• Tartalom
Oldalmenü

26/2017. (X. 27.) MNB rendelet

a „Reformáció” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2017.10.30.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a reformáció meghirdetésének 500. évfordulója alkalmából – „Reformáció” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2017. október 30.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján egy középkori templom bejárati homlokzatának ábrázolása látható, nyitott templomkapuval, fölötte ablaknyílással. Az ablaknyílásban egy galamb, a kapuban egy pontból kiinduló 5 sugárvonal látható, amely a Szentlélek és annak szétáramlása szimbóluma. Az emlékérme alsó szélén, félköriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat és – attól ponttal elválasztva – a „2000” értékjelzés, valamint a „FORINT” felirat olvasható. Az ábrázolás mellett, fent, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2017” verési évszám olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján egy középkori templom ablaknyílásának ábrázolása látható, a párkányon egy szalagra helyezett nyitott könyvvel, fölötte kitárt szárnyú galambbal. A nyitott könyv bal lapján egy „A” betű, jobb lapján egy „Ω” betű ábrázolása látható. A szalag jobb oldali részén, egymás alatti két sorban, az emlékérme széléhez rendezve a „REFORMÁCIÓ” és az „500 ÉVE” felirat olvasható. Csíkszentmihályi Róbert tervezőművész mesterjegye a szalag bal oldali részén látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2017. október 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 26/2017. (X. 27.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 26/2017. (X. 27.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: