• Tartalom

241/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.08.29.

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 27. pontjában,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § (1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt beruházás tekintetében az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingatlanokat egy tömbnek tekintve
a) a zöldfelület legkisebb mértéke 22%,
b) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 1,6 m2/m2 (terepszint alatt 0,6 m2/m2, terepszint felett 1,0 m2/m2),
c) az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke 23 méter,
d) a telek beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%.
(2) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt beruházás tekintetében az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanok telekrészét egy tömbnek tekintve
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,
b) a zöldfelület legkisebb mértéke 22%,
c) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 0,7 m2/m2 (terepszint alatt 0,4 m2/m2, terepszint felett 0,3 m2/m2),
d) az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke – a Csörsz utca szintjéhez viszonyítottan – 18 méter,
e) a telek terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%.
(3) Az 1. § (1) bekezdés szerinti beruházással érintett ingatlanokon egészségügyi, oktatási, iroda-, sport-, kollégium- és apartmanfunkciójú épületek is elhelyezhetők, illetve a meglévő épületek rendeltetése az előbbiekben felsorolt funkciókra megváltoztatható.”

2. § A Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházásokkal összefüggésben]

a) a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni,”
17. § A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 241/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 10. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. augusztus 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére