kiadása iránti igény,
- közös tulajdon megszüntetése iránti igény,
- adásvételi szerződés alapján járó vételár megfizetése iránti igény,
- uzsorás szerződés érvénytelenségének a megállapítása iránti igény,
- hibás teljesítésből eredő igények (pl. szerződés hibás teljesítése miatti kijavítási igény),
- szerződés teljesítésének az elmaradása esetére kikötött kötbér megfizetése iránti igény
- kötelesrész pénzben való kiadása iránti igény.

50

A leírásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a bíróság által az érvényesíteni kívánt jog jogalapja beazonosítható legyen.

51

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

52

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

53

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

54

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

55

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

56

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

57

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

58

Kitöltendő, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

59

A fél három módon vehet igénybe szakértőt perben, amelyek közül az indítványában választania kell. Vagy maga bízza meg a szakértőt a szakvélemény elkészítésével, de ebben az esetben is indítványoznia kell azt a nyomtatványon anélkül, hogy a szakértő személyét megnevezné. Ha magánszakértőt nem kíván igénybe venni, akkor vagy más eljárásban kirendelt szakértő szakvéleményét használja fel, vagy a szakértő kirendelését a bíróságtól kéri. Magánszakértő alkalmazása esetén a szakvélemény elkészítéséhez szükséges adatokat és kérdéseket a fél szolgáltatja a szakértőnek a bíróság közreműködése nélkül, míg szakértő kirendelése esetén a kirendelést a fél kérdései alapján a bíróság készíti el. Más eljárásban kirendelt szakértő akkor alkalmazható, ha egy másik, bármilyen eljárásban már szakértőt rendeltek ki és a szakértő abban a perbeli szakkérdést is érintő szakvélemény készített. A kívánt szakértői alkalmazási módot egyértelműen jelölje meg X-szel. Csak egyféle mód adható meg, csak egy négyzetet jelölhet meg x-szel.

60

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép-és hangfelvétel.

61

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

62

A felsorolt bizonyítékokat (pl. okirat) a keresetlevélhez csatolni kell.

63

Ha a felperesnek több kereseti kérelme van az alperessel szemben, a további kérelmeket pótlapon kell előadni, ugyanakkor a kérelmek egymáshoz való viszonyát és az elbírálás kért sorrendjét a nyomtatványon e pontnál kell feltüntetni.

64

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több jogi alapot jelöl meg, de azokat vagylagosan, ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság.

65

Egymás melletti a több kérelem, ha mindegyik kérelem teljesítését kéri a felperes a bíróságtól. Az elbírálás kért sorrendjét csak a vagylagos kérelem esetén kell megadni.

66

A pertárgy értékét az igényérvényesítés időpontját alapul véve forintban kell meghatározni.

67

A követelés vagy más jog értéke pl.:
- szerződés érvénytelenségének a megállapítása iránti kereseti kérelem esetén a szerződésben kikötött szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás értéke,
- dologi jogi perben (pl. tulajdonjogi perben vagy birtokperben) a vitás dolog vagy dologrész, illetve dologi jog értéke.

68

A kérelemben
a) fel kell tüntetni az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség, teljes költségfeljegyzési jog, részleges költségfeljegyzési jog), részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén a kedvezmény mértékét, és
b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt,
c) a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülményeket az erre szolgáló külön nyomtatványon kell igazolni.
Egymással eshetőleges viszonyban álló, több különböző költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem is előterjeszthető.

69

Részleges költségfeljegyzési jog kérhető az illeték és költségek meghatározott hányadára vagy kizárólag az illetékre, továbbá tételesen meghatározott egyes költségekre.

70

Nem kötelező kitölteni.

71

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni.

72

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.

73

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

74

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

75

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

76

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

77

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha a pert fizetési meghagyásos eljárás előzte meg, amelyben a kötelezett ellentmondást terjesztett elő a közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyással szemben, mellyel az eljárás perré alakult. A felperesnek (korábbi jogosultnak), ezt a nyomtatványt kell előterjesztenie a közjegyző felhívásától számított 15 napon belül, ha jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül jár el.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni, a közjegyző felhívásában szereplő járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít. Továbbá jogi segítségnyújtás keretében a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában is segítséget kérhet a nyomtatvány kitöltéséhez.

78

Amennyiben a nyomtatványon szereplő sorok, szövegablakok nem elegendőek az adatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy az érintett adatokat, kérelmeket az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni, a pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány 3.10. pontjában fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

79

A fizetési meghagyásos eljárás jogosultja.

80

Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni.

81

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

82

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

83

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

84

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

85

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

86

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

87

Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni.

88

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

89

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

90

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

91

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

92

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

93

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére. Több képviselő esetén pótlapot kell alkalmazni. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

94

A fizetési meghagyásos eljárás kötelezettje.

95

Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni.

96

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

97

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

98

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

99

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

100

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

101

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

102

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

103

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

104

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

105

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

106

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

107

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

108

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

109

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

110

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

111

Több alperes esetén valamennyi alperes adatait a nyomtatványon meg kell adni.

112

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

113

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

114

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

115

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

116

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

117

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

118

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

119

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

120

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

121

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

122

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

123

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

124

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

125

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

126

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

127

Megjelölhető a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemben megjelölt, a követelés alapjául szolgáló jogviszony, valamint az érvényesíteni kívánt jog alapul vételével.

128

A leírásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a bíróság által az érvényesíteni kívánt jog jogalapja beazonosítható legyen.

129

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

130

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

131

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

132

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

133

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

134

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

135

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

136

Kitöltendő, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

137

A fél három módon vehet igénybe szakértőt perben, amelyek közül az indítványában választania kell. Vagy maga bízza meg a szakértőt a szakvélemény elkészítésével, de ebben az esetben is indítványoznia kell azt a nyomtatványon anélkül, hogy a szakértő személyét megnevezné. Ha magánszakértőt nem kíván igénybe venni, akkor vagy más eljárásban kirendelt szakértő szakvéleményét használja fel, vagy a szakértő kirendelését a bíróságtól kéri. Magánszakértő alkalmazása esetén a szakvélemény elkészítéséhez szükséges adatokat és kérdéseket a fél szolgáltatja a szakértőnek a bíróság közreműködése nélkül, míg szakértő kirendelése esetén a kirendelést a fél kérdései alapján a bíróság készíti el. Más eljárásban kirendelt szakértő akkor alkalmazható, ha egy másik, bármilyen eljárásban már szakértőt rendeltek ki és a szakértő abban a perbeli szakkérdést is érintő szakvélemény készített. A kívánt szakértői alkalmazási módot egyértelműen jelölje meg X-szel. Csak egyféle mód adható meg, csak egy négyzetet jelölhet meg x-szel.

138

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép-és hangfelvétel.

139

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

140

A felsorolt bizonyítékokat (pl. okirat) a keresetet tartalmazó irathoz csatolni kell.

141

Ha a felperesnek több kereseti kérelme van az alperessel szemben, a további kérelmeket pótlapon kell előadni, ugyanakkor a kérelmek egymáshoz való viszonyát és az elbírálás kért sorrendjét a nyomtatványon e pontnál kell feltüntetni.

142

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több jogi alapot jelöl meg, de azokat vagylagosan, ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság.

143

Egymás melletti a több kérelem, ha mindegyik kérelem teljesítését kéri a felperes a bíróságtól. Az elbírálás kért sorrendjét csak a vagylagos kérelem esetén kell megadni.

144

A pertárgy értékét az igényérvényesítés időpontját alapul véve forintban kell meghatározni.

145

A keresetet tartalmazó iratot a közjegyző felhívásában megjelölt bíróságra kell benyújtani.

146

A kérelemben
a) fel kell tüntetni az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség, teljes költségfeljegyzési jog, részleges költségfeljegyzési jog), részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén a kedvezmény mértékét, és
b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt,
c) a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülményeket az erre szolgáló külön nyomtatványon kell igazolni.

147

Részleges költségfeljegyzési jog kérhető az illeték és költségek meghatározott hányadára vagy kizárólag az illetékre, továbbá tételesen meghatározott egyes költségekre.

148

A megfelelő aláhúzandó. Ha a közjegyzői előtti eljárásban a természetes személy a díjfeljegyzési jog kedvezményében részesült, annak hatálya a peres eljárásra is kiterjed.

149

Nem kötelező kitölteni.

150

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni.

151

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.
Mellékletként csatolni kell a közjegyzői felhívás másolatát, és, ha a fél abban részesült, a közjegyző díjfeljegyzési jogban részesítő jogerős végzését.

152

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

153

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

154

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

155

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

156

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha a bíróság a keresettel vagy a viszontkeresettel vagy a beszámítással szembeni írásbeli ellenkérelem előterjesztésére hívja fel a jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül eljáró felet. Aláhúzással jelölendő, hogy az ellenkérelem keresettel, viszontkeresettel vagy beszámítással szemben kerül-e előterjesztésre.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni, a perben eljáró járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben ellenkérelmét szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít. Továbbá jogi segítségnyújtás keretében a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában is segítséget kérhet a nyomtatvány kitöltéséhez.

157

Amennyiben a nyomtatványon szereplő sorok, szövegablakok nem elegendőek az adatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy az érintett adatokat, kérelmeket az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni, a pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány 3.5. pontjában fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

158

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

159

Kitöltendő, ha az előterjesztő fél nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

160

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

161

Kitöltendő, ha az előterjesztő fél nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

162

Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni.

163

Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni.

164

Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni.

165

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

166

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

167

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

168

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

169

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

170

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

171

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

172

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

173

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

174

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

175

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

176

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

177

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

178

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

179

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

180

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

181

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

182

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

183

Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni.

184

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

185

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

186

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

187

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

188

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

189

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

190

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

191

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

192

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

193

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

194

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

195

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

196

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

197

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

198

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

199

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

200

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

201

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

202

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

203

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

204

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

205

A megfelelő rész aláhúzandó.

206

Teljes mértékben elismerő nyilatkozat esetén a nyomtatvány további rovatait nem kell kitölteni.

207

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

208

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

209

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

210

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

211

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

212

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

213

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

214

Kitöltendő, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

215

A fél három módon vehet igénybe szakértőt perben, amelyek közül az indítványában választania kell. Vagy maga bízza meg a szakértőt a szakvélemény elkészítésével, de ebben az esetben is indítványoznia kell azt a nyomtatványon anélkül, hogy a szakértő személyét megnevezné. Ha magánszakértőt nem kíván igénybe venni, akkor vagy más eljárásban kirendelt szakértő szakvéleményét használja fel, vagy a szakértő kirendelését a bíróságtól kéri. Magánszakértő alkalmazása esetén a szakvélemény elkészítéséhez szükséges adatokat és kérdéseket a fél szolgáltatja a szakértőnek a bíróság közreműködése nélkül, míg szakértő kirendelése esetén a kirendelést a fél kérdései alapján a bíróság készíti el. Más eljárásban kirendelt szakértő akkor alkalmazható, ha egy másik, bármilyen eljárásban már szakértőt rendeltek ki és a szakértő abban a perbeli szakkérdést is érintő szakvélemény készített. A kívánt szakértői alkalmazási módot egyértelműen jelölje meg X-szel. Csak egyféle mód adható meg, csak egy négyzetet jelölhet meg x-szel.

216

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.2.2.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép-és hangfelvétel.

217

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

218

A felsorolt bizonyítékokat (pl. okirat) az ellenkérelemhez csatolni kell.

219

A megfelelő aláhúzandó.

220

Több kereseti / viszontkereseti kérelem esetén a 2.3–2.7.5. pontokat kereseti / viszontkereseti kérelmenként kell kitölteni pótlap igénybe vételével.

221

A megfelelő aláhúzandó.

222

A megfelelő aláhúzandó.

223

A megfelelő aláhúzandó.

224

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

225

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

226

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

227

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

228

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

229

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

230

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

231

Kitöltendő, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

232

A fél három módon vehet igénybe szakértőt perben, amelyek közül az indítványában választania kell. Vagy maga bízza meg a szakértőt a szakvélemény elkészítésével, de ebben az esetben is indítványoznia kell azt a nyomtatványon anélkül, hogy a szakértő személyét megnevezné. Ha magánszakértőt nem kíván igénybe venni, akkor vagy más eljárásban kirendelt szakértő szakvéleményét használja fel, vagy a szakértő kirendelését a bíróságtól kéri. Magánszakértő alkalmazása esetén a szakvélemény elkészítéséhez szükséges adatokat és kérdéseket a fél szolgáltatja a szakértőnek a bíróság közreműködése nélkül, míg szakértő kirendelése esetén a kirendelést a fél kérdései alapján a bíróság készíti el. Más eljárásban kirendelt szakértő akkor alkalmazható, ha egy másik, bármilyen eljárásban már szakértőt rendeltek ki és a szakértő abban a perbeli szakkérdést is érintő szakvélemény készített. A kívánt szakértői alkalmazási módot egyértelműen jelölje meg X-szel. Csak egyféle mód adható meg, csak egy négyzetet jelölhet meg x-szel.

233

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.7.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép-és hangfelvétel.

234

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

235

A felsorolt bizonyítékokat (pl. okirat) az ellenkérelemhez csatolni kell.

236

Nem kötelező kitölteni.

237

Nem kötelező kitölteni, de ha a perrel kapcsolatban további kérelme vagy nyilatkozata van, azt itt lehet előadni.

238

Mellékletként csatolni kell
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását,
d) az ellenfél felhívásának teljesítése esetén azon bizonyítékokat, amelyekre a felhívás vonatkozott.

239

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

240

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

241

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

242

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

243

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha a jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül eljáró alperes – a keresettel érvényesíteni kívánt joggal azonos jogviszonyból eredő joga iránt – viszontkeresetet kíván indítani a felperessel szemben.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni, a perben eljáró járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben viszontkeresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít. Továbbá jogi segítségnyújtás keretében a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában is segítséget kérhet a nyomtatvány kitöltéséhez.

244

Amennyiben a nyomtatványon szereplő sorok, szövegablakok nem elegendőek az adatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy az érintett adatokat, kérelmeket az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni, a pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány 3.9. pontjában fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

245

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

246

Kitöltendő, ha az előterjesztő alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

247

Kitöltendő, ha az előterjesztő alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

248

Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni.

249

Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni.

250

Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni.

251

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

252

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

253

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

254

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

255

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

256

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

257

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

258

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

259

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

260

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

261

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

262

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

263

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

264

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

265

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

266

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

267

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

268

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére. Több képviselő esetén pótlapot kell alkalmazni. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

269

Több alperes esetén valamennyi alperes adatait a nyomtatványon meg kell adni. Amennyiben a nyomtatványon megadhatónál több alperes ellen kerül megindításra a per, úgy az ő adataikat pótlapon kell megadni.

270

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

271

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

272

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

273

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

274

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

275

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

276

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

277

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

278

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

279

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

280

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

281

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

282

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

283

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

284

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

285

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

286

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

287

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

288

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

289

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

290

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

291

Az alperes a felperes ellen a keresettel érvényesíteni kívánt joggal azonos jogviszonyból eredő joga iránt indíthat viszontkeresetet. Más jogviszonyból eredő jog iránt akkor terjeszthető elő viszontkereset, ha a kereset tekintetében a per eldöntése függ a viszontkereset elbírálásától vagy a viszontkereset eldöntése függ a kereset elbírálásától.
Járásbíróság előtt olyan viszontkeresetet, amely a követelés egész összegére tekintettel a törvényszék hatáskörébe tartozna, csak akkor lehet indítani, ha a viszontkeresettel érvényesített követelés beszámításra is alkalmas, és a követelés összegének a felperes kereseti követelését meghaladó részére a járásbíróságnak hatásköre van.
Nincs helye viszontkereset indításának az alperes által más perben a felperes követelésével szemben már beszámított követelés esetében.

292

A leírásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a bíróság által a viszontkeresettel érvényesíteni kívánt jog jogalapja beazonosítható legyen.

293

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

294

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

295

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

296

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

297

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

298

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

299

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

300

Kitöltendő, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

301

A fél három módon vehet igénybe szakértőt perben, amelyek közül az indítványában választania kell. Vagy maga bízza meg a szakértőt a szakvélemény elkészítésével, de ebben az esetben is indítványoznia kell azt a nyomtatványon anélkül, hogy a szakértő személyét megnevezné. Ha magánszakértőt nem kíván igénybe venni, akkor vagy más eljárásban kirendelt szakértő szakvéleményét használja fel, vagy a szakértő kirendelését a bíróságtól kéri. Magánszakértő alkalmazása esetén a szakvélemény elkészítéséhez szükséges adatokat és kérdéseket a fél szolgáltatja a szakértőnek a bíróság közreműködése nélkül, míg szakértő kirendelése esetén a kirendelést a fél kérdései alapján a bíróság készíti el. Más eljárásban kirendelt szakértő akkor alkalmazható, ha egy másik, bármilyen eljárásban már szakértőt rendeltek ki és a szakértő abban a perbeli szakkérdést is érintő szakvélemény készített. A kívánt szakértői alkalmazási módot egyértelműen jelölje meg X-szel. Csak egyféle mód adható meg, csak egy négyzetet jelölhet meg x-szel.

302

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép-és hangfelvétel.

303

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

304

A felsorolt bizonyítékokat (pl. okirat) a viszontkereset-levélhez csatolni kell.

305

Ha az alperesnek több viszontkereseti kérelme van a felperessel szemben, a további kérelmeket pótlapon kell előadni, ugyanakkor a kérelmek egymáshoz való viszonyát és az elbírálás kért sorrendjét a nyomtatványon e pontnál kell feltüntetni.

306

Vagylagos a kérelem, ha az alperes több jogi alapot jelöl meg, de azokat vagylagosan, ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a viszontkeresetnek a bíróság.

307

Egymás melletti a több kérelem, ha mindegyik kérelem teljesítését kéri az alperes a bíróságtól. Az elbírálás kért sorrendjét csak a vagylagos kérelem esetén kell megadni.

308

A pertárgy értékét az igényérvényesítés időpontját alapul véve forintban kell meghatározni.

309

A követelés vagy más jog értéke pl.:
- szerződés érvénytelenségének a megállapítása iránti kereseti kérelem esetén a szerződésben kikötött szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás értéke,
- dologi jogi perben (pl. tulajdonjogi perben vagy birtokperben) a vitás dolog vagy dologrész, illetve dologi jog értéke.

310

A kérelemben
a) fel kell tüntetni az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség, teljes költségfeljegyzési jog, részleges költségfeljegyzési jog), részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén a kedvezmény mértékét, és
b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt,
c) a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülményeket az erre szolgáló külön nyomtatványon kell igazolni.
Egymással eshetőleges viszonyban álló, több különböző költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem is előterjeszthető.

311

Részleges költségfeljegyzési jog kérhető az illeték és költségek meghatározott hányadára vagy kizárólag az illetékre, továbbá tételesen meghatározott egyes költségekre.

312

Nem kötelező kitölteni.

313

Nem kötelező kitölteni, de ha a viszontkeresettel kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni.

314

Mellékletként csatolni kell
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.

315

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

316

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

317

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

318

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

319

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha a jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül eljáró alperes a felperessel szembeni ellenkövetelése tekintetében beszámítást kíván előterjeszteni, valamint abban az esetben is, ha a jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül eljáró felperes az alperes viszontkereseti követelésével szembeni ellenkövetelése tekintetében ellen-beszámítást kíván előterjeszteni.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni, a perben eljáró járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben beszámítását szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít. Továbbá jogi segítségnyújtás keretében a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában is segítséget kérhet a nyomtatvány kitöltéséhez.

320

Amennyiben a nyomtatványon szereplő sorok, szövegablakok nem elegendőek az adatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy az érintett adatokat, kérelmeket az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni, a pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány 3.4. pontjában fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

321

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

322

Kitöltendő, ha az előterjesztő alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

323

Kitöltendő, ha az előterjesztő fél nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

324

Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni.

325

Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni.

326

Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni.

327

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

328

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

329

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

330

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

331

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

332

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

333

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

334

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

335

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

336

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

337

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

338

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

339

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

340

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

341

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

342

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

343

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

344

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

345

Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni.

346

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

347

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

348

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

349

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

350

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

351

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

352

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

353

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

354

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

355

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

356

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

357

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

358

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

359

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

360

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

361

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

362

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

363

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

364

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

365

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

366

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.

367

A kötelezett pénztartozását úgy is teljesítheti, hogy a jogosulttal szemben fennálló lejárt pénzkövetelését a jogosulthoz intézett jognyilatkozattal a pénztartozásába beszámítja. A beszámítás szabályait megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a kötelezett a jogosulttal szemben fennálló bármely más egynemű és lejárt követelését a jogosulthoz intézett jognyilatkozattal a tartozásába beszámítja. Beszámításnak nincs helye tartásdíj- és járadékköveteléssel szemben, a túlfizetés esetét kivéve, továbbá a szándékosan okozott kár megtérítésére irányuló pénzköveteléssel szemben. A bírósági eljárásban nem érvényesíthető pénzkövetelés beszámításának nincs helye.
A perben a követeléssel szemben nincs helye olyan ellenkövetelés beszámításának,
a) amelynek keresetként történő elbírálása más bíróság kizárólagos joghatósága alá, vagy - vagyonjogi követelés kivételével - hatáskörébe, illetve kizárólagos illetékességébe tartozna,
b) amelynek érvényesítése iránt az alperes más pert indított, és abban a perben a perindítás joghatása már beállt vagy azt jogerősen elutasították, vagy
c) amelyet az alperes más perben a felperessel szemben beszámításként már előterjesztett vagy azt az ellenkövetelés fennállta tekintetében érdemben jogerősen elbírálták.
Egymással eshetőleges vagy vagylagos viszonyban álló több beszámítás nem terjeszthető elő a perben.
A leírásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a bíróság által az érvényesíteni kívánt jog jogalapja beazonosítható legyen.

368

Ha a fél az ellenkövetelését a pert megelőzően nem számította be, a számítást a beszámítás bíróságra történő előterjesztése időpontjával kell elvégezni.

369

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

370

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

371

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

372

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

373

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

374

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

375

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

376

Kitöltendő, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

377

A fél három módon vehet igénybe szakértőt perben, amelyek közül az indítványában választania kell. Vagy maga bízza meg a szakértőt a szakvélemény elkészítésével, de ebben az esetben is indítványoznia kell azt a nyomtatványon anélkül, hogy a szakértő személyét megnevezné. Ha magánszakértőt nem kíván igénybe venni, akkor vagy más eljárásban kirendelt szakértő szakvéleményét használja fel, vagy a szakértő kirendelését a bíróságtól kéri. Magánszakértő alkalmazása esetén a szakvélemény elkészítéséhez szükséges adatokat és kérdéseket a fél szolgáltatja a szakértőnek a bíróság közreműködése nélkül, míg szakértő kirendelése esetén a kirendelést a fél kérdései alapján a bíróság készíti el. Más eljárásban kirendelt szakértő akkor alkalmazható, ha egy másik, bármilyen eljárásban már szakértőt rendeltek ki és a szakértő abban a perbeli szakkérdést is érintő szakvélemény készített. A kívánt szakértői alkalmazási módot egyértelműen jelölje meg X-szel. Csak egyféle mód adható meg, csak egy négyzetet jelölhet meg x-szel.

378

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.6.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép-és hangfelvétel.

379

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

380

A felsorolt bizonyítékokat (pl. okirat) a beszámítást tartalmazó irathoz csatolni kell.

381

Nem kötelező kitölteni.

382

Nem kötelező kitölteni, de ha a beszámítással kapcsolatban van további kérelme vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni.

383

Mellékletként csatolni kell
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.

384

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

385

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

386

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

387

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

388

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül indítja meg a gondnokság alá helyezés, a gondnokság alá helyezés módosítása, megszüntetése vagy felülvizsgálata, továbbá az előzetes jognyilatkozat felülvizsgálata iránti pert.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni, a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít. Továbbá jogi segítségnyújtás keretében a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában is segítséget kérhet a nyomtatvány kitöltéséhez.

389

Amennyiben a nyomtatványon szereplő sorok, szövegablakok nem elegendőek az adatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy az érintett adatokat, kérelmeket az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni, a pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány 3.10. pontjában fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

390

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi.

391

Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni.

392

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

393

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

394

A nyomtatvánnyal kezdeményezhető pereket csak törvényben meghatározott személyek indíthatják, pl. házastárs, szülő, gyermek, testvér, gyámhatóság. Itt azt kell igazolni, hogy a felperes a törvény által meghatározott körbe tartozik.

395

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

396

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

397

A nyomtatvánnyal kezdeményezhető pereket csak törvényben meghatározott személyek indíthatják, pl. házastárs, szülő, gyermek, testvér, gyámhatóság. Itt azt kell igazolni, hogy a felperes a törvény által meghatározott körbe tartozik.

398

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

399

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

400

A nyomtatvánnyal kezdeményezhető pereket csak törvényben meghatározott személyek indíthatják, pl. házastárs, szülő, gyermek, testvér, gyámhatóság, ügyész. Itt azt kell igazolni, hogy a felperes a törvény által meghatározott körbe tartozik.

401

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

402

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

403

A nyomtatvánnyal kezdeményezhető pereket csak törvényben meghatározott személyek indíthatják, pl. házastárs, szülő, gyermek, testvér, gyámhatóság, ügyész. Itt azt kell igazolni, hogy a felperes a törvény által meghatározott körbe tartozik.

404

Az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel.

405

Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni.

406

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

407

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

408

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

409

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

410

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

411

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

412

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

413

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

414

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

415

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

416

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

417

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

418

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

419

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

420

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

421

Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni.

422

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

423

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

424

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

425

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

426

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

427

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

428

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

429

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

430

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

431

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

432

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

433

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

434

Itt kell megjelölni, pl. hogy az alperes cselekvőképességét részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alá helyezését, annak módosítását vagy megszüntetését kéri. A gondnokság alá helyezés iránt indított kereset mellett kérhető az alperes szülői felügyeleti jogának megszüntetése is. Továbbá itt jelölheti meg, ha az alperes választójogból való kizárását vagy annak megszüntetését kéri. A bíróság azt a nagykorú személyt zárja ki a választójogból, akinek a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége a) pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy b) pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.
A gondnokság alá helyezés megszüntetésére irányuló per megindítására jogosultak kérhetik a gondnokság alá helyezett nagykorú személy választójogból való kizárásának megszüntetését.

435

Gondnoksági perben az érvényesíteni kíván jog körében megjelölhető pl.: hogy a gondnokság alá helyezendő személy pszichés betegsége, mentális zavara, szenvedélybetegsége milyen fokú belátási képesség csökkenéssel jár, amely szükségessé teszi a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alá helyezését. Gondnokság alá helyezés módosítása, megszüntetése iránti perben pl. azt lehet megjelölni, hogy a gondnokság alá helyezett személy pszichés betegségének, mentális zavarának javulása, megszűnése miatt a gondnokság alá helyezés módosítása vagy megszüntetése indokolt.

436

A leírásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a bíróság által az érvényesíteni kívánt jog jogalapja beazonosítható legyen.

437

A cselekvőképességet részlegesen korlátozó ítéletben a bíróságnak meg kell határoznia azokat a személyi, illetve vagyoni jellegű ügycsoportokat, amelyekben a cselekvőképességet korlátozza. Ilyen ügycsoport lehet pl. az ingó vagy ingatlan vagyonnal való rendelkezés, a munkaviszonyból és munkaviszony jellegű jogviszonyból származó jövedelemmel való rendelkezés.

438

Itt kell előadni az alperes egészségi és mentális állapotára jellemző adatokat, amelyek indokolttá tehetik a gondnokság alá helyezését, vagy az abban bekövetkezett változást, ami alapot ad a módosításra, megszüntetésre.

439

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

440

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

441

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

442

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

443

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

444

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

445

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

446

Gondnokági perben az alperes elmeállapotának megvizsgálására igazságügyi pszichiátriai szakértőt kell kirendelni. Ebben a perben nincs lehetőség magánszakértői bizonyítás indítványozására.

447

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép-és hangfelvétel.

448

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

449

A felsorolt bizonyítékokat (pl. okirat) a keresetlevélhez csatolni kell.

450

Nagykorú cselekvőképes személy cselekvőképességének jövőbeli részleges vagy teljes korlátozása esetére közokiratban, ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban vagy gyámhatóság előtt személyesen előzetes jognyilatkozatot tehet. A nyilatkozatot tevő személy az előzetes jognyilatkozatban
a) megnevezheti azt az egy vagy több személyt, akit gondnokául rendelni javasol;
b) kizárhat egy vagy több személyt a gondnokok köréből; és
c) meghatározhatja, hogy egyes személyes és vagyoni ügyeiben a gondnok milyen módon járjon el.
Az előzetes jognyilatkozatot be kell jegyezni az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába.

451

Ha a felperesnek több kereseti kérelme van az alperessel szemben, a további kérelmeket pótlapon kell előadni, ugyanakkor a kérelmek egymáshoz való viszonyát és az elbírálás kért sorrendjét a nyomtatványon e pontnál kell feltüntetni.

452

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több jogi alapot jelöl meg, de azokat vagylagosan, ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság.

453

Egymás melletti a több kérelem, ha mindegyik kérelem teljesítését kéri a felperes a bíróságtól. Az elbírálás kért sorrendjét csak a vagylagos kérelem esetén kell megadni.

454

A pertárgy értékét az igényérvényesítés időpontját alapul véve forintban kell meghatározni.

455

A követelés vagy más jog értéke pl.:
- szerződés érvénytelenségének a megállapítása iránti kereseti kérelem esetén a szerződésben kikötött szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás értéke,
- dologi jogi perben (pl. tulajdonjogi perben vagy birtokperben) a vitás dolog vagy dologrész, illetve dologi jog értéke.

456

Nem kötelező kitölteni.

457

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni.

458

Mellékletként csatolni kell
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.
Ha a felperes a gyámhatóság, a nyomtatványhoz csatolni kell
a) az alperes elmeállapotára vonatkozó szakorvosi véleményt, ennek hiányában a szakorvos nyilatkozatát arról, hogy az alperes a vizsgálaton nem jelent meg,
b) az alperes lakóhelyén készített környezettanulmány során felvett jegyzőkönyvet,
c) az alperes gyámhatósági meghallgatásáról készült jegyzőkönyvet, és
d) az ideiglenes gondnokrendelés, illetve zárlat elrendelése esetén az erre vonatkozó határozatot is.

459

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

460

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

461

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

462

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

463

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül indítja meg a házassági pert. A nyomtatvány egyaránt alkalmazandó a házasság létezésének, nemlétezésének, érvényességének, érvénytelenségének megállapítása, valamint a házasság felbontása iránti per megindítására.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni, a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít. Továbbá jogi segítségnyújtás keretében a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában is segítséget kérhet a nyomtatvány kitöltéséhez.

464

Amennyiben a nyomtatványon szereplő sorok, szövegablakok nem elegendőek az adatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy az érintett adatokat, kérelmeket az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni, a pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány 3.10. pontjában fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

465

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi. Házassági bontóperben ez csak valamelyik házastárs lehet, de házasság létezésének, nemlétezésének, érvényességének, érvénytelenségének megállapítása iránti perben a házastársakor kívül felperes lehet olyan személy is, akinek a per megindításához jogi érdeke fűződik, továbbá az ügyész.

466

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

467

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

468

A nyomtatvánnyal kezdeményezhető pereket csak törvényben meghatározott személyek indíthatják, pl. házastárs, vagy olyan személy, akinek a per megindításához jogi érdeke fűződik, valamint az ügyész. Itt azt kell igazolni, hogy a felperes a törvény által meghatározott körbe tartozik.

469

Ezt a rovatot kell kitölteni, ha az ügyész indítja a pert.

470

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

471

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

472

A nyomtatvánnyal kezdeményezhető pereket csak törvényben meghatározott személyek indíthatják, pl. házastárs, vagy olyan személy, akinek a per megindításához jogi érdeke fűződik, valamint az ügyész. Itt azt kell igazolni, hogy a felperes a törvény által meghatározott körbe tartozik.

473

Az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel.

474

Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni.

475

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

476

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

477

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

478

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

479

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

480

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

481

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

482

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

483

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

484

A házassági perben az érvénytelenítési vagy bontókeresettel összekapcsolható a szülői felügyelet gyakorlásának rendezésére, a gyermekkel való kapcsolattartásra, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezésére, az apaság vélelmének megdöntésére, a gyermek tartására, házastársi tartásra, a közös lakás használatának rendezésére, valamint a házastárs névviseléstől való eltiltására irányuló kereseti kérelem.

485

Házassági perben az érvényesíteni kíván jog körében megjelölhető pl.:
- kiskorúság vagy házasságkötéskor fennálló cselekvőképtelen állapot miatt a házasság érvénytelenségének megállapítása iránti igény,
- a házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlása miatt a házasság felbontása iránti igény.
Házasság felbontása iránti kereseti kérelem esetén itt kell nyilatkozni arról, ha egyező akaratnyilvánítás (megegyezés) alapján kéri a házasság felbontását. Ennek hiányát is itt kell megjelölni. Ebben az esetben a 2.3. pontban fel kell tárni a házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlását alátámasztó tényeket.

486

Házasság felbontása iránti kereset esetén – amennyiben nem egyező akaratnyilvánítás (megegyezés) alapján kéri a házasság felbontását – itt kell leírni a házasság megromlásához vezető okokat és körülményeket, amely miatt nincs kilátás a házassági életközösség helyreállítására. A tények körében indokolt megjelölni a házassági életközösség fennállásának pontos időtartamát, kezdő és befejező időpontját, mert arról a bíróságnak határoznia kell. Ha a házastársak a házasság megkötését megelőzően élettársakként éltek együtt, az életközösség időtartamához a házasságkötést megelőző élettársi együttélés időtartama is hozzáadódik, a házastársak ellenkező megállapodása hiányában.

487

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

488

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

489

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

490

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

491

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

492

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

493

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

494

Kitöltendő, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

495

A fél három módon vehet igénybe szakértőt perben, amelyek közül az indítványában választania kell. Vagy maga bízza meg a szakértőt a szakvélemény elkészítésével, de ebben az esetben is indítványoznia kell azt a nyomtatványon anélkül, hogy a szakértő személyét megnevezné. Ha magánszakértőt nem kíván igénybe venni, akkor vagy más eljárásban kirendelt szakértő szakvéleményét használja fel, vagy a szakértő kirendelését a bíróságtól kéri. Magánszakértő alkalmazása esetén a szakvélemény elkészítéséhez szükséges adatokat és kérdéseket a fél szolgáltatja a szakértőnek a bíróság közreműködése nélkül, míg szakértő kirendelése esetén a kirendelést a fél kérdései alapján a bíróság készíti el. Más eljárásban kirendelt szakértő akkor alkalmazható, ha egy másik, bármilyen eljárásban már szakértőt rendeltek ki és a szakértő abban a perbeli szakkérdést is érintő szakvélemény készített. A kívánt szakértői alkalmazási módot egyértelműen jelölje meg X-szel. Csak egyféle mód adható meg, csak egy négyzetet jelölhet meg x-szel.

496

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép-és hangfelvétel.

497

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

498

A felsorolt bizonyítékokat (pl. okirat) a keresetlevélhez csatolni kell.

499

Ha a felperesnek több kereseti kérelme van az alperessel szemben, a további kérelmeket pótlapon kell előadni, ugyanakkor a kérelmek egymáshoz való viszonyát és az elbírálás kért sorrendjét a nyomtatványon e pontnál kell feltüntetni.

500

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több jogi alapot jelöl meg, de azokat vagylagosan, ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság.

501

Egymás melletti a több kérelem, ha mindegyik kérelem teljesítését kéri a felperes a bíróságtól. Az elbírálás kért sorrendjét csak a vagylagos kérelem esetén kell megadni.

502

A pertárgy értékét az igényérvényesítés időpontját alapul véve forintban kell meghatározni.

503

A követelés vagy más jog értéke pl.:
- szerződés érvénytelenségének a megállapítása iránti kereseti kérelem esetén a szerződésben kikötött szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás értéke,
- dologi jogi perben (pl. tulajdonjogi perben vagy birtokperben) a vitás dolog vagy dologrész, illetve dologi jog értéke.

504

Házassági perre az a bíróság is illetékes, amelynek területén a házastársak utolsó közös lakóhelye volt.

505

A kérelemben
a) fel kell tüntetni az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség, teljes költségfeljegyzési jog, részleges költségfeljegyzési jog), részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén a kedvezmény mértékét, és
b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt,
c) a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülményeket az erre szolgáló külön nyomtatványon kell igazolni.
Egymással eshetőleges viszonyban álló, több különböző költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem is előterjeszthető.

506

Részleges költségfeljegyzési jog kérhető az illeték és költségek meghatározott hányadára vagy kizárólag az illetékre, továbbá tételesen meghatározott egyes költségekre.

507

Házassági perben a feleket – a házassági bontóper kivételével – tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, azaz mentesül az illeték előzetes megfizetése alól.

508

Nem kötelező kitölteni.

509

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni.

510

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.
Csatolni kell a keresetlevélhez a házasság megkötésére és a házasságból származó, életben levő gyermekek születését igazoló okiratokat, továbbá azokat az okiratokat, amelyekből a keresetindítási jogosultság megállapítható. Ez utóbbi körében pl. olyan okirat, amelyből kiderül, hogy a felperesnek a házasság érvénytelenné nyilvánításától öröklési igénye függ.

511

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

512

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

513

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

514

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

515

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül indítja meg a munkaügyi pert.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni, a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon (közigazgatási és munkaügyi bíróságon), a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít. Továbbá jogi segítségnyújtás keretében a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában is segítséget kérhet a nyomtatvány kitöltéséhez.

516

Amennyiben a nyomtatványon szereplő sorok, szövegablakok nem elegendőek az adatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy az érintett adatokat, kérelmeket az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni, a pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány 3.10. pontjában fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

517

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi.

518

Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni.

519

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

520

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

521

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

522

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

523

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

524

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

525

Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni.

526

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

527

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

528

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

529

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

530

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

531

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

532

Az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel.

533

Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni.

534

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

535

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

536

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

537

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

538

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

539

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

540

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

541

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

542

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

543

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

544

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

545

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

546

Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni.

547

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

548

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

549

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

550

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

551

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

552

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

553

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

554

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

555

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

556

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

557

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

558

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

559

Abban az esetben kitöltendő, ha a felperes munkaviszonyának jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott kár megtérítését kéri a munkáltatótól.

560

Abban az esetben kitöltendő, ha a felperes munkaviszonyának jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott kár megtérítését kéri a munkáltatótól. A munkaviszony körében elmaradt jövedelem címén igényelt kártérítés nem haladhatja meg a munkavállaló tizenkéthavi távolléti díjának összegét.

561

Érvényesíteni kíván jog körében megjelölhető pl.:
- elmaradt munkabér, elmaradt egyéb járandóságok megtérítése iránti igény, kártérítés iránti igény, munkaviszony jogellenes megszüntetésének megállapítása iránti igény.

562

A leírásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a bíróság által az érvényesíteni kívánt jog jogalapja beazonosítható legyen.

563

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

564

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

565

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

566

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

567

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

568

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

569

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

570

Kitöltendő, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

571

A fél három módon vehet igénybe szakértőt perben, amelyek közül az indítványában választania kell. Vagy maga bízza meg a szakértőt a szakvélemény elkészítésével, de ebben az esetben is indítványoznia kell azt a nyomtatványon anélkül, hogy a szakértő személyét megnevezné. Ha magánszakértőt nem kíván igénybe venni, akkor vagy más eljárásban kirendelt szakértő szakvéleményét használja fel, vagy a szakértő kirendelését a bíróságtól kéri. Magánszakértő alkalmazása esetén a szakvélemény elkészítéséhez szükséges adatokat és kérdéseket a fél szolgáltatja a szakértőnek a bíróság közreműködése nélkül, míg szakértő kirendelése esetén a kirendelést a fél kérdései alapján a bíróság készíti el. Más eljárásban kirendelt szakértő akkor alkalmazható, ha egy másik, bármilyen eljárásban már szakértőt rendeltek ki és a szakértő abban a perbeli szakkérdést is érintő szakvélemény készített. A kívánt szakértői alkalmazási módot egyértelműen jelölje meg X-szel. Csak egyféle mód adható meg, csak egy négyzetet jelölhet meg x-szel.

572

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép-és hangfelvétel.

573

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

574

A felsorolt bizonyítékokat (pl. okirat) a keresetlevélhez csatolni kell.

575

Ha a felperesnek több kereseti kérelme van az alperessel szemben, a további kérelmeket pótlapon kell előadni, ugyanakkor a kérelmek egymáshoz való viszonyát és az elbírálás kért sorrendjét a nyomtatványon e pontnál kell feltüntetni.

576

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több jogi alapot jelöl meg, de azokat vagylagosan, ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság.

577

Egymás melletti a több kérelem, ha mindegyik kérelem teljesítését kéri a felperes a bíróságtól. Az elbírálás kért sorrendjét csak a vagylagos kérelem esetén kell megadni.

578

Ha a munkaügyi perben a munkaviszony létrejötte, fennállása, megszüntetése a vitás, úgy, hogy annak helyreállítását kérik, a keresettel érvényesített követelés vagy más jog értékeként - a ténylegesen megállapítható összegtől függetlenül - az egyévi távolléti díjat kell figyelembe venni.
Ha a per tárgya pénzkövetelés, a pénzkövetelés összegét, bérkülönbözet követelése esetén legfeljebb annak egyévi összegét kell a keresettel érvényesített követelés vagy más jog értékeként figyelembe venni.

579

Ha a munkavállaló a felperes, a pert az alperesre általánosan illetékes bíróság (jellemzően a munkáltató székhelye szerinti bíróság) helyett saját belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt is megindíthatja. Ha a munkavállaló a felperes, a pert az alperesre általánosan illetékes bíróság helyett megindíthatja azon közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt is, amelynek illetékességi területén huzamos ideig munkát végez vagy végzett.

580

A felet - ha törvény, az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés alapján nem illeti meg tárgyi költségmentesség - költségfeljegyzési jog illeti meg a munkaügyi vagy közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perben, kivéve azt a pert, amelyben a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

581

A feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg a munkaügyi perben, ha az a munkavállaló szándékos vagy súlyos gondatlan károkozásával, valamint a vezető állású munkavállaló polgári jog szabályai szerinti kártérítési felelősségével kapcsolatban indult; továbbá a végkielégítés iránti per a törvény alapján járó összegen felüli részében, ha az a minimálbér hússzorosát meghaladja.

582

A munkaviszonyból származó átlagkeresetre vonatkozó, a munkavállalói költségkedvezmény megállapításához szükséges adatokat a keresetlevélben fel kell tüntetni, és ahhoz csatolni kell az adatok igazolására alkalmas iratokat.
A munkaügyi perben félként résztvevő munkavállaló munkavállalói költségkedvezményre abban az esetben jogosult, ha a per által érintett munkaviszonyból származó bruttó havi átlagkeresete
a) a keresetlevél benyújtásakor,
b) ha a munkaviszony korábban megszűnt, annak megszűnésekor, vagy
c) ha a munkaügyi per a munkaviszony jogellenes megszüntetése tárgyában indult, a munkáltató munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozata közlésének időpontjában nem haladja meg - a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - az a)-c) pontok szerinti időpontot megelőző második év nemzetgazdasági bruttó havi átlagkeresetének kétszeresét.

583

Nem kötelező kitölteni.

584

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni.

585

Mellékletként csatolni kell
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.
Munkavállalói költségkedvezmény megállapításához szükséges adatok igazolására alkalmas iratokat csatolni kell.

586

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

587

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

588

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

589

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

590

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül indítja meg a végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti pert.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni, a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít. Továbbá jogi segítségnyújtás keretében a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában is segítséget kérhet a nyomtatvány kitöltéséhez.

591

Amennyiben a nyomtatványon szereplő sorok, szövegablakok nem elegendőek az adatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy az érintett adatokat, kérelmeket az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni, a pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány 3.10. pontjában fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

592

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi.

593

Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni.

594

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

595

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

596

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

597

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

598

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

599

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

600

Több felperes esetén valamennyi felperes adatait a meg kell adni.

601

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

602

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

603

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

604

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

605

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

606

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

607

Az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel. A pert a végrehajtást kérő ellen kell megindítani.

608

Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni.

609

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

610

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

611

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

612

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

613

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

614

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

615

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

616

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

617

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

618

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

619

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

620

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

621

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

622

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

623

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

624

Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni.

625

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

626

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

627

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

628

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

629

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

630

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

631

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

632

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

633

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

634

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

635

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

636

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

637

Végrehajtható okirat pl. a végrehajtási lap vagy az olyan okirat, amelyet végrehajtási záradékkal látnak el.

638

Például bíróság, közjegyző.

639

A kereseti kérelem a végrehajtás megszüntetésére vagy korlátozására irányulhat.

640

Itt kell megjelölnie, hogy a végrehajtás megszüntetését vagy korlátozását milyen okból kéri. Ilyen ok lehet pl. az, hogy a végrehajtani kívánt követelés elévült vagy megszűnt.

641

A leírásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a bíróság által az érvényesíteni kívánt jog jogalapja beazonosítható legyen.

642

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

643

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

644

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

645

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

646

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

647

Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.

648

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

649

Kitöltendő, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja. Az indítványozott szakértői alkalmazási módot jelölje meg.

650

A fél három módon vehet igénybe szakértőt perben, amelyek közül az indítványában választania kell. Vagy maga bízza meg a szakértőt a szakvélemény elkészítésével, de ebben az esetben is indítványoznia kell azt a nyomtatványon anélkül, hogy a szakértő személyét megnevezné. Ha magánszakértőt nem kíván igénybe venni, akkor vagy más eljárásban kirendelt szakértő szakvéleményét használja fel, vagy a szakértő kirendelését a bíróságtól kéri. Magánszakértő alkalmazása esetén a szakvélemény elkészítéséhez szükséges adatokat és kérdéseket a fél szolgáltatja a szakértőnek a bíróság közreműködése nélkül, míg szakértő kirendelése esetén a kirendelést a fél kérdései alapján a bíróság készíti el. Más eljárásban kirendelt szakértő akkor alkalmazható, ha egy másik, bármilyen eljárásban már szakértőt rendeltek ki és a szakértő abban a perbeli szakkérdést is érintő szakvélemény készített. A kívánt szakértői alkalmazási módot egyértelműen jelölje meg X-szel. Csak egyféle mód adható meg, csak egy négyzetet jelölhet meg x-szel.

651

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép-és hangfelvétel.

652

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

653

A felsorolt bizonyítékokat (pl. okirat) a keresetlevélhez csatolni kell.

654

Ha a felperesnek több kereseti kérelme van az alperessel szemben, a további kérelmeket pótlapon kell előadni, ugyanakkor a kérelmek egymáshoz való viszonyát és az elbírálás kért sorrendjét a nyomtatványon e pontnál kell feltüntetni.

655

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több jogi alapot jelöl meg, de azokat vagylagosan, ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság.

656

Egymás melletti a több kérelem, ha mindegyik kérelem teljesítését kéri a felperes a bíróságtól. Az elbírálás kért sorrendjét csak a vagylagos kérelem esetén kell megadni.

657

A per tárgyának az értéke a végrehajtási összeggel vagy annak azon részével egyezik meg, amelyre a végrehajtási jog megszűnését állítja.

658

A pertárgy értékét az igényérvényesítés időpontját alapul véve forintban kell meghatározni.

659

A követelés vagy más jog értéke pl.:
- szerződés érvénytelenségének a megállapítása iránti kereseti kérelem esetén a szerződésben kikötött szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás értéke,
- dologi jogi perben (pl. tulajdonjogi perben vagy birtokperben) a vitás dolog vagy dologrész, illetve dologi jog értéke.

660

A perre kizárólag a végrehajtást elrendelő járásbíróság, ha pedig a végrehajtást nem járásbíróság rendelte el, az adós lakóhelye szerinti járásbíróság az illetékes.

661

A kérelemben
a) fel kell tüntetni az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség, teljes költségfeljegyzési jog, részleges költségfeljegyzési jog), részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén a kedvezmény mértékét, és
b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt,
c) a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülményeket az erre szolgáló külön nyomtatványon kell igazolni.
Egymással eshetőleges viszonyban álló, több különböző költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem is előterjeszthető.

662

Részleges költségfeljegyzési jog kérhető az illeték és költségek meghatározott hányadára vagy kizárólag az illetékre, továbbá tételesen meghatározott egyes költségekre.

663

Nem kötelező kitölteni.

664

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni.

665

Mellékletként csatolni kell
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.
Mellékletként csatolni kell azt a végrehajtási eljárásban keletkezett okiratot, amely bizonyítja, hogy a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerint a bírósági végrehajtási eljárás keretében nincs lehetőség a végrehajtás korlátozására, megszüntetésére.

666

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

667

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

668

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

669

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

670

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül indítja meg a végrehajtási igénypert.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni, a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít. Továbbá jogi segítségnyújtás keretében a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában is segítséget kérhet a nyomtatvány kitöltéséhez.

671

Amennyiben a nyomtatványon szereplő sorok, szövegablakok nem elegendőek az adatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy az érintett adatokat, kérelmeket az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni, a pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány 3.10. pontjában fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

672

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi. Ha a házastársi vagyonközösséghez tartozó vagyontárgyat olyan tartozásért foglalták le, amely kizárólag az egyik házastársat terheli, a másik házastárs igényperben kérheti a vagyontárgy foglalás alóli feloldását a közös vagyonból rá eső hányad értékéig.

673

Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni.

674

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

675

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

676

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

677

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

678

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

679

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

680

Több felperes esetén valamennyi felperes adatait a meg kell adni.

681

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

682

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

683

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

684

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

685

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

686

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.

687

Az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel. A pert a végrehajtást kérő ellen kell megindítani. Ha a vagyontárgyat több végrehajtást kérő követelésének végrehajtása végett foglalták le, a pert valamennyi végrehajtást kérő ellen meg kell indítani. A házastársi vagyonközösségi igénypert az adós (az igénylő felperes házastársa) ellen is meg kell indítani.

688

Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni.

689

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

690

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

691

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

692

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

693

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

694

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

695

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

696

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

697

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

698

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

699

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

700

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

701

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

702

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

703

Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

704

Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni.

705

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

706

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

707

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

708

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

709

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

710

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

711

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

712

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére