• Tartalom

32/2017. (VI. 9.) FM rendelet

32/2017. (VI. 9.) FM rendelet

az egyes természetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2017.06.10.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 4. és 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 9–15. alcímben foglaltak tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról szóló 20/1992. (XI. 6.) KTM rendelet módosítása

1. § A Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról szóló 20/1992. (XI. 6.) KTM rendelet 4. §-ában a „Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság” szöveg lép.

2. A Háros-szigeti Ártéri-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló
31/1993. (XII. 2.) KTM rendelet módosítása

2. § A Háros-szigeti Ártéri-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 31/1993. (XII. 2.) KTM rendelet 3. §-ában a „Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság” szöveg lép.

3. A Peregi Parkerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 4/1996. (IV. 17.) KTM rendelet módosítása

3. § A Peregi Parkerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 4/1996. (IV. 17.) KTM rendelet 3. §-ában a „Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság” szöveg lép.

4. A Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 5/1996. (IV. 17.) KTM rendelet módosítása

4. § A Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 5/1996. (IV. 17.) KTM rendelet 3. §-ában a „Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság” szöveg lép.

5. A Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes helyrajzi számainak módosításáról szóló
24/1996. (X. 9.) KTM rendelet módosítása

5. § A Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes helyrajzi számainak módosításáról szóló 24/1996. (X. 9.) KTM rendelet 4. §-ában a „Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság” szöveg lép.

6. A Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 25/1996. (X. 9.) KTM rendelet módosítása

6. § A Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 25/1996. (X. 9.) KTM rendelet 3. §-ában a „Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság” szöveg lép.

7. A Gellérthegy Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 1/1997. (I. 8.) KTM rendelet módosítása

7. § A Gellérthegy Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 1/1997. (I. 8.) KTM rendelet 3. §-ában a „Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság” szöveg lép.

8. A Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 26/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosítása

8. § A Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 26/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet 3. §-ában a „Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság” szöveg lép.

9. A Bécsi-domb Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 14/2006. (III. 21.) KvVM rendelet módosításáról

9. § A Bécsi-domb Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 14/2006. (III. 21.) KvVM rendelet Melléklet 3. pont 3.1.1. alpontjában az „a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális irodájának” szövegrész helyébe az „az örökségvédelmi hatóságként eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal” szöveg lép.

10. Az Ikva-patak menti Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 15/2006. (III. 21.) KvVM rendelet módosítása

10. § Az Ikva-patak menti Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 15/2006. (III. 21.) KvVM rendelet Melléklet 3. pont 3.2.1. alpontjában az „a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális irodájának” szövegrész helyébe az „az örökségvédelmi hatóságként eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal” szöveg lép.

11. A Belsőbárándi-tátorjános természetvédelmi terület létesítéséről szóló 14/2007. (III. 30.) KvVM rendelet módosítása

11. § A Belsőbárándi-tátorjános természetvédelmi terület létesítéséről szóló 14/2007. (III. 30.) KvVM rendelet Melléklet 3. pont 3.2.2. alpontjában az „a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális irodájával” szövegrész helyébe az „az örökségvédelmi hatóságként eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatallal” szöveg lép.

12. A Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 29/2007. (X. 6.) KvVM rendelet módosítása

12. § A Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 29/2007. (X. 6.) KvVM rendelet 3. számú melléklet 3. pont 3.1.1. alpontjában és a 3. pont 3.2.1. alpontjában az „a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes területi irodájával” szövegrész helyébe az „az örökségvédelmi hatóságként eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatallal” szöveg lép.

13. A Babócsai Basa-kert természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról és természetvédelmi kezeléséről szóló 34/2007. (X. 18.) KvVM rendelet módosítása

13. § A Babócsai Basa-kert természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról és természetvédelmi kezeléséről szóló 34/2007. (X. 18.) KvVM rendelet Melléklet 3. pont 3.2.4. alpontjában az „a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes irodájának” szövegrész helyébe az „az örökségvédelmi hatóságként eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal” szöveg lép.

14. A Szarvasi arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról és természetvédelmi kezeléséről szóló 73/2007. (X. 18.) KvVM rendelet módosítása

14. § A Szarvasi arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról és természetvédelmi kezeléséről szóló 73/2007. (X. 18.) KvVM rendelet Melléklet 3. pont 3.9. alpontjában az „a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális irodáját” szövegrész helyébe az „az örökségvédelmi hatóságként eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalt” szöveg lép.

15. A Nagycenki-hársfasor természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
159/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosítása

15. § A Nagycenki-hársfasor természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 159/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet Melléklet 3. pont 3.1. alpont 3.1.5. pontjában az „a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális irodájának” szövegrész helyébe az „az örökségvédelmi hatóságként eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal” szöveg lép.

16. A Háros-szigeti ártéri erdő természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről szóló 15/2009. (IX. 17.) KvVM rendelet módosítása

16. § A Háros-szigeti ártéri erdő természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről szóló 15/2009. (IX. 17.) KvVM rendelet Melléklet 3. pont 3.1.3. alpontjában a „Budapesti Természetvédelmi Igazgatósággal” szövegrész helyébe a „Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal” szöveg lép.

17. A Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet módosítása

17. § Hatályát veszti a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 3. § (3) bekezdése.

18. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. június 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére