• Tartalom
Oldalmenü

25/2017. (IX. 8.) NGM utasítás

a belföldi kiküldetések rendjéről szóló 28/2014. (XII. 23.) NGM utasítás módosításáról1

2017.09.09.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a következő utasítást adom ki:

1. § A belföldi kiküldetések rendjéről szóló 28/2014. (XII. 23.) NGM utasítás (a továbbiakban: NGM utasítás) 6. § (9) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (8) bekezdésben meghatározott esetben]

d) normaköltségként a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott általános személygépkocsi normaköltség költségtérítés fizethető; az IGF részére leadott elszámoláshoz a pontos címadatok feltüntetésével csatolni kell a www.maps.google.com internetes honlapról kinyomtatott útvonaltervet;”

2. § Az NGM utasítás

a) 5. § (1) bekezdésében az „a Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: KGF)” szövegrész helyébe az „az Intézményi és Gazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: IGF)” szöveg,

b) 6. § (9) bekezdés c) pontjában és 7. § (2)–(4) bekezdésében az „a KGF” szövegrész helyébe az „az IGF” szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében az „a KGF-nél” szövegrész helyébe az „az IGF-nél” szöveg,

d) 7. § (6) bekezdésében az „a KGF” szövegrészek helyébe az „az IGF” szöveg

lép.

3. § Az NGM utasítás

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

lép.

4. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 25/2017. (IX. 8.) NGM utasításhoz

„1. melléklet a 28/2014. (XII. 23.) NGM utasításhoz

Belföldi kiküldetés azonosító: BK-1 ………
BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI RENDELVÉNY
Megküldendő 2 példányban az IGF részére

Kiküldött neve, beosztása:

szervezeti egysége:

Állandó lakcím

(tartózkodási hely):

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Adóazonosító jele:

Kiküldetés helye

(település, pontos cím):

Kiküldetés ideje (év, hó, nap):

Engedélyezett belföldi tartózkodás ideje:

……… nap, ……… éj

Igénybe vehető közlekedési eszköz:

(a megfelelőt kérjük jelölni)

Várható költség:

□ vasúton történő utazás:      Ft

□ távolsági autóbusz:      Ft

□ helyi közösségi közlekedés:      Ft

□ menetrend szerint közlekedő

□ belföldi hajójárat:      Ft

□ hivatali személygépkocsi:      Ft

□ saját tulajdonú személygépkocsi*:      Ft

Szállásköltség:      Ft

Napidíj:      Ft

Kiküldetés célja:

Költségviselő: (a megfelelőt kérjük jelölni) Amennyiben több költségviselő van, a költségtípus – utazás, szállás, napidíj stb. –
megjelölése is szükséges.

□ NGM Igazgatás
□ Egyéb, éspedig (projektszám megjelölése):
……………………

* A kiküldött saját tulajdonában lévő személygépkocsi igénybevételét engedélyezem, a gépkocsi megfelel a forgalomban tartási követelményeknek (érvényes műszaki vizsga, kötelező felelősségbiztosítás, megfelelő műszaki állapot), a kiküldött rendelkezik érvényes jogosítvánnyal, továbbá a gépjármű tulajdonosa a járműre érvényes teljes körű casco- és balesetbiztosítással rendelkezik, és az erről szóló igazolásokat bemutatta.
Megjegyzés:

Kiküldetést elrendelő:

Olvasható név:

Aláírás:
Kelt:

Pénzügyi ellenjegyző (IGF):

Olvasható név:

Aláírás:
Kelt:

2. melléklet a 25/2017. (IX. 8.) NGM utasításhoz

Belföldi kiküldetés azonosító: BK-1………
KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS
Megküldendő 1 példányban az IGF részére

Kiküldött tölti ki:

IGF tölti ki:

 

Kiküldött neve:

 

 

Adóazonosító jele:

 

 

Indulás (év, hónap, nap, óra, perc)

 

 

Visszaérkezés (év, hónap, nap, óra, perc)

 

 

 

 

 

 

 

Elszámolható napidíj:

…… nap
………………… Ft

 

Napidíj:

A kiküldött térítésmentes élelmezésben részesült:

(a megfelelőt kérjük jelölni)

□ igen

□ nem

□ csak reggeli

 

 

 

 

Szállásköltség:

Számla sorszáma:

Kifizetési mód:

(a megfelelőt kérjük jelölni)

□ átutalás

□ készpénz

Elszámolható szállásköltség:

………………… Ft

Utazási költség:

Közlekedési eszköz:

(a megfelelőt kérjük jelölni)

□ vasúton történő utazás:      Ft

□ távolsági autóbusz:      Ft

□ helyi közösségi közlekedés:      Ft

□ menetrend szerint közlekedő

□ belföldi hajójárat:      Ft

□ hivatali személygépkocsi:      Ft

□ saját tulajdonú személygépkocsi esetén*

– Megtett km: ……………

– Hengerűrtartalom: ……………

– Üzemanyag oktánszáma: ……………

Elszámolható utazási költség:

………………… Ft

Egyéb költségek:

(a megfelelőt kérjük jelölni)

□ autópálya-használati díj:      Ft

□ parkolási díj:      Ft

Elszámolható egyéb költség:

………………… Ft

Elszámolható összköltség:

………………… Ft

Megjegyzés:

    

    

    

Kiküldött:

Olvasható név:

Aláírás:
Kelt:

Kiküldetést elrendelő/teljesítésigazoló:

Olvasható név:

Aláírás:
Kelt:

IGF által ellenőrizte:

Olvasható név:

Aláírás:
Kelt:

* Útvonalterv mellékelve.
Mellékletek: (például menetjegyek, IC pótjegyek, számlák stb.)
1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 10. napjával.