• Tartalom

215/2017. (VII. 26.) Korm. rendelet

215/2017. (VII. 26.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.07.27.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) a következő 76/O. §-sal egészül ki:

76/O. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 215/2017. (VII. 26.) Korm. rendelettel megállapított 14. § (10) bekezdése szerinti támogatásra a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi szolgálatokat működtető szolgáltatók 2017. június 1-jétől jogosultak.”

2. § (1) A Kr. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Kr. 34. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § A Kr. 14. § (10) bekezdésében a „260 000 Ft” szövegrész helyébe a „390 000 Ft” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 215/2017. (VII. 26.) Korm. rendelethez

1.    A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat „Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás” megjelölésű rész „Praxisfinanszírozás” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

 

(Megnevezés

2017. évi előirányzat)

 

 

 

Praxisfinanszírozás

112 125,4

 

 

2.    A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat „1.” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

 

(Megnevezés

2017. évi előirányzat)

 

 

1.

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen

122 880,9

 

 

3.    A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat „Célelőirányzatok” megjelölésű rész „Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

 

(Megnevezés

2017. évi előirányzat)

 

 

 

Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete

1 444,0

 

 

4.    A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat „13.” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

 

(Megnevezés

2017. évi előirányzat)

 

 

13.

Célelőirányzatok összesen

33 222,9

 

 

5.    A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat „17.” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

 

(Megnevezés

2017. évi előirányzat)

 

 

17.

Laboratóriumi ellátás

25 498,3

 

 

6.    A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat „Összevont szakellátás” megjelölésű rész „Járóbeteg szakellátás”, „Fekvőbeteg szakellátás”, „– aktív fekvőbeteg-szakellátás” és „– krónikus fekvőbeteg szakellátás” megjelölésű sorai helyébe a következő sorok lépnek:

 

(Megnevezés

2017. évi előirányzat)

 

 

 

Járóbeteg szakellátás
Fekvőbeteg szakellátás
– aktív fekvőbeteg szakellátás
– krónikus fekvőbeteg szakellátás

155 229,3
540 015,0
454 335,3
79 249,9

 

 

7.    A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat „Összevont szakellátás” megjelölésű rész „Speciális finanszírozású szakellátás” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

 

(Megnevezés

2017. évi előirányzat)

 

 

 

Speciális finanszírozású szakellátás

42 139,1

 

 

8.    A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat „18.” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

 

(Megnevezés

2017. évi előirányzat)

 

 

18.

Összevont szakellátás összesen

808 383,4

 

 

9.    A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat „20.” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

 

(Megnevezés

2017. évi előirányzat)

 

 

20.

Alapellátás és népegészségügy fejlesztése

0,0

 

 

10.    A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat „21.” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

 

(Megnevezés

2017. évi előirányzat)

 

 

21.

Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

4 429,9

 

 

2. melléklet a 215/2017. (VII. 26.) Korm. rendelethez

A Kr. 34. számú mellékletében foglalt táblázat „9” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

[1

 

Szolgáltató neve

Havi fix díj (ezer Ft)]

 

 

 

9

3581

Országos Vérellátó Szolgálat

109 820,0

 

 

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére