• Tartalom

31/2017. (X. 25.) ORFK utasítás

31/2017. (X. 25.) ORFK utasítás

a panaszok és bejelentések kezeléséről szóló 51/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás módosításáról1

2017.11.01.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Független Rendészeti Panasztestületnek Netzsaru rendszeren keresztül történő online hozzáférési jogosultságának biztosítására figyelemmel, az egységes tárgykód alkalmazása érdekében – a panaszok és bejelentések kezeléséről szóló 51/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. A panaszok és bejelentések kezeléséről szóló 51/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. Annak érdekében, hogy a rendőrség és a Független Rendészeti Panasztestület (a továbbiakban: Panasztestület) által folytatott párhuzamos eljárások megelőzhetőek legyenek, az ORFK a Panasztestület részére a Netzsaru rendszeren keresztül online lekérdezési jogosultságot biztosít a Robotzsaru rendszer 105-ös iktatókönyvének »rendőri intézkedés, kényszerítő eszköz alkalmazása elleni panasz (Rtv. IV–V–VI. fejezet)« elnevezésű tárgyköréhez rendelt tárgykódjára (a továbbiakban: Tárgykód) iktatott ügyekben.”
2. Az Utasítás 18. pontjában a „Törvény 2. § (6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Törvény 2/A. § (1) bekezdésében” szöveg lép.
3. Ez az utasítás a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.
4. Hatályát veszti az Utasítás 6. pontjában a „ki kell nyomtatni és” szövegrész.
5. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1

Az utasítás az 5. pont alapján hatályát vesztette 2017. november 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére