• Tartalom
Oldalmenü

23/2017. (VI. 30.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról1

2017.07.01.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A GET 141/A. §-a szerinti forrásfelajánlásból igénylő egyetemes szolgáltató köteles a volt közüzemi nagykereskedőnek és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) megküldeni a felajánlásból történő vételezésének tervezett mennyiségeit havi bontásban.”

2. § Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A GET 141/J. §-a szerinti forrásfelajánlásból igénylő egyetemes szolgáltató köteles a volt közüzemi nagykereskedőnek és a Hivatalnak megküldeni a felajánlásból történő vételezésének tervezett mennyiségeit havi bontásban.”

3. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § Az R.

a) 3. § (2) bekezdésében a „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében a „15” szövegrészek helyébe a „20” szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 23/2017. (VI. 30.) NFM rendelethez

Az 1. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2017. harmadik negyedévre, valamint a felek köre
A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

 

A

B

C

D

E

1.

hónap

szerződött egyetemes szolgáltató

nem földgáztárolóból származó földgázforrás mennyisége
(kWh)

földgáztárolóból származó földgázforrás mennyisége
(kWh)

földgázforrás ára
(forint/kWh)

2.

július

Főgáz Zrt.

376 740 000

0

5,999

3.

augusztus

Főgáz Zrt.

387 030 000

0

5,999

4.

szeptember

Főgáz Zrt.

582 000 000

0

5,999

2. melléklet a 23/2017. (VI. 30.) NFM rendelethez

Az R. 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által a 2. § (1) bekezdése szerint értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2017. harmadik negyedévre:

 

A

B

C

D

1.

hónap

szerződött egyetemes szolgáltató

földgázforrás mennyisége
(kWh)

földgázforrás mennyiségarányos díja
(forint/kWh)

2.

július

Főgáz Zrt.

132 405 000

5,999

3.

augusztus

Főgáz Zrt.

132 405 000

5,999

4.

szeptember

Főgáz Zrt.

203 700 000

5,999

3. melléklet a 23/2017. (VI. 30.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 4. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2017. harmadik negyedévre

 

A

B

C

1.

volt közüzemi nagykereskedő

földgázforrás mennyisége (kWh)

földgázforrás ára (forint/kWh)

2.

Magyar Földgázkereskedő Zrt.

1 985 788 988

3,222

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás