• Tartalom
Oldalmenü

22/2017. (VIII. 23.) MNB rendelet

1000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról

2018.11.01.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank

a) az új biztonsági elemekkel ellátott 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról szóló 5/2006. (III. 23.) MNB rendelettel, valamint

b) az új biztonsági elemekkel ellátott 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról szóló 5/2009. (II. 14.) MNB rendelettel

kibocsátott 1000 forintos címletű bankjegyet a forgalomból bevonja.

(2) A bevonás határnapja: 2018. október 31.

2. §1

3. § Ez a rendelet 2018. október 31-én lép hatályba.

1

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.