• Tartalom

27/2017. (VIII. 25.) ORFK utasítás

27/2017. (VIII. 25.) ORFK utasítás

a rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosításáról1

2017.09.02.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. A szolgálatteljesítés közben talált tárgyakat, értékeket a megtaláló haladéktalanul jelenti a szolgálati elöljárónak, aki a talált tárgyakkal, értékkel kapcsolatos tennivalókra a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló rendeletben foglaltak alapján intézkedik. A határátkelőhelyen talált tárgyat, értéket, a megtaláló a ruházatába, felszerelésébe, útlevélkezelői fülkébe nem helyezheti el, azt haladéktalanul jelenti a szolgálati elöljárónak.”
2. Az Utasítás 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. A tárgyévet követő év február 25-ig éves jelentést készít
a) a rendészeti és a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes a részére a 35. pont alapján megküldött megyei jelentések felhasználásával;
b) a műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes az irányítása alá tartozó szerv tevékenységével összefüggésben észlelt kockázatokról és mérséklésükre tett intézkedésekről;
c) a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes a gazdasági szakszolgálatot érintő korrupciós helyzet értékeléséről és a kockázatokról;
d) a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes a humánigazgatási szakszolgálatot érintő korrupciós helyzet értékeléséről és a kockázatokról.”
3. Az Utasítás 38. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„38. A Munkabizottság tagjai
a) a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes által a közrendvédelmi, a közlekedésrendészeti, az igazgatásrendészeti, valamint a határrendészeti szolgálati ág, továbbá az ügyeleti szolgálat képviseletére kijelölt vezetők;
b) a műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes által kijelölt vezető;
c) a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes által kijelölt vezető;
d) a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes által kijelölt vezető;
e) a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes által kijelölt vezető;
f) az ORFK Hivatalának vezetője által kijelölt vezető;
g) az országos rendőrfőkapitány által kijelölt területi szerv(ek) vezetője;
h) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ vezetője által kijelölt vezető.”
4. Az Utasítás 39. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Munkabizottság üléseire meg kell hívni)
c) a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes által kijelölt rendészeti szakgimnázium igazgatóját.”
5. Az Utasítás 24. pontjában a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának” szövegrész helyébe a „Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság” szöveg lép.
6. Ez az utasítás a közzétételét követő 8. napon lép hatályba.
7. Hatályát veszti az Utasítás 42. és 44. pontja.
8. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1

Az utasítás a 8. pont alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére