• Tartalom

24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet

24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet

a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról1

2018.07.10.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. § e), f), g) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1., 14., 15. és 16. pontjában megállapított feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 16. és 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3., 9. és 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 11., 13. és 15a. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1)–(4)2

(5)–(6)3

2. § (1)4 Ez a rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2)5 Az 1. § (5) és (6) bekezdése, valamint az 5. és 6. melléklet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

1–4. melléklet a 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelethez6

5–6. melléklet a 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelethez7

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 11. napjával.

2

Az 1. § (1)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (5)–(6) bekezdése az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet 7. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

4

A 2. § (1) bekezdése az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

5

[Az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet 7. § b) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a 2. § (2) bekezdése nem lép hatályba, nem vezethető át.]

6

Az 1–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5–6. melléklet az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet 7. § c) pontja alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére